Jump to content


Community Status Updates


Photo

pinkpanda

3 สิ่ง ในชีวิตที่ไม่หวนกลับ คือ เวลา คำพูด และโอกาส 3 สิ่ง ที่มีคุณค่าต่อชีวิต คือ ความรัก ความสุข และมิตรภาพ 3 สิ่ง ที่ไม่แน่นอน คือ ความฝัน ความสำเร็จ และโชคชะตา 3 สิ่ง ที่นำไปสู่ความพินาศของคน คือ ความมัวเมา ความเย่อหยิ่ง และ ความโกรธ 3 สิ่ง ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างบารมี คือการให้ทาน การรักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา
22 August 13 14:56
  • UncleSam's Photo
    UncleSam
    สาธุ !
    ^ ^
    24 August 13 20:00