Jump to content


ตะนิ่นตาญี

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 มกราคม 2552
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: 16 กรกฎาคม 2557 07:06
*****

#1194493 กระทู้้รายงานตัวอย่างเป็นทางการ ตามประกาศคณะรักษาความสุขสำราญแห่งเสีไทยไชโย (...

โดย ตะนิ่นตาญี on 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 21:43

ตะนิ่นตาญี ครับ

ไปทานข้าวกันครับ

ตะนิ่นตาญี

วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๒๑.๔๓ นาฬิกา


#1193731 พระพุทธศาสนา คือ อะไร?

โดย ตะนิ่นตาญี on 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 21:07

 

 

 

ถ้าให้เราตอบนะ

สั้นๆ

คือ ธรรมชาติ

 

เดี๋ยว พวกที่อ้างอิงคัมภีร์ก็ไม่เห็นด้วยอีก

(ค ห ส ต)

:)

 

 

 

ขอบพระคุณ หลวงพี่ฯ มากครับ...สิ่งที่ หลวงพี่ฯ กำลัง สั่งสอน หาก เข้าใจ ไม่ผิด น่าจะหมายความถึง

 

การ เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย อัน เป็น สาเหตุ แห่ง ทุกข์  และ การหลุดพ้นจาก ธรรมชาติ แห่ง ทุกข์ นี้ 

 

ตะนิ่นตาญี เข้าใจถูกไหมครับ?

 

ตะนิ่นตาญี

 

ตามนั้น

ไม่มีสิ่งใดหลุดพ้นธรรมชาติไปได้ 

สมัยพุทธกาล ไม่มีคำว่าพระพุทธศาสนา หรือศาสนา มีแต่ ลัทธิ, คำสอน, เวช

พระพุทธองค์เวลาทรงตรัส, หรืออธิบายคำสอนจะใช้คำว่า "ในธรรมวินัยนี้"

คำที่ใช้มากที่สุด

ภิกษุ ท (ย่อมาจากคำว่าทั้งหลาย)....ภิกษุ ในธรรมวินัยนี้.....

:)

 

 

 

กราบ ขอบพระคุณ หลวงพี่ฯ มากครับ สำหรับ คำสั่งสอน...

 

ตะนิ่นตาญี ไม่กล้าบอกว่า เข้าใจ ได้ ทะลุปรุโปร่ง ดีแล้ว

 

หากแต่จะถือไว้เป็นแนวทาง ใน การพิจารณา อีกครั้งหนึ่ง 

 

สำหรับคืนนี้คงต้องกราบนมัสการหลวงพี่ฯ และ เพื่อนเพื่อน เข้านอนแล้วครับ

 

พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า แต่ จะไม่ทิ้งกระทู้นี้ เพราะ ตั้งใจ จะ ขยายความ ตามที่ตัวเองคิดไปเรื่อยเรื่อย

 

จนกว่าจะได้บทสรุปที่เป็นที่ยินดี กราบขอบพระคุณ หลวงพี่ฯ และ เพื่อนเพื่อน ทุกคน อีกครั้งหนึ่ง ขอบพระคุณมากครับ

 

ตะนิ่นตาญี
#1193701 พระพุทธศาสนา คือ อะไร?

โดย ตะนิ่นตาญี on 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 20:53

 

ถ้าให้เราตอบนะ

สั้นๆ

คือ ธรรมชาติ

 

เดี๋ยว พวกที่อ้างอิงคัมภีร์ก็ไม่เห็นด้วยอีก

(ค ห ส ต)

:)

 

 

 

ขอบพระคุณ หลวงพี่ฯ มากครับ...สิ่งที่ หลวงพี่ฯ กำลัง สั่งสอน หาก เข้าใจ ไม่ผิด น่าจะหมายความถึง

 

การ เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย อัน เป็น สาเหตุ แห่ง ทุกข์  และ การหลุดพ้นจาก ธรรมชาติ แห่ง ทุกข์ นี้ 

 

ตะนิ่นตาญี เข้าใจถูกไหมครับ?

 

ตะนิ่นตาญี
#1193689 พระพุทธศาสนา คือ อะไร?

