Jump to content


Photo
- - - - -

มาดูเรื่องเก่าปี 49 ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องแล้วบอกให้ผู้ยื่นคำร้องต้องไปยื่นอัยการ!


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
22 ความเห็นในกระทู้นี้

#1 PookLook

PookLook

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,769 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:20

ศาลรัฐธรรมนูญปัดไม่มีอำนาจรับคำร้องยุบพรรค ปชป.ชี้ต้องยื่นอัยการ

Thu, 2006-05-25 17:25

25 พ.ค.49 ศาลรัฐธรรมนูญปัดคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ อ้างไม่เข้าข่ายมาตรา 63 ต้องอัยการสูงสุดส่งมาเท่านั้น รอ "พชร" ชี้ขาดส่งเรื่องยุบ "ไทยรักไทย-ประชาธิปัตย์"

ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวานนี้ (25 พ.ค.) ไม่รับคำร้องของนายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา 63 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคประชาธิปัตย์ ในกรณีที่มีการขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7

โดยการประชุมครั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 63 ที่บัญญัติว่า "บุคคล จะใช้สิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ ในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ มิได้

"ใน กรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการดังกล่าว ผู้รู้เห็นการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดตรวจสอบข้อ เท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดัง กล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว

"ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้"

ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า กรณีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 63 มิได้ให้สิทธิผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ยุบพรรคการเมือง ได้โดยตรง และการขอให้ยุบพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ก็เป็นอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยจะต้องดำเนินการผ่านอัยการสูงสุด เสียก่อน ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นคำร้องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้ดำเนินการ

อย่างไรก็ตามนายสุรพงษ์ยังได้ยื่นเรื่องต่อนายพชร ยุติธรรมดำรง อัยการสูงสุดตามช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา 63 ไปแล้วด้วย เช่นเดียวกับการที่ กลุ่ม สว.รักษาการที่นำโดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ รักษาการ สว.อุบลราชธานี ก็ได้ยื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุดให้ยุบพรรคไทยรักไทยจากความผิดในเรื่องการ จ้างวานพรรคการเมืองขนาดเล็กให้ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งตามผลการสอบสวนของ อนุ กกต. ชุดนายนาม ยิ้มแย้ม

http://prachatai.com...al/2006/05/8493ฟ้องร้องมาตราเดียวกันเลย ทำไมถึงสองมาตราฐาน? :(

#2 ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

  หน้าตาดี มีอุดมการณ์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 21,062 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:22

http://webboard.seri...าลเคยมีความเ้ห/

คำร้องปี 2549 กับ คำร้อง ปี 2555 ต่างกัน

2549

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 63 วรรคสาม
นายผัน กล่าวว่า นายสุรพงษ์ อ้างว่าเป็นผู้รู้เห็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ
ของพรรคประชาธิปัตย์ โดยการขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 อันเป็นการกระทำ
ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ากรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 63
นั้น ไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ยุบพรรคการเมืองได้โดยตรง และการขอให้
ยุบพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง ก็เป็นอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องดำเนิน
การยื่นเรื่องผ่านอัยการสูงสุดก่อน ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้ดำเนินการ

ปี 2555

ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 กรณี ครม รัฐสภา พรรคการเมือง มีการจัดทำร่าง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลทำให้เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ อันเป็นการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมีได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือไม่

คำร้องทั้ง 2 ต่างกัน การพิจารณาว่าจะรับเรื่องหรือไม่ จึงเป็นกรณี ผู้มีสิทธิยื่นก็เป็นคนละกรณี..


gladiator 1.jpg

 

 

 

 

 

 


#3 sendou tiger

sendou tiger

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 490 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:22

อันแรก ยื่น ยุบพรรค
อีกอัน ยับยั้ง แก้รัฐธรรมนูญ

มึงบ้ารึเปล่าวะ

#4 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:23


ศาลรัฐธรรมนูญปัดไม่มีอำนาจรับคำร้องยุบพรรค ปชป.ชี้ต้องยื่นอัยการ

Thu, 2006-05-25 17:25

25 พ.ค.49 ศาลรัฐธรรมนูญปัดคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ อ้างไม่เข้าข่ายมาตรา 63 ต้องอัยการสูงสุดส่งมาเท่านั้น รอ "พชร" ชี้ขาดส่งเรื่องยุบ "ไทยรักไทย-ประชาธิปัตย์"

ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวานนี้ (25 พ.ค.) ไม่รับคำร้องของนายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา 63 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคประชาธิปัตย์ ในกรณีที่มีการขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7

โดยการประชุมครั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 63 ที่บัญญัติว่า "บุคคล จะใช้สิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ ในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ มิได้

"ใน กรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการดังกล่าว ผู้รู้เห็นการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดตรวจสอบข้อ เท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดัง กล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว

"ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้"

ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า กรณีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 63 มิได้ให้สิทธิผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ยุบพรรคการเมือง ได้โดยตรง และการขอให้ยุบพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ก็เป็นอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยจะต้องดำเนินการผ่านอัยการสูงสุด เสียก่อน ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นคำร้องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้ดำเนินการ

อย่างไรก็ตามนายสุรพงษ์ยังได้ยื่นเรื่องต่อนายพชร ยุติธรรมดำรง อัยการสูงสุดตามช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา 63 ไปแล้วด้วย เช่นเดียวกับการที่ กลุ่ม สว.รักษาการที่นำโดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ รักษาการ สว.อุบลราชธานี ก็ได้ยื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุดให้ยุบพรรคไทยรักไทยจากความผิดในเรื่องการ จ้างวานพรรคการเมืองขนาดเล็กให้ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งตามผลการสอบสวนของ อนุ กกต. ชุดนายนาม ยิ้มแย้ม

http://prachatai.com...al/2006/05/8493ฟ้องร้องมาตราเดียวกันเลย ทำไมถึงสองมาตราฐาน? :(

คำร้องที่รับมีกี่คำร้องที่ขอให้ยุบพรรคครับ บอกมา

Edited by Solidus, 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:23.

[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#5 ทักษิณี

ทักษิณี

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 475 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:23

มาตามผัวค่ะ ผัวหนู ชื่อโปกลุก ............................ โปกกลับบ้าน ข้าวปลาก็ไม่ซื้อกิน มัวแต่มาแหลกับชาวบ้านชาวช่อง งานการไม่ทำ วัน ๆ เอาแต่ทอแหล ลูกเต้าก็ไม่ดู เงินหนะ ๆๆๆ เงินเดือนออกหลายวันแล้ว เอามา จะไปป็อกเด้ง...................
Posted Image

ชะนีขี่ควายแดงมิเคยพ่าย

Posted Image ปูฟายปู้ป้าย Posted Image

เพื่อพี่ เพื่อตระกูล เพื่อผัว มิเกรงกลัวสิ่งใด แหล และ โง่ ไว้ก่อน ร่อนร่านกรีดกราย คล้ายจะสวย น่าเกรงขรามลิ่วล้อควายแดง


#6 Ricebeanoil

Ricebeanoil

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,289 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:24

"โปก ก๋วยเตี๋ยวห่าน"ครับ ปีนี้ปี '55 ครับ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 50 มา 5 ปีแล้วครับ
เถียงกับความจริง เถียงให้ตายก็ไม่มีทางชนะ

#7 Kepler-22b

Kepler-22b

  น้องใหม่

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,096 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:24

ฟ้องร้องมาตราเดียวกันเลย ทำไมถึงสองมาตราฐาน? :(


อธิบายไปจะเข้าใจเร้อ..........
เสียงส่วนมากบริหารประเทศด้วยการมีเสียงที่เหลือตรวจสอบ ไม่ใช่มีเสียงเยอะแล้วไม่เห็นหัวใครและไม่สามารถใช้เสียงส่วนมากทำเรื่องที่ผิดกฎหมาย จริยธรรมได้

#8 ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

  หน้าตาดี มีอุดมการณ์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 21,062 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:25

