Jump to content


MOD_01

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2555
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: 16 กรกฎาคม 2557 01:56
*****

Topics I've Started

สมาชิกถามมา ท่านริดกุนช่วยตอบด้วยครับ

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 08:13

ขอเรียนถามเรื่องเทคนิคการใช้เว็บนะครับ

 

1. Edit tag หายไปแล้วใช่ไหมครับ (สงสัยพวกเราเล่นกันมากเกิน เลยโดนยึดเลย)

 

2. โควต้ารูป 300 MB ผมใกล้เต็มแว้ว

ผมสามารถลบรูปเก่าๆที่อยู่ในคลังเว็บ เพื่อเคลียร์พื้นที่ความจุได้ไหมครับ


ก่อนโพสต์ข้อความใดขอให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อย่างเคร่งครัด

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 01:01

 

 

10 โพสต์ที่ชาวเน็ตควรระวังในช่วงประกาศกฎอัยการศึก

(1) โพสต์ยุยง ปลุกปั่น ปลุกระดมให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
(2) โพสต์สร้างความแตกแยก เกลียดชัง กลุ่มทางการเมือง ในลักษณะมุ่งร้าย อาฆาต 
(3) โพสต์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
(4) โพสต์ข้อมูล ภาพ ความลับของหน่วยงานราชการอันปกปิด ความลับ ห้ามมิให้เผยแพร่ 
(5) โพสต์ในลักษณะชักชวน ซ่องสุม ให้มีการรวมกลุ่ม ก่อการอันเกิดการต่อต้านการใช้อำนาจรัฐ - ทหาร เพื่อโต้ตอบ หรือประทุษร้ายต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 
(6) โพสต์หมิ่นประมาท ว่าร้าย ให้โทษ แก่บุคคลอื่นในทางการเมือง ให้ถูกเข้าใจผิด เสื่อมเสีย หรือถูกปองร้าย 
(7) โพสต์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในลักษณะหมิ่นประมาท เป้นเท็จ หรือมุ่งสร้างความเกลียดชัง เข้าใจผิดแก่องค์รัชทายาท 
(8) โพสต์ในลักษณะวิพากษ์ วิจารณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล หรือ หน่วยงานอื่นๆ ในทางที่เป็นเท็จ เพื่อสร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณะ 
(9) โพสต์ในลักษณะขุ่ ประทุษร้าย แก่บุคคลสาธารณะ ประชาชนอื่นๆ อันเพื่อมุ่งหมายสร้างความตื่นตระหนก กลัว และสร้างภาวะตกใจแก่สาธารณะชนโดยไม่มีเหตุอันควรและข้อเท็จจริง 
(10) โพสต์ข่าวสารที่ยังมิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข่าวลือ ข่าวโคมลอย ในทางที่มุ่งหวังเพื่อสร้างกระแสความน่ากลัว ตื่นตระหนก หรือเพื่อขัดขวางกระบวนการปกิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

โดย สรุป คือ อย่าโพสต์ข่าวลือ อย่าโพสต์ข้อความเท็จ อย่าโพสต์สร้างความเกลียดชัง อย่าโพสต์ยุยงปลุกปั่น อย่าโพสต์ข่าวความลับ อย่าโพสต์หมิ่นประมาท อย่าโพสต์เพื่อสร้างความตื่นตระหนก ช่วยๆ กันครับ ผมคิดว่าชาวเน็ตยังคงมีสิทธิ เสรีภาพ ภายใต้ความร่วมรับผิดรับชอบด้วยตัวเราเองครับ

 

 

เพิ่มเติม

 

ห้ามนำเข้าข้อความจากเว็บอื่นที่เข้าข่ายต้องห้ามนี้


ห้ามโพสต์ข้อความที่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของคณะ คสช. + ช่องทางแจ้งข่าวสารถึงคณะ คสช. + แจ...