โดย ตะนิ่นตาญี on 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 20:49

พระพุทธศาสนา คือการคลำช้างทั้งตัวแล้วบอกว่านี่คือช้างครับ ไม่ใช่คลำหางแล้วบอกช้าง คลำขาแล้วบอกช้าง คลำหูแล้วบอกช้าง เป๋็นต้น

 

แหะ-แหะ-แหะ ลึกซึ้ง เหลือเกินครับ คุณ @Live ครับ  :o 

 

ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจถูกต้องสิ่งที่ คุณ @Live ต้องการที่จะสื่อหรือไม่ 

 

หากเข้าใจไม่ผิดคิดว่า ต้องการสื่อถึง บริบท ของ พุทธศาสนา อันได้แก่

 

พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์, อุบาสก-อุบาสิกา ทั้ง รูปธรรม-นามธรรม ใช่ไหมครับ?

 

ตะนิ่นตาญี

 

 

ปฏิจจสมุปบาท

จำเขามาครับ :)

 

คุณ chaidan กำลัง พูดถึง ทุกข-เวทนา-สังขาร ตะนิ่นตาญี เข้าใจ ถูกไหมครับ?

 

ตะนิ่นตาญี
#1193657 พระพุทธศาสนา คือ อะไร?

โดย ตะนิ่นตาญี on 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 20:28

S4481042187jT.jpg

 

 

เรียน เพื่อนเพื่อน ตรงตรง ไม่ อิดเอื้อน-บิดพริ้ว ตั้งใจมาหลายวันแล้ว ว่า จะ ตั้งกระทู้ขึ้นมา

 

ถามหาความรู้จาก เหล่าเพื่อนเพื่อน ทุกคน แต่ ตะนิ่นตาญี ไม่รู้จะขึ้นต้น กระทู้ นี้ อย่างไร ดี

 

สติปัญญา ดูเหมือน จะตีบ-จะตัน ไปเสียทุกทาง ด้วย เหตุแห่งความสงสัย...

 

พุทธศาสนา คืออะไร?

 

เหตุแห่งความสงสัย นี้ เกิดขึ้นเพราะ เมื่อ หลายวัน ที่ ผ่านมา ตะนิ่นตาญี ไป ทำบุญกระดูก คุณปู่-คุณย่า ที่ วัดสระเกศ

 

ทำให้ได้เห็น งานบวช ที่ ดูแล้ว ก็ ชื่นใจดี มี การแห่ พ่อนาค, มี การ กล่าวคำอุทิศตน เข้า สู่ พุทธศาสนา, มีการโปรยทาน ฯลฯ

 

ดูแล้ว ก็ ครบถ้วนสมบูรณ์ดีทุกประการ...ขยับไปอีกนิดนึงได้ยิน แว่วแว่ว เสียง ขานนาค ถาม อันตรายิกธรรม ก็ ให้ ชื่นใจ แทน ญาติ-พี่น้อง ของ พ่อนาค เสียจริง

 

นั่งดูได้สักพัก ก็ ฉุกใจคิด พุทธศาสนา คืออะไร? ตัวเราเองเข้าใจ พุทธศาสนา มากน้อยเพียงใด หรือ เพียงแค่ หลับตา ท่อง

 

"นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ..." แล้ว ก็ หลับไป ไม่ได้ สำนึก-สำเหนียก ใน สิ่งประเสริฐ ที่ไม่ถูกผูกยึด ไว้ กับ กาลเวลา

 

ละเลยไปเสียสิ้นว่า พระพุทธเจ้า ท่านได้ทรง ส่งต่อ-มอบให้ ใน มรดก อันยิ่งใหญ่ แก่ มวลมนุษยชาติ...มรดกธรรม อัน เป็น อกาลิโก ธรรมะ อันหากาลเวลา มิได้...

 

 

S4481038Ohf8C.jpg

 

 

S44810372YjIA.jpg

 

 

S4481036glU1h.jpg

 

 

ประเทศไทย เรา ใน เวลา นี้ กำลัง จะ มี การปฏิรูป ทุก ภาคส่วน ส่วนตัวแล้ว คิดว่า ศาสนา นั้น ก็ จำต้อง ปฏิรูป เช่นกัน

 

ถามว่า ทำไม จึงต้อง ปฏิรูปศาสนา? ตรงนี้ตอบได้ไม่ต้องคิด ก็ ในเมื่อ ศาสนาพุทธ มี อายุยืนนาน มาถึง ๒๕๕๗ ปี เข้าไปแล้ว

 

จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีการแตกแยก เพราะเหตุที่ เราขาด องค์ศาสดา ผู้ซึงทรง เป็น ผู้ชี้ขาด ว่า สิ่งใดถูก-สิ่งใดผิด แล้ว

 

ทุกคนก็จะยึด เอา มิติ-เอา ความเชื่อ ของ ตน เป็นที่ตั้ง เถียงกันจนตาย ก็ ไม่ได้ ข้อสรุป มี เมีย ได้หรือไม่?

