Jump to content


Community Status Updates


Photo

IFai

ผมถูกบล็อก ใน"เวบบอร์ด" โพสท์ตั้งแต่6โมงเช้า ตอนนี้ยังไม่ขึ้น
2 มีนาคม 2556 12:36
 • kwan_kao
  kwan_kao
  ไม่กิตติมศักดิ์ เป็นเหมือนกันค่ะ (^_^)
  2 มีนาคม 2556 17:49
 • IFai
  IFai
  ของคุณขวัญเป็นไหมครับ
  2 มีนาคม 2556 21:34
 • kwan_kao
  kwan_kao
  เหมือนกันเจ๊า สภากาแฟเป็นเมื่อแลง
  แต่ห้องอื่นเป็นตะเจ๊า แล้วเจ๊า
  2 มีนาคม 2556 21:41