ไม่รับคำร้องของนายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา 63 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคประชาธิปัตย์นั่นมันรธน.ปี 49 มาตรา 63
วันนี้ รธน.ปี 50 มาตรา 68 นะโปกนะ
แค่มาตราก็คนละตัวเลขแล้วปล. โปกได้ใบสั่งช้ากว่าพันดริฟท์อีก
ที่ปลักโน้นน่ะ ควายเล่นเรื่องนี้ไปแล้วตั้งกะมะวานง่ะโปก

Edited by ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่, 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:25.

gladiator 1.jpg

 

 

 

 

 

 


#9 asawinee

asawinee

  ปฏิรูป ก่อน เลือกตั้ง

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,690 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:25

เสียใจด้วยนะปุ๊กลุ๊ก อดได้บัตรเติมเงินแล้วล่ะ
มีคนโพสต์กระทู้นี้ไปแล้ว
http://webboard.seri...าลเคยมีความเ้ห/

#10 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:26


ไม่รับคำร้องของนายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา 63 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคประชาธิปัตย์นั่นมันรธน.ปี 49 มาตรา 63
วันนี้ รธน.ปี 50 มาตรา 68 นะโปกนะ
แค่มาตราก็คนละตัวเลขแล้วปล. โปกได้ใบสั่งช้ากว่าพันดริฟท์อีก
ที่ปลักโน้นน่ะ ควายเล่นเรื่องนี้ไปแล้วตั้งกะมะวานง่ะโปก

จะปลักไหนก็เจอความจมปลักเหมือนกัน

[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#11 MIRO

MIRO

  Oops! Something went wrong!

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,750 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:33

พอ Pooklook หน้าแหก..รอบที่ (ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรอบ)
มันก็จะทำลืมกระทู้นี้ไป แล้วก็ไปหาอะไรมาบิดเบือนแล้วตั้งกระทู้ใหม่ต่อ

มืออาชีพ จริงๆ..พ่อเจ้าพระคุณรุนรู .. -_-

The most valuable things in life are not measured in monetary terms.

The really important things are not houses and lands, stocks and bonds, automobiles and real estate,

but friendships, trust, confidence, empathy, mercy, love and faith.


#12 uramihci

uramihci

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 904 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:37

เขายื่นมาให้งับ ก็คาบมาแปะทันที
ไม่คิดจะตรวจสอบข้อมูลบ้างเลยเหรอครับ

#13 PookLook

PookLook

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,769 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:38

สำนักข่าวเนชั่น -- 8 มิ.ย. -- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายตอบโต้ส.ส.พรรค เพื่อไทย ซึ่งยกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีพิจารณาคำร้องของนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ที่เคยฟ้องขอให้สั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากกระทำการล้มล้างระบอบ ประชาธิปไตยหลังจากขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามมาตรา 7 โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 63 ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกับมาตรา 68 ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่สามารถกระทำได้เพราะต้องผ่านการพิจารณาของอัยการสูงสุดก่อนว่า 2กรณีเป็นคนละเรื่องกัน เพราะมาตรา 68 ในรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสิทธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ไม่เกี่ยวกับการยุบพรรค ที่ต้องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ อัยการแต่มาตราดังกล่าวมีหลักคิดมาจากประเทศเยอรมัน เป็นการพิทักษ์รัฐธรรมนูญหลังจากการเผด็จการเสียงข้างมากในสภาของฮิตเลอร์ เพื่อป้องกันการล้มล้างจากเสียงข้างมาก ดังนั้น2กรณีที่พรรคเพื่อไทยอ้างจึงนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้

http://www.suthichai...om/detail/31062


ข้อแก้ตัวแบบสองมาตราฐานครับ กฎหมายเนื้อหาเดียวกันแต่วิธีปฎิบัติของศาลต่างกัน :P

#14 wikkie

wikkie

  โตขึ้นหนูจะเป็นนายก

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,993 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:41