 

จะ ปล่อยนะ หรือ ยึด เอา ไว้ ไม่ยอมปล่อย ก็ เถียง กันไป ไม่จบ-ไม่สิ้น...แถมมี การแสดง อิทธิฤทธิ์-อิทธิเดช ปล่อย แสงเฮ้ากวง ออกจากตัวก็ยังมี

 

แล้วเกี่ยวอะไร กับ คำถาม พระพุทธศาสนา คือ อะไร? เกี่ยวครับ เพราะ คำถาม นี้ เป็นการกำหนด identification หรือ การแยกแยะให้ชัดเจน ใน พระพุทธศาสนา

 

อีกทั้งเพื่อเป็นการเข้าใจให้ต้องตรงกัน ซึ่ง พุทธศาสนา มิเช่นนั้นแล้ว มันก็จะกลายเป็น นี่ พุทธ ของ กู-นู่น พุทธ ของ เอ็ง...หา conclusion ไม่เจอะ-ไม่เจอ   :lol: 

 

ดังนั้น ตะนิ่นตาญี จึงใคร่ขอความกรุณา จาก เพื่อนเพื่อน ทุกคน บอก ตะนิ่นตาญี ให้ ชื่นใจหน่อยเถอะว่า...

 

พระพุทธศาสนา ตามความเข้าใจ ของ เพื่อนเพื่อน แล้ว คืออะไร?

 

ดูกร สัตบุรุษ-สัตสตรี ทั้งปวง หลายพันปีก่อนหน้านี้ เล่าจื้อ ปราชญ์ ผู้ยิ่งใหญ่ ได้ รจเลข เต๋า เต็ก เก็ง ไว้ว่า

 

"คัมภีร์เต๋า เป็น เพียง กระดาษ หา ใช่ สัจจะ อันแท้จริงไม่ เมื่อเราเข้าสู้ เต๋า แล้ว ก็จงละเลย เต๋ากระดาษ นี้เสีย..."

 

ตะนิ่นตาญี ใคร่ ขออนุญาต เพื่อเพื่อน ลอกเลียนแบบ จอมปราชญ์ ผู้ยิ่งใหญ่ ท่านนี้ ร้องขอ ต่อ เพื่อนเพือ่น

 

เล่าจื้อ ขอให้ ละเลย เต๋ากระดาษ...ตะนิ่นตาญี ใคร่ขอร้อง เพื่อนเพื่อน ไม่เอา พุทธ Google จะได้ไหมครับ?

 

ขอเพียงแค่ บอกว่า พระพุทธศาสนา จาก ความคิด-ความเชื่อ และ ศรัทธา ของ เพื่อนเพื่อน คืออะไร? เขียนจากใจ ไม่ใช่ จาก Google นะ ครับ เพื่อนเพื่อน ครับ  :unsure: 

 

ตะนิ่นตาญี

 

พฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤกษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เวลา ๒๐.๒๘ นาฬิกา

 
#1191194 ขอประณามไอ้พวกธนาคารบริษัทห้างร้่านและไอ้อีทุก ตัวที่ให้ควายร่วมมือกับเผด็จกา...

โดย ตะนิ่นตาญี on 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 10:12

ขอประณามไอ้พวกธนาคารบริษัทห้างร้่านและไอ้อีทุก ตัวที่ให้ควายร่วมมือกับเผด็จกามอำมาตย์ชั่ว พวกคุณกัำลังเลียไข่เผด็จการ หากินบนซากศพของพี่น้องชาวไทรทต่รัก ปชต คุณกภลังเอา ปชต -ปขายหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะ ไอ้พวกหนักแผ่นดิน -_-

 

Xy0sW2.jpg

 

 

 

ขอประณามไอ้พวกธนาคารบริษัทห้างร้่านและไอ้อีทุก ตัวที่ให้ควายร่วมมือกับเผด็จกามอำมาตย์ชั่ว

 

 

พวกคุณกัำลังเลียไข่เผด็จการ... "

 

 

 

ให้ ควาย ร่วม มือ  :D ก็ดีเหมือนกันนะครับ ควาย แต่ละตัว จะ ได้ สนุก คึกคัก ขึ้นมาบ้าง

 

เริ่มต้น เขียนว่า เผด็จกาม-อำมาตย์ชั่ว...ลงท้ายด้วย ***** เผด็จการ

 

