Jump to content


DEMO Cracy

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 7 มกราคม 2557
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: ส่วนตัว
-----

#993749 --- เชิญสมาชิกใหม่มาแนะนำตัวได้ที่กระทู้นี้ครับ ---

โดย DEMO Cracy on 7 มกราคม พ.ศ. 2557 - 11:25

สวัสดีครับ เข้ามาเพราะไม่รู้จะไปทางไหน นั่นก็ดีนี่ก็ดี สรุปเลยต้องไปมันทุกที่ ทำหน้าที่ฝ่ายค้านทุกที่ โดนด่าทุกที่ อิๆ