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 21:35

 แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับ คสช. ทราบ สามารถแจ้งได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. โทร. 094-1286273 ถึง 9

            094-2349312 ถึง 4

 

2. อีเมล์ : ncpo.2014@gmail.com

 

 

 

 

10 โพสต์ที่ชาวเน็ตควรระวังในช่วงประกาศกฎอัยการศึก

(1) โพสต์ยุยง ปลุกปั่น ปลุกระดมให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
(2) โพสต์สร้างความแตกแยก เกลียดชัง กลุ่มทางการเมือง ในลักษณะมุ่งร้าย อาฆาต 
(3) โพสต์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
(4) โพสต์ข้อมูล ภาพ ความลับของหน่วยงานราชการอันปกปิด ความลับ ห้ามมิให้เผยแพร่ 
(5) โพสต์ในลักษณะชักชวน ซ่องสุม ให้มีการรวมกลุ่ม ก่อการอันเกิดการต่อต้านการใช้อำนาจรัฐ - ทหาร เพื่อโต้ตอบ หรือประทุษร้ายต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 
(6) โพสต์หมิ่นประมาท ว่าร้าย ให้โทษ แก่บุคคลอื่นในทางการเมือง ให้ถูกเข้าใจผิด เสื่อมเสีย หรือถูกปองร้าย 
(7) โพสต์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในลักษณะหมิ่นประมาท เป้นเท็จ หรือมุ่งสร้างความเกลียดชัง เข้าใจผิดแก่องค์รัชทายาท 
(8) โพสต์ในลักษณะวิพากษ์ วิจารณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล หรือ หน่วยงานอื่นๆ ในทางที่เป็นเท็จ เพื่อสร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณะ 
(9) โพสต์ในลักษณะขุ่ ประทุษร้าย แก่บุคคลสาธารณะ ประชาชนอื่นๆ อันเพื่อมุ่งหมายสร้างความตื่นตระหนก กลัว และสร้างภาวะตกใจแก่สาธารณะชนโดยไม่มีเหตุอันควรและข้อเท็จจริง 
(10) โพสต์ข่าวสารที่ยังมิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข่าวลือ ข่าวโคมลอย ในทางที่มุ่งหวังเพื่อสร้างกระแสความน่ากลัว ตื่นตระหนก หรือเพื่อขัดขวางกระบวนการปกิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

โดยสรุป คือ อย่าโพสต์ข่าวลือ อย่าโพสต์ข้อความเท็จ อย่าโพสต์สร้างความเกลียดชัง อย่าโพสต์ยุยงปลุกปั่น อย่าโพสต์ข่าวความลับ อย่าโพสต์หมิ่นประมาท อย่าโพสต์เพื่อสร้างความตื่นตระหนก ช่วยๆ กันครับ ผมคิดว่าชาวเน็ตยังคงมีสิทธิ เสรีภาพ ภายใต้ความร่วมรับผิดรับชอบด้วยตัวเราเองครับ

 

 

เพิ่มเติม

 

ห้ามนำเข้าข้อความจากเว็บอื่นที่เข้าข่ายต้องห้ามนี้

 

ยกเว้น ยกมาเพื่อแสดงเจตนาต่อต้านผู้ละเมิด

 

หรือเพื่อช่วยกันหาช่องทางแจ้งทางการให้ระงับยับยั้งเว็บที่ละเมิดคำสั่งห้ามนั้น เป็นการช่วยทาง กอ.รศ อีกทางหนึ่ง

 

หากสมาชิกมีลิ๊งค์สำหรับแจ้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ช่วยเอามาลงไว้ด้วยครับ ใครพบเห็นจะได้แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบได้โดยตรงทันที

 

กรณี การชุมนุมของ กกปส. ก็ให้หลีกเลี่ยงการโพสต์ที่อาจเข้าข่ายต้องห้ามตามประกาศของ กอ.รศ ด้วยทั้งนี้เพื่อรักษาบอร์ดไว้ให้ทีมี่พูดคุยกันตลอดรอดฝั่ง

 

 

1001973_631113266974626_1989722683438657

 

ส่งรายละเอียดไปที่นี้ แล้วให้ กอ.รส. สั่งให้ดำเนินการอีกที น่าจะรวดเร็วนะครับ

 

Email : yodchat.ud@gmail.com

โทร 085 9944 333

(หากยังไม่ใช่ช่วยแจ้งผู้ดูแลด้วย)