สงสัยว่า ทำไมไม่เขียนให้ *****-เผด็จกาม ล่ะครับ รูปประโยคจะได้ถูกต้องสมบูรณ์  :D 

 

ตะนิ่นตาญี

 

วันพุธที่ ๒๘ พฤกษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เวลา ๑๐.๑๒ นาฬิกา
#1191143 เกาะติดสถานการณ์ สุเทพ ทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

โดย ตะนิ่นตาญี on 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 09:33

"ไม่มีงานเลี้ยงใด ไม่เลิกลา" จริงๆ นะครับ..นึกแล้วก็อดใจหายไม่ได้

 

.....แต่ มันคือเวลา ที่เราจะก้าวไปสู่วันข้างหน้า เพื่อสิ่งที่ดี กว่าวันนี้ !!!

ในเมื่อท่านกบแดง ตัดสินใจ แบบนั้น...ก็คงต้องเคารพการตัดสินใจของท่านครับ

 

ขอบคุณ ท่านกบแดง เจ้าของกระทู้  และ ผู้ดูแล ทุกท่าน...รวมถึง เพื่อนๆ เสรีไทย ที่น่ารัก ทุกท่าน

 

ภาพบางภาพ .......กล้องดีแค่ไหน ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้

ภาพถ่ายนับล้านใบ....ก็ ไม่สู้ใจ พวกเราที่ ระลึกถึงกัน ครับ....!!! ^_^ ^_^

 

 

ยังไม่เลิกรา ครับ คุณ RaRa ครับ งานเลี้ยงนี้ยังไม่เลิกรา ครับ

 

ตะนิ่นตาญี ยัง ติด ต้อง เลี้ยงข้าว คุณ RaRa อยู่ หนึ่งมื้อ อย่า เนียน ครับ  :lol: 

 

สะดวกเมื่อไหร่ นัดมานะครับ ก่อนจะโทร.มานัด กรุณา แจ้งมาทาง inbox ก่อนนะครับ

 

เพราะ จะไม่ใคร่รับ โทรศัพท์ หมายเลข แปลกแปลก ไม่คุ้นตา ครับ

 

พร้อมนี้ เรียนเชิญ หลวงพี่ฯ คุณสุกี้น้อย และ เพื่อนเพื่อน ด้วยนะครับ ใครสะดวก ก็ ไปทานข้าวกันครับ

 

โดยเฉพาะ หลวงพี่ฯ จะได้ สนทนาธรรม และ ทานข้าวเย็นด้วยกัน นะครับ หลวงพี่ฯ ครับ  :lol: 

 

ตะนิ่นตาญี

 

วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เวลา ๙.๓๓ นาฬิกา
#1191109 เกาะติดสถานการณ์ สุเทพ ทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

โดย ตะนิ่นตาญี on 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 08:55

S426803753fRN.jpg

 

 

วันแรกแรก ที่ คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ร้องขอให้ มวลมหาประชาชน เดินไปส่ง คุณสุเทพฯ และ พรรคประชาธิปัตย์ เข้า สภา

 

การเรียกร้องในครั้งนั้นเพื่อเป็น การแสดงสัญญลักษณ์ ปฏิเสธ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ให้แก่ คุณทักษิณ ชินวัตร

 

ใน วันนั้น คุณสุเทพฯ ยังคงเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่...

 

เรียน เพื่อนเพื่อน ทุกคน ตรงตรง เวลานั้น ตะนิ่นตาญี ยังไม่ใคร่เชื่อ ใน ขนมจีน-น้ำยา ของ คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ มากน้อยสักเท่าไหร่

 

มี ผู้ใหญ่ ที่ เคารพนับถือกันมากท่านหนึ่ง บอกว่า ทำไม...ไม่ลองวัดใจ กับ คุณสุเทพฯ แก ดูเล่า? ตะนิ่นตาญี ไม่ได้ตอบคำถามนั้นครับ ได้แต่ยิ้ม

 

จนเมื่อ มี การชุมนุมครั้งใหญ่ ที่ สถานีรถไฟสามเสน ต่อเนื่องมาจนถึง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน ละเรื่อยไป แยกปทุมวัน และ สวนลุมพินี

 

ย้อนกลับมาที่ สะพานมัฆวานรังสรรค์ ตามลำดับ

 

