Jump to content


Photo
- - - - -

คำพิพากษาศาลปกครองกลางฉบับเต็มกรณี “สตช.-สำนักนายกฯ” สลายชุมนุม พธม. 7 ตุลา 51


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
15 ความเห็นในกระทู้นี้

#1 David_GinoLa

David_GinoLa

  สมาชิกระดับไพร่

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,561 posts

ตอบ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 20:51

ดาวน์โหลดตรงนี้ ----> http://files.thaiday...wnload/7oct.pdf

ช่วงเช้าวันนี้ (5 ต.ค.) ศาลปกครองกลางมีการพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 1569/2552 ระหว่างนายชิงชัย อุดมเจริญกิจ กับพวกรวม 250 คน ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องที่ 1 และสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องที่ 2 กรณีเมื่อวันที่ 7 ต.ค.51 ได้มีคำสั่งสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา และหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อเปิดทางให้นายสมชาย วงสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นสามารถเข้าแถลงนโยบายต่อสภาได้จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต


โดยศาลปกครองกลางพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จากข้อเท็จจริงทั้งรายงานของคณะกรรมการสิทธิแห่งชาติ และคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจิต รวมคำให้การของสื่อมวลชน และพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมในเหตุการณ์ ได้ให้ถ้อยคำที่สอดคล้องตรงกันว่า เมื่อวันที่ 7 ต.ค.51 นับแต่เวลา 05.00 –24.00 น.ได้นำอาวุธปืน วัตถุระเบิดชนิดต่างๆ ที่มีอันตรายโดยสภาพมาใช้ในการสลายการชุมนุม โดยมิได้ปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานของสากล ที่ต้องเริ่มจากการเจรจาต่อรอง หากไม่เป็นผลจึงจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก แต่การสลายการชุมนุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจการชุมนุมดังกล่าวเข้าหน้าที่ตำรวจกับใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดแก็สน้ำตรงเข้าไปยังผู้ชุมนุมโดยตรงมีการยิงใส่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รถพยาบาลโดยไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ อันแสดงให้เห็นว่าแผนกรกฎ / 48 ที่นำมาใช้เป็นเพียงการอ้างหลักการ ตามมาตรฐานสากล แต่การปฏิบัติการจริงหาได้เป็นไปตามหลักการให้ความเมตตาต่อผู้มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างดังที่เขียนไว้ในแผนปฏิบัติการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ระยะเวลาในการสลายการชุมนุมยังมีต่อเนื่องยาวนานต่อเนื่องถึง 4 ช่วงรวม 18 ชั่วโมง ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ทั้งที่การสลายการชุมนุมมีเป้าประสงค์เพื่อเปิดทางให้ครม. สมาชิกรัฐสภา เข้าประชุมและเดินทางกลับออกจากรัฐสภาได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า รัฐสภาปิดการประชุมตั้งแต่เวลา 11.30 น. สมาชิกรัฐสภาและครม.ออกจากสภาแล้วเสร็จตั้งแต่เวลา 18.00 น. จึงไม่มีเหตุที่ต้องสลายการชุมนุมในช่วงเวลา 18.00-24.00 น. แต่กลับยังมีการใช้อาวุธระเบิดชนิดต่างๆ ยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมในเวลากลางคืน เป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตาย และบาดเจ็บสาหัส เมื่อพิเคราะห์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และความเห็นของคณะกรรมการป.ป.ช.ประกอบแล้วเห็นว่า การสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการกระทำโดยจงใจ กระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ชุมนุม

