Jump to content


Ghost Rider

Member Since 21 May 10
Offline Last Active 29 May 14 16:25
-----

Posts I've Made

In Topic: [หารือ] เรามาใช้ ริบบิ้นสีเขียว เป็นเชิงสัญลักษณ์ว่า เห็นด้วยกับการรัฐประหารค...

24 May 2014 - 21:27

ไหนๆใช้ ธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์มาแล้วก็ใช้แบบเดิมเหอะครับ

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูไม่เป็นเอกภาพหรือเอกลักษณ์ในการปฏิรูป


In Topic: โกตี๋ ประกาศจับตัว ผู้บัญชาการกองพลที่1รอ.

2 March 2014 - 22:20

เตรียมแอ๊คติ้งท่านอนตายมาให้พร้อมนะ :lol:


In Topic: ไม่รู้ว่าขา่วดีหรือข่าวร้าย

1 March 2014 - 19:42

ทั้งนี้รัฐบาลได้กันเงินไว้เป็นหลักประกันมูลค่าหุ้น InTouch ไว้เรียบร้อยแล้ว B)


In Topic: พะเยา-มือดีติดป้าย "ขอแยกประเทศ" แล้วครับพี่น้อง..;))

28 January 2014 - 23:49

เห็นความเห็นแดงแต่ละตัว เชื่อแล้วว่ากินหญ้าเพียวๆไม่มีข้าวปนจริงๆ -_-


In Topic: สมเจียม สนับสนุนให้ยิ่งลักษณ์รัฐประหารตัวเอง

27 January 2014 - 00:32

เห็นแดงแต่ละตัวออกมาแสดงความคิดเห็นแบบแถข้างๆคูๆแล้วเพลียจริงๆ

ถามจริงเหอะ? ก่อนตอบนี่รู้สึกอายลูกอายหลานมันบ้างหรือปล่าว? -_-