จากวันนั้น ถึง วันนี้...จาก ส.ส. สุเทพ เทือกสุบรรณ มาเป็น พี่กำนันฯ ของ ตะนิ่นตาญี สิ่งที่ ตะนิ่นตาญี ได้เรียนรู้ ใน character ของ พี่กำนันฯ นั่นก็คือ

 

หัวใจ ของ พี่กำนันฯ นั้น ใหญ่เกินตัว...พี่กำนันฯ จะรู้หรือไม่ ไม่เป็นไร แต่ ขอให้ทราบโดยทั่วกัน

 

พี่กำนันฯ เป่านกหวีดอีกเมื่อใด ตะนิ่นตาญี ก็จะไปอีกเมื่อนั้น ไม่เชื่อก็ลองดู จะวัดใจกันกี่รอบก็ได้ นะ พี่กำนันฯ นะ  :lol: 

 

 

หมายเหตุ : ขออนุญาต ลบ ภาพ นี้ ทิ้ง เพื่อป้องกันมิให้ เกิด ปัญหา ต่อ ผู้ดูแล 

 

ขออภัย เพื่อนเพื่อน และ ผู้ดูแล ใน ความไม่เหมาะสม ด้วยครับ

 

 

จากหน้าแรก จนใกล้ จะถึง หน้าสุดท้าย ของ กระทู้ เกาะติดสถานการณ์ฯ ของ คุณ redfrog53 นี้

 

สิ่งที่เห็น ได้ อย่างชัดเจน คือ น้ำใจ ของ คนเสรีไทย ทั้ง หญิง และ ชาย

 

น้ำใจ ของ เพื่อนเพื่อน ทุกคน นั้น ยิ่งใหญ่ มหาศาล ทุกผู้-ทุกนาม จนไม่อาจเอ่ยอ้าง ชื่อใด-ชื่อหนึ่ง หรือ ทุกชื่อ ได้ครบ

 

ไม่ว่า เพื่อนเพื่อน จะ อยู่ตรงไหน ใน สังคม ไม่ว่าจะเป็น เพศบรรพชิต หรือ ฆราวาส ทุกคนจะมีความห่วงใยกัน

 

อนาทรร้อนใจ ใน กันและกัน อยู่ตลอด ตะนิ่นตาญี คงไม่มีวันลืม ความรู้สึกดีดีเหล่านี้เป็นแน่แท้

 

ขอบพระคุณ เพื่อนเพื่อน ทุกคน ขอบพระคุณมากครับ  :) 

 

ตะนิ่นตาญี

 

วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

เวลา ๘.๕๕ นาฬิกา
#1188116 เกาะติดสถานการณ์ สุเทพ ทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

โดย ตะนิ่นตาญี on 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 19:19

S4407319-1W3Iz2.jpg

 

 

ตะนิ่นตาญี กลับมาถึงบ้าน เมื่อประมาณ เวลา สัก บ่ายสองโมงกว่ากว่า เห็นจะได้

 

มาถึงแล้วก็ล้มตัวนอนหลับสนิท ไม่รู้เรื่อง-ไม่รู้ราว หลับด้วยความบริสุทธิ์ใจ ของ คนที่ทำหน้าที่ ของ ตน ครบถ้วนสมบูรณ์

 

ใน ทุกเรื่อง และ ทุกเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น...หลับด้วยความภูมิใจ ใน การได้กระทำ หน้าที่ ของ คนไทย

 

ผู้ซึ่งจงรักภักดี ต่อ ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ อย่าง บริบูรณ์ 

 

 

3885-15jhru.jpg

 

 

3886-18ld6b.jpg

 

 

ตื่นขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เห็น คุณภรรยา นำ เครื่องราชฯ มาเช็ด-มาทำความสะอาด 

 

เธอ หันมายิ้มให้ ตะนิ่นตาญี เป็น รอยยิ้ม ของ สองคนตายาย ที่ รู้กันว่า นี่ คือ ความปลื้มปิติ 

 

คุณภรรยา เธอ ทราบดีว่า สำหรับ ตะนิ่นตาญี แล้ว...