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องอ้างว่า ที่ต้องสลายการชุมนุมเพราะผู้ชุมนุมีการปลุกระดมให้ผู้ชุมนุมเข้าไปทำร้ายสมาชิกรัฐสภา ที่อยู่ในอาคารรัฐสภาและปลุกระดมให้บุกไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อทำลายทรัพย์สินของทางราชการนั้น ศาลเห็นว่า ในวันดังกล่าวผู้ชุมนุมมีจำนวนหลายหมื่นคน หากถูกยุยงปลุกระดมให้ทำลายสถานที่ราชการ หรือเข้าจับตัวสมาชิกรัฐสภาจริง ลำพังกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2,500 นาย ก็ไม่อาจต้านทานมวลชนนับหมื่นได้ การอ้างดังกล่าวเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุในการสลายการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยรูปแบบขั้นตอนตามแผนกรกฏ/48 จึงไม่อาจรับฟังได้ และที่อ้างว่าผู้ชุมนุมกระทำการละเมิดต่อกฎหมาย ต่อสู้ขัดขวางการปฏฺบัติงานของเจ้าหน่าที่โดยใช้กำลังและอาวุธ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้มาตรการหนักกับผู้ชุมนุมเห็นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจในการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่กระทำผิกกฎหมายได้อยู่แล้ว ส่วนปฏิบัติการเพื่อหยุดยั้งการกระทำผิดอันอ้างว่าละเมิดต่อกฎหมายนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบและแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด จะรัดขึ้นอตอนโดยใช้มาตรการที่รุนแรงไม่ได้ ประกอบกับกทม.ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันว่า ไม่เคยได้รับการประสานขอรถดับเพลิงก่อนเกิดเหตุ แต่พึ่งมาขอตอนเย็นวันเกิดเหตุปรากฎตามรายงานของคณะกรรมการสิทธิฯ แสดงให้เห็นถึงการไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยจงใจข้ออ้างในส่วนนี้จึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกัน

ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดในผลเพียงไรนั้น ศาลเห็นว่า เมื่อศาลวินิจฉัยแล้วว่า เจ้าหน้าที่ตรำวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กระทำละเมิดต่อผู้ชุมนุม รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้ง 250 คนแล้ว และข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายสมชาย นายกรัฐมนตรี ขณะนั้นได้รับทราบจากสมาชิกรัฐสภา ที่ลุกขึ้นคัดค้านการแถลงนโยบายของนายสมชายว่าด้านนอกสภามีการสลายการชุมนุม ประชาชนบาดเจ็บแต่นายสมชาย ก็กลับไม่ได้ใส่ใจ แม้จะมีการปิดประชุมสภาเมื่อเวลา 11.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงใช้กำลังและอาสวุธในการสลายกาชุมนุมอีก นายสมชาย พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร.ในขณะนั้นก็ได้รับทราบข่าวสารการชุมนุม ซึ่งบุคคลทั้ง 3 มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและเป็นผู้บริหารประเทศกลับไม่ได้สนใจใยดี หรือสั่งห้ามการกระทำอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายแต่อย่างไร สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ป.ป.ช.สอบสวนและมีความเห็นว่า การละเว้นการปฏิบัติหน้าของบุคคลที่ 3 เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏฺบิติหน้าที่ ที่มิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และคณะกรรมการสิทธิฯ มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 กระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ ฆ่า และ ตามประมวลกฎหมายอาญา และละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานนายรัฐมนตรี ในฐานะผู้ถูกฟ้องต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดของบุคคลทั้ง 3 ที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการเพื่อสลายการชุมตามขั้นตอนแผนกรกฏ/48 แต่เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา 8 มาตรา10ของพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ผู้ถูกฟ้องทั้งสองจึงต้องร่วมกันชดใช้ค้าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งการกำหนดค่าเสียหายให้กับผู้รับความเสียหายนั้นตามมติครม.วันที่ 10 ม.ค.55 เรื่องข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้หารเยียวยาละฟื้นฟูเหยื้อ และผู้เสียหายตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งศาลเห็นควรให้ผู้ถูกร้องทั้ง 2 ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องที่ 1 เป็นเงิน 5,190,964.80 บาท , ผู้ฟ้องที่ 2 จำนวน 2,250,650 บาท ,ผู้ฟ้องที่ 3 จำนวน 1 แสนบาท , ผู้ฟ้องที่ 4 จำนวน 160,000 บาท ,ผู้ฟ้องที่ 5 เป็นเงิน 256,435 บาท , ผู้ฟ้องที่ 6 จำนวน 3,711,894 บาท ,ผู้ฟ้องที่ 7 จำนวน 30,000 บาท , ผู้ฟ้องที่ 8 จำนวน 3,053,363 บาท ,ผู้ถูกฟ้องที่ 9 จำนวน 3,303,540 บาท , ผู้ฟ้องที่ 10 จำนวน 165,000 บาท ,ผู้ฟ้องที่ 11 จำนวน 120,000 บาท ,ผู้ฟ้องที่ 12 จำนวน 524,000 บาท ,ผู้ฟ้องที่ 13 จำนวน 75,000 บาท , ผู้ฟ้องที่ 14-19 และ22 รวม 7 ราย ๆละ 50,000บาท ,ผู้ฟ้องที่ 20 จำนวน 155,000 บาท ,ผู้ฟ้องที่ 21 จำนวน 70,000 บาท ,ผู้ฟ้องที่ 23 จำนวน 300,000 บาท,ผู้ฟ้องที่ 24-25 รายละ120,000 บาท ,ผู้ฟ้องที่ 28 จำนวน 1,942,710 บาท ,ผู้ฟ้องที่29 จำนวน 120,840 บาท