 

เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คสช.
094-128-6273–-9
094-234-9312–-4

 

*มีปัญหาสุขภาพในเวลาเคอร์ฟิว* โทร 1646 และ ศูนย์เอราวัณ โทร 1669 ทั่วประเทศ

=============================================================================

ผู้ดูแลได้ย้ายกระทู้เตือนเรื่องขอให้ลดการใช้คำหยาบคาย ไปเก็บในห้องสมุดชั่วคราวเพื่อลดจำนวนกระทู้ปักหมุด

http://webboard.seri...คำหยาบคา/page-5

 

จึงขอแจ้งต่อท้ายกระทู้นี้ ขอให้สมาชิกระงับยับยั้งไม่ใช้คำหยาบที่เกินพอดี

 

บางครั้งท่านอาจเห็นว่ามีการใช้คำหยาบแรงๆโพสต์อยู่ในหลายกระทู้ นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้ดูแลให้ใช้ได้ เป็นเพราะไม่อาจดูแลได้ทุกตัวอักษรที่สมาชิกโพสต์ ประกอบกับคำด่าหยาบคายแรงๆที่ด่าฝ่ายตรงกันข้าม มีน้อยมากที่แจ้งเข้ามา ทำให้ท่านยังพบเห็นในบางกระทู้


เก็บไว้ดูเล่นๆ

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 10:29

 

ถึงว่าสิ ก็เป็นสะอย่างงี้
1891286_330131077127673_1327244723_n.jpg

อ๋อ...สิ่งสักสิด อีกตั ว  เที่ยวคุยโว ล๊อคเป้าเขา

 

สาธุ...ขอให้ กรรม ตามไป ขึงพืด สิ่งสักสิด ตั วนี้เร็วๆ เถิด

 


แจ้งจับมือโพสต์ภาพมั่วกล่าวหาพ่อเป็นกองกำลังเขมร

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 22:05

เมื่อเวลา13.00น.วันที่ 5ก.พ.นางสาวเอื้องฟ้าเเซ่ลิ้ว อายุ 42ปี อยู่บ้านเลขที่303/58เเขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กทม.บุตรสาวนายอะเเกว เเซ่ลิ้ว อายุ 71ปี ผู้เสียหายที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.และ กลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงนำโดยนายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือโกตี๋ แกนนำ จังหวัดปทุมธานีที่นำมวลชนมาสนับสนุนการเลือกตั้งบริเวณเเยกหลักสี่เดินทาง พร้อมนำเอกสารที่ปริ้นเป็นกระดาษมีข้อความถูกโพสต์ในโซเชียลมีเดียเข้าพบ ร.ต.ท.ตฤณพ่วงโสม ร้อยเวรสน.ทุ่งสองห้องเพื่อเเจ้งความลงบันทึกประจำวันภายหลังมีคนโพสต์ข้อ ความใส่ร้ายว่า นายอะเเกว เป็นหัวหน้ากองกำลังเขมรและเป็นลูกน้องมือขวาของฮุนเซนกับพ.ต.ท.ทักษิณชิน วัตร โดยวันที่เกิดเหตุได้นำกองกำลังเขมรเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยจนทำให้เกิดการ ปะทะกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมทั้งสื่อมวลชน

นางสาวเอื้องฟ้ากล่าวว่า ข้อความที่ถูกเผยเเพร่ทางโซเชียลมีเดียเป็นการให้ร้ายป้ายสีไม่มีมูลความ จริง เนื่องจากพ่อของตนเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีบัตรประชาชนการโพสต์ดัง กล่าว ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเเละเป็นการตอกย้ำความเจ็บปวด เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ จากเหตุปะทะเเละอาจจะต้องเป็นอัมพาต ตอนนี้ยังอยู่ในห้องไอซียู รพ.วิภาวดีตนและครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น