 

เกียรติศักดิ์รักข้า...มอบไว้แก่ตัว

 

ตะนิ่นตาญี

 

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เวลา ๑๙.๑๙ นาฬิกา
#1182176 ข้าว-ไข่เจียว แบบไหน ถึงถูกใจ

โดย ตะนิ่นตาญี on 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 10:27

เปลี่ยนเป็น ไข่ต้มยางมะตูม แทนได้ไหมครับ? ตะนิ่นตาญี ชอบมากครับ

ไข่ต้มพอไข่แดงเป็นยางมะตูมสักหนึ่ง หรือสองลูก แล้วแต่ความอยาก

แตงกวาสักสองลูก ตั้งไฉ่สักช้อนโต๊ะหนึ่ง ต้นหอม ผักชี น้ำซีอิ๊ว น้ำส้ม

น้ำตาล และพริกสด

ต้มไข่กะให้เป็นยางมะตูมแล้วเอาขึ้นแช่น้ำเย็นไว้ พอเย็นแล้วเอามาปอกหั่นเป็น ๘ ชิ้น

แตงกวาผ่าสองตามยาว แล้วหั่นตามขวางบางบาง ใส่จานจัดไข่ลงบนแตงกวาแล้วโรยตั้งไฉ่

ต้นหอม ผักชีหั่น พริกสดหั่น ผสมน้ำซีอิ้ว กับน้ำส้ม น้ำตาล ชิมรสตามชอบ

เอามารับประทานกับข้าวสุกร้อนร้อน ก็พอถูถูไถไถไปได้มื้อหนึ่ง ไม่ต้องโทร.สั่งพิซซ่ามากิน

ให้วุ่นวายขายปลาช่อน แถมยังอร่อยถูกปากเราเราท่านท่านกว่ากันเยอะเลย

ตะนิ่นตาญี

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๑๐.๒๗ นาฬิกา


หมายเหตุ : like ของ ตะนิ่นตาญี หมด ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับ จึงไม่สามารถ กด like ให้แก่เพื่อนเพื่อนได้

ต้อง ขอประทานโทษ เพื่อนเพื่อน ทุกคนด้วยครับ


#1181942 อย่าเสือก ที่นี่ประเทศไทย

โดย ตะนิ่นตาญี on 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 07:50

“The resultant coup d'etat”

 

The reasons behind the military seizing power in a coup,

 

suspension of the constitution and the announcement of curfew stemmed from Yingluck,

 

the woman who sellout Thailand's infrastructure and natural resources to foreign corporations

 

through the privatization and a series of free trade schemes.

 

Collaborated with her cabinets, they were accused of malfeasance over multi-billion dollars initiative and abuse of power.

 

Not only that, they were suspicious of nepotism.

 

An attempt to pass an amnesty bill that would have allowed former Prime Minister Thaksin Shinawatra,

 

to return to Thailand with clean corruption cases against him, stir Thai angers.

 

Despite the legislation being shelved after widespread public outrage, the crisis drags on.

 

The ethnic and regional divisions are reappearing and deepening which eventually lead to the coup d’etat.

 

The vestiges of Thaksin's political power, mainly the leaders in the pro-government Red Shirt movement committed the most serious crimes:

 

lèse-majesté and disparaging the monarchy.

 

In Thailand, King Bhumibol Adulyadej is enthroned in a position of revered worship,

 

and his accomplishments have earned him his subjects’ undying affection and loyalty.

 

As a result, any offense against the dignity of a reigning sovereign or against a state is considered a crime. ฯลฯ

 

 

ทราบไหมครับ คุณกรกช ที่ให้แปลนั้นมันยากแค่ไหน?  :lol: 

 

ลองเขียนเล่นเล่น ตามนัยยะ-ตามธง ที่ คุณกรกช ตั้งไว้...

 

เขียนไป-เขียนมา "ชักมั่ว" เลยตัดสินใจ พอแค่นี้ดีกว่า  :D 

 

อีกทั้ง ที่ เขียนมาตั้งเยอะนั้น สามารถ สรุปได้ด้วยประโยคเพียงประโยคเดียว คือ

 

 

Injustice arise when the equal are treated unequally and the unequal are treated equally.

 

 

ตะนิ่นตาญี

 

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เวลา ๗.๕๐ นาฬิกา

 

 

หมายเหตุ : like หมดตั้งแต่เมื่อคืนนี้ แล้วครับ จึงไม่อาจ กด like ให้แก่ เพื่อนเพื่อน ทุกคน ได้

 

ต้อง ขอประทานโทษ เพื่อนเพื่อน ทุกคนด้วยครับ
#1180911 เกาะติดสถานการณ์ สุเทพ ทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

โดย ตะนิ่นตาญี on 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 18:50

%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%

 

 

จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง...จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

 

ตะนิ่นตาญี

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เวลา ๑๖.๔๕ นาฬิกา

 

 

S4382829-1oHrX.jpg

 

 

หาก เพื่อนเพื่อน จะ ต่อว่า...อะไร ฟร่ะ หายไป หนึ่งวัน-หนึ่งคืน มี รูปมาฝากแค่นี้เองเหรอ?

