Jump to content


Ghost Rider

Member Since 21 May 10
Offline Last Active 29 May 14 16:25
-----

Topics I've Started

ระวัง! มหาอำนาจรอเสียบอยู่นะครับ

29 November 2013 - 00:22

อย่ามั่วแต่มองศึกในแค่ด้านเดียวกันนะครับ

ศึกนอกก็อย่าได้ไว้ใจ เขารอจังหวะเสียบอยู่เหมือนกัน

รัฐบาลประชาชนคงไม่ได้ตั้งขึ้นมาได้ง่ายๆโดยปราศจากการแซกแซงจากพญาอินทรีย์หรอก

 

ตอนนี้ในม๊อบอาจมี ซี.i.เอ ปนอยู่แน่นอน พวกฝรั่ง หรือ พวกปินส์ อ่ะเข้ามาทำไมในม๊อบ...อย่าลืม


ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สงครามกลางเมือง Civil War ดังเช่นอเมริกาในอดีต

16 June 2013 - 09:37

americancivilwar.jpg

 

สถานะการณ์ของสังคมไทยที่เกิดความขัดแย้งแตกแยกทางการเมืองในขณะนี้

มีโอกาสที่จะนำไปสู่ภาวะสงครามกลางเมือง Civil War ที่แบ่งเป็นสองฝ่าย เหนือ-ใต้อย่างชัดเจน

ฝ่ายหนึ่ง(กลาง-ใต้) เป็นฝ่ายปีกเสรีที่ต้องการบ้านเมืองที่ปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่เอาทักษิณ

อีกฝ่าย(เหนือ-อีสาน) เป็นฝ่ายทาสทักษิณฝักใฝ่เปลี่ยนแปลงการปกครองให้กลายเป็นรัฐไทยใหม่

 

ซึ่งหากเกิดการประจันหน้าของทั้งสองฝ่ายขึ้นจริงก็คงสุ่มเสี่ยงที่จะโดนแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจ

นั่นคือจีน และอเมริกาอย่างแน่นอน เพราะประเทศไทยเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้

ทำให้เหมือนเหตุการณ์ของเยอรมันที่ต้องโดนแยกเป็นเหนือ-ใต้ สองประเทศ สองระบอบ

 

เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร? หรือสุดท้ายแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อม