ส่วนผู้ฟ้องที่ 26-27,30-32 , 33-44 , 46-54 , 55-133 , 135-250, และผู้ร้องสอดซึ่งเป็นผู้เสียหายด้วยอีก 5 รายๆละ 50,000 บาท และผู้ฟ้องที่ 134 จำนวน 8,900 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 32,378,296.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 ต.ค.52 จนกว่าจะทำการชำระเสร็จ โยให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันคดีถึงที่สุด หากผู้ฟ้องและผู้ร้องสอดใดๆได้รับเงินทดแทนเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงานของรัฐตามมติ ครม.ในวันที่ 10 ม.ค.55 ไปแล้ว ยังให้มีสิทธิรับค้าทดแทนส่วนที่เหลือตามคำพิพากษาได้และหากภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา ผู้ฟ้องหรือผู้ร้องสอดรายใดยังต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง ศาลยังสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขคำพิพากษาส่วนนี้เพิ่มเติมได้

ส่วนนายประเสริฐ แก้วกระโทก ผู้ฟ้องที่ 45 ซึ่งอ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมนั้น ข้อเท็จจริงจากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินระบุว่าผู้ฟ้องถูกกลุ่มเสื้อแดงดักทำร้ายขณะรถติดไฟแดง ที่ถนนวิภาวดีซอย 3 ด้วยอาวุธไม้ท่อนทุบตี และใช้มีดฟันมือ เบื้องต้นมูลนิธิได้จ่ายค่ารักษาให้จำนวน 90,000 บาท เมื่อกรณีไม่ได้ถูกกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาลจึงไม่กำหนค่าเสียหายให้ และพิพากษาให้ยกฟ้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคำพิพากษานี้ ยังเป็นเพียงศาลปกครองชั้นต้น หากคู่ความไม่พอใจยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน

http://astv.mobi/AUx3qv0


"การเมืองต้องเป็นเรื่องการเสียสละ การเมืองคือภาระของทุกผู้การเมืองเรื่องส่วนรวมร่วมรับรู้ การเมืองต้องต่อสู้เพื่อส่วนรวม"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

#2 กีรเต้

กีรเต้

  หยิบแล้ววาง วางแล้วว่าง

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,095 posts

ตอบ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 21:23

ดาวน์โหลดตรงนี้ ----> http://files.thaiday...wnload/7oct.pdf

ช่วงเช้าวันนี้ (5 ต.ค.) ศาลปกครองกลางมีการพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 1569/2552 ระหว่างนายชิงชัย อุดมเจริญกิจ กับพวกรวม 250 คน ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องที่ 1 และสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องที่ 2 กรณีเมื่อวันที่ 7 ต.ค.51 ได้มีคำสั่งสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา และหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อเปิดทางให้นายสมชาย วงสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นสามารถเข้าแถลงนโยบายต่อสภาได้จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต
http://astv.mobi/AUx3qv0


โหลดไว้แล้ว ขอบคุณครับ :)