 

โธ่...แค่นี้ก็ดีถมเถแล้วครับ กลับ ถึง บ้าน คุณภรรยา ร้องไห้ โฮ เลยครับ ดีใจ นะครับ ที่ เห็น คุณภรรยา ร้องไห้

 

สงสัย ตัวเอง อยู่ เป็น กำลัง...โรคจิต หรือ เปล่า เห็น เมีย ร้องไห้ ดีใจ?  :D 

 

ตะนิ่นตาญี

 

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เวลา ๑๘.๕๐ นาฬิกา
#1176031 เกาะติดสถานการณ์ สุเทพ ทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

โดย ตะนิ่นตาญี on 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 20:20

 

ขอ 1 วัน กำนันมาแล้ว

:lol:

 

 

 

กำนันมาแว้ว

 

ไม่ทันหลวงตาซะแล้ว

 

 

ลุงกำนันมาแล้ว

 

 

กำนันมาแว้ววว  :ph34r:

 

 

๒๐.๑๐ นาฬิกา เท่ากัน ตัดสินไม่ถูก จะให้ เหรียญทอง กับใคร

 

เอาเป็นว่า ตัดสินให้ตามลำดับ วัย-ที่-สูง ก็ แล้ว กัน

 

หลวงพี่ฯ ที่ ๑ คุณ centrio ที่ ๒ คุณ Duke_th1 ที่ ๓ และ คุณอาวุโสโอเค ที่ ๔

 

ตามลำดับ ของ ผู้มีวัยอันสมควร  :lol: 

 

ตะนิ่นตาญี

 

วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เวลา ๒๐.๒๐ นาฬิกา
#1176022 ยลโฉม 'นางฟ้า' ในหมู่ม็อบ สีสันชัตดาวน์ กรุงเทพฯ (กระทู้ตบหน้าเจ้าพระ...

โดย ตะนิ่นตาญี on 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 20:12

1230400463497qZVJN.jpg

 

 

พระน้องเอยเสียดายนัก...พระวรพักตร์ ดั่งดวงเดือน

 

หาไหนจะได้เหมือน...ไม่มีแล้ว ใน โลกีย์ 

 

มาตรแม้นจะหาดวง...วิเชียรช่วง เท่าคิรี

 

หาดวงพระสุริย์ศรี...ก็จะได้ ดุจดั่งใจ

 

จะหาโฉมให้เหมือนนุช...จนสุดฟ้า สุราลัย

 

ตายแล้วและเกิดใหม่...ไม่ได้เหมือน เจ้า นฤมล ฯลฯ

 

 

บทพระราชนิพนธ์ กาพย์นางลอย ใน รัชกาล ที่ ๒ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ

 

 

กาพย์นางลอย นี้ เป็น บทพระราชนิพนธ์ ที่ ทรงคุณค่า และ ไพเราะ ยิ่งนัก จนอาจพูดได้ว่า

 

หากจะมีการเปรียบ นาง ใน วรรณคดี ทั้งหมด ของ ไทย เรา นั้น ดูเหมือนว่า นางสีดา จะ ดู สวยยิ่งกว่า นาง ใน วรรณคดี นาง อื่น เป็นไหนไหน

 

ถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้น ทั้งนี้ก็เพราะว่า ใน บทวรรณคดี นั้น ได้ ระบุเปรียบเทียบ ความงาม ของ นางสีดา ไว้ว่า

 

ด้วยความงาม ของ นาง นั้น แม้นแต่ พระอาทิตย์ ยังไม่อาจ จะ ร้อนแรง ได้เทียบเท่า กับ ความงาม ของ นาง

 

ยิ่งกับ มนุษย์-ปุถุชน-คนธรรมดา ด้วยแล้ว จะมี นาง ใด มาเทียบได้ ซึ่งนั่นก็คือ ตายแล้ว และเกิดใหม่...ไม่ได้เหมือนเจ้านฤมล  :wub: 

 

ตะนิ่นตาญี ไม่เคยเห็น นางสีดา จึงไม่อาจตัดสินได้ว่า นาง นั้น งามเพียงใด...หากแต่ ตะนิ่นตาญี เคยพบ นางฟ้า มาไหวไหว

 

ใน ที่ ชุมนุม ของ มวลมหาประชาชน กปปส. จึงบอกได้ว่า เธอ เหล่านั้น มี ความงาม จับจิต-จับใจ ยิ่งนัก