สำนักข่าวเนชั่น -- 8 มิ.ย. -- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายตอบโต้ส.ส.พรรค เพื่อไทย ซึ่งยกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีพิจารณาคำร้องของนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ที่เคยฟ้องขอให้สั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากกระทำการล้มล้างระบอบ ประชาธิปไตยหลังจากขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามมาตรา 7 โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 63 ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกับมาตรา 68 ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่สามารถกระทำได้เพราะต้องผ่านการพิจารณาของอัยการสูงสุดก่อนว่า 2กรณีเป็นคนละเรื่องกัน เพราะมาตรา 68 ในรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสิทธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ไม่เกี่ยวกับการยุบพรรค ที่ต้องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ อัยการแต่มาตราดังกล่าวมีหลักคิดมาจากประเทศเยอรมัน เป็นการพิทักษ์รัฐธรรมนูญหลังจากการเผด็จการเสียงข้างมากในสภาของฮิตเลอร์ เพื่อป้องกันการล้มล้างจากเสียงข้างมาก ดังนั้น2กรณีที่พรรคเพื่อไทยอ้างจึงนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้

http://www.suthichai...om/detail/31062


ข้อแก้ตัวแบบสองมาตราฐานครับ กฎหมายเนื้อหาเดียวกันแต่วิธีปฎิบัติของศาลต่างกัน :P

ยังโง่ไม่เลิก
รู้จักความหมายของ ประชาธิปไตย ดีพอแล้วหรอ

#15 อาตี๋

อาตี๋

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,236 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:44สำนักข่าวเนชั่น -- 8 มิ.ย. -- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายตอบโต้ส.ส.พรรค เพื่อไทย ซึ่งยกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีพิจารณาคำร้องของนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ที่เคยฟ้องขอให้สั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากกระทำการล้มล้างระบอบ ประชาธิปไตยหลังจากขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามมาตรา 7 โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 63 ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกับมาตรา 68 ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่สามารถกระทำได้เพราะต้องผ่านการพิจารณาของอัยการสูงสุดก่อนว่า 2กรณีเป็นคนละเรื่องกัน เพราะมาตรา 68 ในรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสิทธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ไม่เกี่ยวกับการยุบพรรค ที่ต้องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ อัยการแต่มาตราดังกล่าวมีหลักคิดมาจากประเทศเยอรมัน เป็นการพิทักษ์รัฐธรรมนูญหลังจากการเผด็จการเสียงข้างมากในสภาของฮิตเลอร์ เพื่อป้องกันการล้มล้างจากเสียงข้างมาก ดังนั้น2กรณีที่พรรคเพื่อไทยอ้างจึงนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้

http://www.suthichai...om/detail/31062


ข้อแก้ตัวแบบสองมาตราฐานครับ กฎหมายเนื้อหาเดียวกันแต่วิธีปฎิบัติของศาลต่างกัน :P

ยังโง่ไม่เลิก


โปกลุกไม่ได้โง่ แต่อ่านได้แค่ 3 บรรทัดครับ
อ่านมากกว่านั้นสมองจะทำงานเกินกว่าความสามารถที่รับได้ครับ

สิทธิตามระบอบประชาติปไตยมีไว้สำหรับให้เสื้อแดงผู้เรียกร้องประชาติปไตยเท่านั้น


ผู้อื่นห้ามใช้มิเช่นนั้นจะโดนประชาติปไตยลงโทษ


#16 ริวมะคุง

ริวมะคุง

  ห้ามให้อาหารสัตว์

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 6,539 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:47

เรื่องแก้ รธน ศาลก็ตัดสินคดีความไม่ได้ครับถ้าอัยการไม่ส่งเรื่อง แต่ศาลสามารถระงับการแก้ รธน ได้ก่อนครับ

:ph34r:บรรทัดเดียวจะเข้าใจมั้ยหนอ
Posted Image

#17 คลำปม

คลำปม

  สลิ่มเต็มขั้นจ้า

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,657 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 13:51

เพราะอัยการสูงสุดเอาเรื่องไปดองไม่ใช่หรือ มันถึงเละเทะแบบนี้

มันคนละเรื่องกันเลย

วิธีการยุติระบอบทักษิณ

ก็แค่เพียงทำให้คนไทยส่วนใหญ่ "ฉลาด"


#18 namtanbood

namtanbood

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,189 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 14:03

กี่เม้นท์ ครับโปก

ถึงจะได้เงินเข้า "บัตร"

จะได้ช่วย....