ถึงสูงศักดิ์อัครฐานสักปานไหน....ถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าศรี....ถึงเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดี....ถ้าไม่มี "คุณธรรม" ก็ต่ำคน.... พระราชนิพนธ์ในล้นเกล้า รัชกาลที่ ๕

 

" คนตาดี...พบดวงไฟ...ก็ มองเห็นแสงสว่าง.............ส่วนคนตาบอด....ถึงจะนั่งเฝ้าดวงไฟ....ก็มองไม่เห็นอะไร "         หลวงปู่ชา  สุภทฺโท

 

https://www.facebook.com/NARAPEACE  https://www.facebook...akwarakfromyala ศูนย์ ประสานงานเวทีราชดำเนิน  ติดต่อ 093-861-7712 - 7720


#3 ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

  หน้าตาดี มีอุดมการณ์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 21,036 posts

ตอบ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 21:36

ไหนล่ะ หางแดง
ช่วยออกมาร้องหน่อยสิ ว่า "ไอ้ฆาตกรมือเปื้อนเลือด ทำร้ายประชาชนมือเปล่าอย่างอำมหิตโหดเหียม"

Edited by ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่, 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 21:36.

gladiator 1.jpg

 

 

 

 

 

 


#4 ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

  หน้าตาดี มีอุดมการณ์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 21,036 posts

ตอบ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 22:14

ผมชอบคห.นี้ในแมเนเจอร์ครับ

ความคิดเห็นที่ 110 +12Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image ***แดงมันพยายามสร้างวาทะกรรม 'ทหารฆ่าประชาชน' ทั้งๆที่ไม่เป็นความจริง แต่ตอนนี้ 'ตำรวจฆ่าประชาชน' เป็นจริงๆแล้ว ไม่ต้องสร้างวาทะกรรมใดๆ พวกไอ้ควายมรึงดูเป็นตัวอย่างได้เลย
อบเชย
gladiator 1.jpg

 

 

 

 

 

 


#5 ฟังทั้งสองฝ่าย

ฟังทั้งสองฝ่าย

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,261 posts

ตอบ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 23:56

"ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องที่ 1 และสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องที่ 2"
"ทั้งนี้ผู้ถูกฟ้องทั้งสองจึงต้องร่วมกันชดใช้ค้าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งการกำหนดค่าเสียหายให้กับผู้รับความเสียหายนั้นตามมติครม.วันที่ 10 ม.ค.55 เรื่องข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้หารเยียวยาละฟื้นฟูเหยื้อ และผู้เสียหายตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งศาลเห็นควรให้ผู้ถูกร้องทั้ง 2 ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้อง"
คือ ผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมครับว่า ค่าชดใช้ คนที่ชดใช้ คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ สำนักนายกรัฐมนตรี .........
ดีเนอะ!!! คนอื่นจ่ายให้

#6 father

father

  น้องเก่า

 • Banned
 • PipPip
 • 124 posts

ตอบ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 00:03

เหอ เหอ เหอ ไหน ใครที่บอกว่าเคยชุมนุมกับพธม.และเอื้อนเอ่ยมธุรสวาจาว่า

7 ตุลา ผมก็อยู่

คนๆนั้นหายหัวไปไหนครับ ไม่โผล่มาดูกระทู้นี้บ้างหรือ

อยู่จริงปะ หรือตอแหลไปงั้น เพื่อสร้างเครดิต

หรือแค่เป็นเด็กซื้อโอเลี้ยงให้การ์ด

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image

#7 RaRa

RaRa

  Seien Sie loyal zu Majesty

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 6,960 posts

ตอบ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 12:56

เหอ เหอ เหอ ไหน ใครที่บอกว่าเคยชุมนุมกับพธม.และเอื้อนเอ่ยมธุรสวาจาว่า

7 ตุลา ผมก็อยู่

คนๆนั้นหายหัวไปไหนครับ ไม่โผล่มาดูกระทู้นี้บ้างหรือ

อยู่จริงปะ หรือตอแหลไปงั้น เพื่อสร้างเครดิต

หรือแค่เป็นเด็กซื้อโอเลี้ยงให้การ์ด

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:มาถามหาใครเหรอครับ???

