Jump to content


susu

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 มีนาคม 2555
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: 16 เมษายน 2557 10:21
-----

Profile Feed

Photo

susu

"คนดี"ดูยาก"คนรับผิดชอบ"ดูง่ายกว่า
22 เมษายน 2555 22:00
  • susu
    susu
    ชัยชนะของคนทำงาน แต่ทำให้คนเอาแต่พูด ภูมิใจ

    22 เมษายน 2555 22:08