นางสาวเอื้องฟ้ากล่าวต่อว่า  วันเกิดเหตุพ่อได้โทรหาตนเองตอนประมาณบ่ายสามโมงโดยบอกว่าจะไปรับภายหลังได้ ยินข่าวว่าเกิดเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มมวลชนตนจึงบอกพ่อว่าตอนนี้ปลอดภัย เเล้วและจะรออยู่ภายในห้างไอทีสเเควร์เพราะตนมีอาชีพขายอาหารอยู่ที่ ฟู้ดเเลนด์ภายในห้างดังกล่าวหลังจากนั้นเกือบ 1ชั่วโมงตนก็พยายามโทรหาพ่อโทรติดเเต่ไม่มีคนรับจนตอนประมาณ 6โมงเย็นทางรพ.วิภาวดีโทรมาบอกว่าพ่อถูกยิงบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่รพ.รู้สึก ตกใจอย่างบอกไม่ถูก

"พ่อไม่เคยเป็นทหารเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเกิดเเละเติบโตอยู่ที่ อ.หาดใหญ่จ.สงขลาพอช่วงวัยหนุ่มก็เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ทำงานเป็นพนักงานบริษัททั่วไป ปัจจุบันพ่อมาอาศัยอยู่กับดิฉัน ที่บ้านย่านหลักสี่10กว่าปีเเล้ว โดยทำอาชีพค้าขาย เข็นรถขายน้ำหวานน้ำอัดลมที่บริเวณหน้าโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา2  ขอยืนยันว่าพ่อ ไม่เคยเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเพียงเเต่มีความสนใจการเมืองซึ่งจะติดตาม ข่าวสารตามหน้าจอโทรทัศน์ที่บ้านเท่านั้นและวันนี้ก็ได้นำบัตรประชาชนของพ่อ มาใช้แสดงเป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อยืนยันว่าพ่อนั้นเป็นคนไทย ร้อยเปอร์เซ็นต์" นางสาวเอื้องฟ้า กล่าวระบายความในใจ

"เมื่อคืนที่ผ่านมา ได้เห็นการเผยเเพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียกล่าวหาว่าพ่อ ไม่ใช่คนไทยและเป็นหัวหน้ากองกำลังเขมร รู้สึกตกใจ เครียดมาก เพราะไม่เป็นความจริงมันเหมือนการซ้ำเติมบาดเเผลความเจ็บปวด แม้แต่ในเรื่องคดีที่พ่อถูกยิง ก็ได้แต่หวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เเต่ก็เผื่อใจ ไว้ เพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ จับผู้กระทะความผิดได้ยาก"นางสาวเอื้องฟ้า กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน โดยการโพสต์ข้อความดังกล่าว เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา 14  เป็นการนำเข้าข้อมูลเท็จจึงได้ประสาน พ.ต.ท.ปรีชาจันทร์มณี พงส.ผนก.กก.2บก.ปอท.ทำการสอบสวนและหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ ไป.

 

http://www.dailynews...ป็นกองกำลังเขมร

 

แม้เขาอาจเป็นแดง  แต่การแชร์เรื่องที่ยากจะเป็นจริงก็ควรพิจารณาสักหน่อย

 

เนื้อหาชุดแรกกับสภาพการแต่งกายของผู้ถูกยิงก็ดูขัดกันพอเห็นได้ ยิ่งบทความชุด 3 ยิ่งออกทะเลเป็นไปไม่ได้เลย

 

ที่บอกว่าเจตนาไม่ยิงที่หัวต้องการให้ถูกที่คอ เพื่อไม่ให้เสียชีวิตแค่อัมพาตจะได้สอบสวนได้

 

ผมอ่านแล้วไม่เห็นความเข้ากันได้ กับการเล็งที่คอเพื่อให้แค่อัมพาตจากกระสุนความเร็วสูงและยิงระยะไกล

 

คนเขียนแต่งนิยายชัดๆแต่ไม่เนียนไม่สมจริง ถ้าอ่านแล้วคิดถึงความเป็นไปได้ จะดูออกไม่ยาก

 

แล.กระทู้นั้นได้ย้ายเข้าห้องขังไปก่อนหน้านี้แล้ว เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องแต่งนั่งเทียนจินตนาการเอาเองจะด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตาม  ซึ่งไม่มีประโยชน์ที่จะปล่อยให้เชื่อกันผิดๆต่อไป