"เพื่อชาติ เพื่อศาสน์ เพื่อกษัตริย์"


#19 สิงห์สนามซ้อม

สิงห์สนามซ้อม

  คนดีไม่กลัวการตรวจสอบ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,695 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 14:08

ตรรกะแบบนี้เลิกเล่นบอร์ดการเมืองเถอะโปก
ไปเล่นบอร์ดหมีน้อยดีกว่าไหม ^_^

" ประกาศบอยคอต ช่อง 3 ไม่ว่าจะข่าว ละคร หรือการ์ตูนลูก  กรูไม่ดู !!! "


#20 redfrog53

redfrog53

  เกิดที่รัสเซีย มาโตที่ สรท.

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 23,456 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 14:09

บอกแล้ว โป๊กฯเขาไว้ฮาาาาาอย่างเดียว
โป๊กฯ เขาใช้กฎหมายสวิส ฮาาาาาาาาา
Posted Image

#21 blue

blue

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,897 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 14:19

Pooklook ไม่ได้ฟังที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพูดเหรอ ที่ท่านบอกว่า

พวกที่ชอบพูดว่าสองมาตรฐานน่ะ รู้หรือเปล่าว่าสองมาตรฐานมันเป็นอย่างไร

คดีเหมือนกัน ตัดสินไม่เหมือนกัน อย่างนี้เรียกสองมาตรฐาน

ของปุ๊คลุ๊กนี่ มาตราเหมือนกัน คดีไม่เหมือนกัน อย่าไปพูดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ยินนะ

#22 nnnn43

nnnn43

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,771 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 14:20


สำนักข่าวเนชั่น -- 8 มิ.ย. -- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายตอบโต้ส.ส.พรรค เพื่อไทย ซึ่งยกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีพิจารณาคำร้องของนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ที่เคยฟ้องขอให้สั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากกระทำการล้มล้างระบอบ ประชาธิปไตยหลังจากขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามมาตรา 7 โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 63 ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกับมาตรา 68 ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่สามารถกระทำได้เพราะต้องผ่านการพิจารณาของอัยการสูงสุดก่อนว่า 2กรณีเป็นคนละเรื่องกัน เพราะมาตรา 68 ในรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสิทธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ไม่เกี่ยวกับการยุบพรรค ที่ต้องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ อัยการแต่มาตราดังกล่าวมีหลักคิดมาจากประเทศเยอรมัน เป็นการพิทักษ์รัฐธรรมนูญหลังจากการเผด็จการเสียงข้างมากในสภาของฮิตเลอร์ เพื่อป้องกันการล้มล้างจากเสียงข้างมาก ดังนั้น2กรณีที่พรรคเพื่อไทยอ้างจึงนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้

http://www.suthichai...om/detail/31062


ข้อแก้ตัวแบบสองมาตราฐานครับ กฎหมายเนื้อหาเดียวกันแต่วิธีปฎิบัติของศาลต่างกัน :P


ข้อแก้ตัวแบบสองมาตราฐาน ทำมั้ยเคสนี้ไม่เอามาเล่นบ้างละครับ เงียบเป่าสาก :lol: :lol:

9999.JPG

Edited by nnnn43, 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 14:24.

ผู้ที่ขาดคุณธรรม ย่อมไม่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ ผู้ที่ขาดความรู้ ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกล พูดคนฉลาดหนี่งคำ พูดคนโง่ร้อยคำ

#23 David_GinoLa

David_GinoLa

  สมาชิกระดับไพร่

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,561 posts

ตอบ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 - 14:28

ดูคดีหมอผัสพรที่ถูกฆาตกรรม ก็เป็นคดีที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง จนพ่อผู้ตายใช้สิทธิฟ้องเอง พอคดีนี้ศาลรับฟ้องเท่านั้นหละ อัยการก็รีบแจ้นมาขอเป็นโจทก์ร่วม
"การเมืองต้องเป็นเรื่องการเสียสละ การเมืองคือภาระของทุกผู้การเมืองเรื่องส่วนรวมร่วมรับรู้ การเมืองต้องต่อสู้เพื่อส่วนรวม"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์