 

 

ถามสิว่า ทำไม ? ตรงนี้ตอบได้ไม่มีลังเล เพราะ ตะนิ่นตาญี เห็นกับตา สุภาพสตรี ต่างวัย ทั้ง สองท่าน นี้

 

นำ น้ำเย็นเย็น มา ดับ ความระอุอ้าว ใน ความร้อน แห่ง อากาศ ใน ยามบ่าย ที่ ร้อนระอุ ของ เดือน พฤษภาคม ให้แก่

 

เหล่า ทหารหาญ ที่ ยอมพลีเลือดเนื้อ และ ชีวิต ให้ แก่ เมืองไทย-คนไทย อย่างนี้แล้ว จะไม่ให้บอกว่า สุภาพสตรี ทั้งสองท่านนี้

 

มีความงามเลิศวิไล ประดุจ นางฟ้า ได้ อย่างไร? ต่อให้ นางสีดา ก็เถอะครับ เพื่อนเพื่อนครับ  :lol: 

 

ตะนิ่นตาญี

 

วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เวลา ๒๐.๑๒ นาฬิกา

 

 
#1174087 เกาะติดสถานการณ์ สุเทพ ทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

โดย ตะนิ่นตาญี on 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 20:42

S4309002GlEzv.jpg

 

 

S4309001hSpke.jpg

 

 

หนึ่งคืน กับ หนึ่งวัน ที่ ตะนิ่นตาญี เหนื่อยมาก มา ตั้งหลักพักคิดได้ ก็ เมื่อเที่ยงวันไปแล้ว

 

เดินหาซื้อ น้ำหวานกระป๋องเย็นเย็น เพื่อนำไปฝากให้แก่ ทหารเด็กเด็ก ที่ กรุณา ทุ่มเท และ สละชีวิต แทน เรา

 

อย่างน้อย ก็ ถือเสียว่า เป็น การแสดงความขอบคุณ ใน ความเสียสละ ของ พวกเขา ที่มีให้ กับ เรา

 

ใครจะก่นด่าพวกเขาอย่างไรก็ได้ และ นั่น เป็นวิธีการที่ง่ายดี สำหรับ คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็น หรือ ตาย อย่างไร

 

แต่ นั่น ไม่ใช่ ตะนิ่นตาญี เพราะ ใน สายตา ของ ตะนิ่นตาญี พวกเขา คือ คนกล้า ที่ พร้อมจะเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิต ของ ตัวเอง

 

 

S43090040zlfC.jpg

 

 

S4309005RQK40.jpg

 

 

S4309003TR1i.jpg

 

 

เดินคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย มารู้ตัวอีกทีก็ถึงหน้า เวทีใหญ่ เห็น น้าซู กำลังบรรเลงอยู่ผ่อนคลายความตึงเครียดให้แก่ เพื่อน-พ้อง-น้อง-พี่

 

เรียนเพื่อนเพื่อนทุกคนตรงตรงวันนี้ ตะนิ่นตาญี ไม่ได้ มี อารมณ์สุนทรีย์ อะไรมากมายนัก

 

จึงเดินผ่านไป โดย เพียงแต่ถ่ายภาพเอามาฝากเพื่อนเพื่อนเท่านั้น

 

มาสะดุดหยุดลงก็ตรง แยกสะพานมัฆวานรังสรรค์ เห็น กลุ่มการ์ด ที่กำลังตั้งกันอยู่ ก็ ให้นึกขึ้นมาได้ ถึง คำคำหนึ่ง คือ คำว่า ศรัทธา

 

สิ่งใดก็ตามที่ เรา ได้กระทำลงไปนั้น พื้นฐาน มีอยู่ ก็ ด้วย ศรัทธา เท่านั้นเองไม่ใช่หรือ? รัก และ ศรัทธา ใน ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์

 

ไม่เสียใจอะไรใดใดทั้งสิ้นแล้วครับ ใน สิ่งที่ได้กระทำลงไป ไม่เสียใจแล้วครับ

 

ตะนิ่นตาญี

 

วันอังคารที่ ๒๐ พฤกษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เวลา ๒๐.๔๒ นาฬิกา

 

 

%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%

 

 

หมายเหตุ : เหนื่อยเหลือเกินครับ ขอตัวไปนอนก่อนนะครับ วันพรุ่งนี้ ฟ้าจะสว่างกว่าวันนี้แน่นนอนครับ