ทำไมไม่ระบุชื่อไปเลย เผื่อผมจะช่วยหาอีกแรง :D :D

ขอเทิดทูนศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด

...แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี

โลกยังไม่สิ้นหวัง ถ้ายังมั่นในความดี

...ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย


#8 กีรเต้

กีรเต้

  หยิบแล้ววาง วางแล้วว่าง

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,095 posts

ตอบ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 13:16


เหอ เหอ เหอ ไหน ใครที่บอกว่าเคยชุมนุมกับพธม.และเอื้อนเอ่ยมธุรสวาจาว่า

7 ตุลา ผมก็อยู่

คนๆนั้นหายหัวไปไหนครับ ไม่โผล่มาดูกระทู้นี้บ้างหรือ

อยู่จริงปะ หรือตอแหลไปงั้น เพื่อสร้างเครดิต

หรือแค่เป็นเด็กซื้อโอเลี้ยงให้การ์ด

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:มาถามหาใครเหรอครับ???

ทำไมไม่ระบุชื่อไปเลย เผื่อผมจะช่วยหาอีกแรง :D :Dนั่นสิ งง......... :unsure:

ถึงสูงศักดิ์อัครฐานสักปานไหน....ถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าศรี....ถึงเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดี....ถ้าไม่มี "คุณธรรม" ก็ต่ำคน.... พระราชนิพนธ์ในล้นเกล้า รัชกาลที่ ๕

 

" คนตาดี...พบดวงไฟ...ก็ มองเห็นแสงสว่าง.............ส่วนคนตาบอด....ถึงจะนั่งเฝ้าดวงไฟ....ก็มองไม่เห็นอะไร "         หลวงปู่ชา  สุภทฺโท

 

https://www.facebook.com/NARAPEACE  https://www.facebook...akwarakfromyala ศูนย์ ประสานงานเวทีราชดำเนิน  ติดต่อ 093-861-7712 - 7720


#9 David_GinoLa

David_GinoLa

  สมาชิกระดับไพร่

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,561 posts

ตอบ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 15:10

ถ้าสมาชิกบางคนมาเห็นกระทู้นี้จะว่าไงเนี่ย

ยังไม่ได้กลิ่นเลยอ่ะ :D
"การเมืองต้องเป็นเรื่องการเสียสละ การเมืองคือภาระของทุกผู้การเมืองเรื่องส่วนรวมร่วมรับรู้ การเมืองต้องต่อสู้เพื่อส่วนรวม"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

#10 kon_thai

kon_thai

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,437 posts

ตอบ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 15:15

ผมชอบคห.นี้ในแมเนเจอร์ครับ

ความคิดเห็นที่ 110 +12Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image ***แดงมันพยายามสร้างวาทะกรรม 'ทหารฆ่าประชาชน' ทั้งๆที่ไม่เป็นความจริง แต่ตอนนี้ 'ตำรวจฆ่าประชาชน' เป็นจริงๆแล้ว ไม่ต้องสร้างวาทะกรรมใดๆ พวกไอ้ควายมรึงดูเป็นตัวอย่างได้เลย
อบเชย

ผมว่าวาทะกรรม. ตำรวจฆ่าประชาชน. น่าเอามาเล่นตอนนี้นะครับ..จุดไฟให้ติด.เอาให้ตำรวจที่ไม่ดี.ร้อนๆหนาวๆเลย.. :P

#11 จูกัดขงเบ้ง

จูกัดขงเบ้ง

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,207 posts

ตอบ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 16:34

ขอบคุณที่ตั้งกระทู้นี้ให้นะครับ
กะว่าจะตั้งอยู่พอดี
อย่างน้อยๆ วิญญาณน้องโบว์ จะได้รับรู้ว่า
บนแผ่นดินไทยนี้ก็ยังหาสิ่งที่เรียกว่า
ความยุติธรรม ให้กับคนอย่างเราได้ครับ
เพราะดูมันแห้งแล้งเหลือเกิน
ห้าปีเต็มๆแล้ว ที่น้องได้ลาโลกนี้ไป
ขอน้องจงสู่สุคติ

แผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ทั้งกษัตริย์ยังทรงคุณธรรมอันสูงส่ง

