Jump to content


Community Status Updates


Photo

แม้ว ม.7

ชาวเสรีไทยกำลังประมาทฤทธิ์เสื้อแดง โลกล้อมประเทศ
24 May 14 23:39
 • Maratiraj_'s Photo
  Maratiraj_
  ประเด็นนี้พวกฝ่ายเสนาธิการ
  ต้องคิดวางแผนรับมือกันให้มากเลยละ
  25 May 14 05:17
 • La Estrella Brillante's Photo
  La Estrella Brillante
  เห็นด้วยค่ะว่าทางคสชต้องจัดหน่วยงานมาดูแลเรื่องนี้โดยตรง อาจจะร่วมมือกับประชาชนที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ด้วย ต้องช่วยกันเพราะฝ่ายโน้นมีเงินทุนและกำลังพลมากกว่า
  27 May 14 15:18