จำคำนี้ไว้ไปบอกยมบาลเวลาเจ้าลงนรกก็แล้วกัน


#12 David_GinoLa

David_GinoLa

  สมาชิกระดับไพร่

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,561 posts

ตอบ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 22:30

ขุด
"การเมืองต้องเป็นเรื่องการเสียสละ การเมืองคือภาระของทุกผู้การเมืองเรื่องส่วนรวมร่วมรับรู้ การเมืองต้องต่อสู้เพื่อส่วนรวม"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

#13 eAT

eAT

  ผมเป็นเสื้อแดงฮับ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 10,589 posts

ตอบ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 23:27

เรื่องนี้ไม่มีด่า "มาร์ค" พวกขี้เหลืองมันไม่เล่นหรอก

#14 father

father

  น้องเก่า

 • Banned
 • PipPip
 • 124 posts

ตอบ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 01:07เหอ เหอ เหอ ไหน ใครที่บอกว่าเคยชุมนุมกับพธม.และเอื้อนเอ่ยมธุรสวาจาว่า

7 ตุลา ผมก็อยู่

คนๆนั้นหายหัวไปไหนครับ ไม่โผล่มาดูกระทู้นี้บ้างหรือ

อยู่จริงปะ หรือตอแหลไปงั้น เพื่อสร้างเครดิต

หรือแค่เป็นเด็กซื้อโอเลี้ยงให้การ์ด

:lol: :lol: :lol:มาถามหาใครเหรอครับ???

ทำไมไม่ระบุชื่อไปเลย เผื่อผมจะช่วยหาอีกแรงนั่นสิ งง......... :unsure:


เวบนี้มีสมาชิกชื่อ แคนไทย ไหมครับ

ถ้ามีลองถามแกดู ว่ารู้จักคนที่เอื้อนเอ่ยมธุรสวาจาไหม :lol: :lol:
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image

#15 Ricebeanoil

Ricebeanoil

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,286 posts

ตอบ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 01:16
เหอ เหอ เหอ ไหน ใครที่บอกว่าเคยชุมนุมกับพธม.และเอื้อนเอ่ยมธุรสวาจาว่า

7 ตุลา ผมก็อยู่

คนๆนั้นหายหัวไปไหนครับ ไม่โผล่มาดูกระทู้นี้บ้างหรือ

อยู่จริงปะ หรือตอแหลไปงั้น เพื่อสร้างเครดิต

หรือแค่เป็นเด็กซื้อโอเลี้ยงให้การ์ด

:lol: :lol: :lol:มาถามหาใครเหรอครับ???

ทำไมไม่ระบุชื่อไปเลย เผื่อผมจะช่วยหาอีกแรงนั่นสิ งง......... :unsure:


เวบนี้มีสมาชิกชื่อ แคนไทย ไหมครับ

ถ้ามีลองถามแกดู ว่ารู้จักคนที่เอื้อนเอ่ยมธุรสวาจาไหม :lol: :lol:


ก็ไป quote ถามเจ้าตัวเค้าที่กระทู้นี้ซิ

http://webboard.seri...กระทู้ขบวนการเ/

หรือไม่ก็ส่ง messenger ไปหาเค้าโดยตรงก็ได้ กดที่รูปเจ้าตัวอะ แล้วเข้าไปที่ send me a message
มีอะไรก็ถามหาให้ถูกคนหน่อย มาถามในกระทู้คนอื่น ใครมันจะไปรู้เรื่องละ

Edited by Ricebeanoil, 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 01:16.

เถียงกับความจริง เถียงให้ตายก็ไม่มีทางชนะ

#16 David_GinoLa

David_GinoLa

  สมาชิกระดับไพร่

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,561 posts

ตอบ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 10:19

เรื่องนี้ไม่มีด่า "มาร์ค" พวกขี้เหลืองมันไม่เล่นหรอก


แล้วคนที่ชอบดมขี้ล่ะครับ :D
"การเมืองต้องเป็นเรื่องการเสียสละ การเมืองคือภาระของทุกผู้การเมืองเรื่องส่วนรวมร่วมรับรู้ การเมืองต้องต่อสู้เพื่อส่วนรวม"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์