Jump to content


คนบ้านนอก

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 กันยายน 2554
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2557 11:37
-----

#1188784 เกาะติดสถานการณ์ บิ๊กตู่ กู้วิกฤติเหลือบ "ทักษิโณมิก" กลืนกินประเทศ ส...

โดย redfrog53 on 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 06:51

1401081491-o.jpg
http://www.thdrama.com/?p=8560Anonymous Photographer
Road map ... คสช.ประกาศ นโยบายทางด้านเศรษฐกิจหลายระยะ โดยระยะเร่งด่วน คือแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระแก่ชาวนา ในโครงการจำนำข้าว เร่งแก้ไขปัญหา การขอใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม ที่ล่าช้า เร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2557 ที่ยังค้างท่อ ซึ่งขณะนี้มีอยู่จำนวนประมาณ 7 พันล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน พร้อมทั้งเริ่มกระบวนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็น เช่น ระบบรถไฟรางคู่ และรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในเขต กทม.และปริมาณฑล ที่สำคัญคือ เร่งจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้ทันเบิกใช้วันแรกของปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม 2557

นโยบายที่ต้องทำควบคู่ ไปกับนโยบายเร่งด่วน
1. ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและขจัดปัญหาการทุจริต
2. ปฏิรูปโครงสร้างภาษีอย่างเป็นธรรม
3. ทบทวนโครงสร้าง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเน้นให้มีการจัดเก็บภาษี จากคนที่มีรายได้สูงมากขึ้น และดึงผู้มีรายได้เข้ามาในระบบมากขึ้น
4. ส่งเสริมการค้าชายแดน ผ่านการจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าขั้นกลาง และขั้นปลายเพื่อการส่งออก ให้มากขึ้น
6. ทบทวนกองทุน นอกงบประมาณต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสตรี โดยหากเป็นกองทุน ที่ไม่เป็นประโยชน์ก็พร้อมที่จะทบทวน และ
7. ส่งเสริมให้มีการดูแล เกษตรกรชาวนาอย่างเป็นระบบ

คสช.ได้กำหนดโรดแมปด้านเศรษฐกิจประกอบด้วย
1. จะเน้นการบริหารระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ซึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยภาคเอกชนเป็นหลัก
2. ให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างเสรี 3.ส่งเสริมนโยบายการค้าเสรี
4. ลดบทบาท รัฐวิสาหกิจที่ภาคเอกชนสามารถดำเนินการได้
5. ขจัดอุปสรรค การค้าต่างประเทศให้คล่องตัว และ คสช.เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
6. ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุนการลงทุน ในต่างประเทศ
7. สนับสนุนการลงทุน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม โดยเฉพาะในส่วนที่ประชาชน ไม่มีความสงสัย ส่วนที่ยังสงสัย ให้มีการศึกษาโดยละเอียด
8. ไม่ก่อหนี้เกินตัวและรักษาวินัยการคลัง
9. ขจัดความไม่เป็นธรรมในระบบพ่อค้าคนกลาง และ
10. แก้ไขปัญหาแรงงานอย่างบูรณาการ
‪#‎ES‬-Note#1187565 เกาะติดสถานการณ์ สุเทพ ทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

โดย redfrog53 on 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 14:04

เมื่อมีการ ปฎิรูป จึงจำเป็นต้องแก้กฏหมายบางหมวดหมู่ใหม่ เพื่อบังคับใช้กับเหตุการณ์ตามความเหมาะสม

หมวดครอบครัว :-
ข้อ 1 น้องเมียที่ยังไม่แต่งงาน และยังสาวสวย ให้ถือว่า เป็นสินสมรส
ข้อ 2 แม่ยายที่พ่อตาตายจากไปแล้ว แต่แม่ยายยังสาวสวย และใช้งานได้ดีอยู่ให้ถือว่าเป็นมรดกตกทอด
(ทวิ 8 วรรค 2 กรณีที่แม่ยายแก่เกินแกงไปไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ให้ตกเป็นสมบัติของแผ่นดิน หรือไม่ก็เอาไปทำทานให้วัดตามแต่จะเห็นควร)
ข้อ 3 ให้ยกเลิกการจดทะเบียนสมรส แบบเดิม ให้เป็นการจดทะเบียนสมรสแบบปีต่อปี เหมือนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี จะมีการตรวจสภาพเพื่อประเมินว่า สมควรต่อทะเบียนหรือไม่ ถ้าไม่ผ่านให้ยกเลิกตลอดชีพ#1187350 เกาะติดสถานการณ์ สุเทพ ทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

โดย redfrog53 on 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 12:05

Noinoi Ratchasima
ทหาร ร1.พัน2 มาประจำตู้จราจร พระราม 9-2 และหน่วยข่าวแจ้งให้ทราบคณะทหาร(คสช)ได้สั่งการมาที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ทำแผนงานระบบการบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติใหม่หมด คสช.สั่งทำให้เสร็จภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 25 เป็นต้นไปสิ่งที่ คสช.ต้องใส่ในแผนงานบริหาร ครั้งนี้
1. ห้ามเจ้าหน้าทีตำรวจไป ให้ยุ่งกับการเมือง
2. ห้ามเจ้าหน้าตำรวจติดตามนักการเมือง(ยกเว้นติดตาม นายก รมต.และ รมต.ผู้ช่วย รมต.และต้องได้รับเห็นชอบ จาก กตร.เท่านั้น)
3. การขึ้นขั้นตำแหน่งต้อง ผ่านตามกฎหมาย4ปีตาม ระเบียบของกฎ กตร.เท่านั้น
4. การย้ายตำรวจทุกครั้ง ต้องผ่าน กตร.เท่านั้นห้าม นักการเมืองมายุ่งเกี่ยว เป็นอันขาด
5. การขอย้ายของตำรวจ ต้องผ่าน ตามข้อระเบียบ ของ กตร.เท่านั้นห้ามหน่วย งานต้นสังกัดส่งมาให้ เจ้าหน้าที ตำรวจส่งความ ประสงค์ด้วยตนเอง
6. การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ต้องผ่านกฎระเบียน กตร.เท่านั้น
7. ให้ดูแลประชาชนด้วย ความเป็นธรรม(ถ้าเจ้าหน้า ทีตำรวจรับสินบนให้ออกจากราชการทันที)#1181745 เกาะติดสถานการณ์ สุเทพ ทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

โดย Ape on 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 00:31

เมื่อสักครู่ เอาควา_ยไปกินน้ำเลยแวะแถวๆลากดำนา ไงตลาดควา_ย เมืองล่างอันเลื่องชื่อของประเทศจึงเป็นเยี่ยงนี้
จากที่เคยเป็นชุนชนควายเริงสำราญ แต่เวลานี้กลับได้ยินแต่เสียงควา_ยโดนเชีอด ร้องระทวยไปทั้งห้อง
บางตัวถึงขั้นสติแตก เป็นบ้าเป็นบอน้ำลายฟูมปากใครเอ่ยถึง หัวหน้าควา_ย ไม่ได้ถึงกับ ออกอาการควา_ยบ้าเลยทีเดียว
แต่น่าสงสารบางตัว นังปลอบใจตัวเองฝันถึงนายฮ้อยดูไบ อีกไม่นานคงจะมาทำบุญไถ่ชีวิตตน
เห็นแล้วอนาจใจ จริงๆ

*แก้คำผิดครับ

 

อ่านเม้มคุณแล้วนึกถึงคุณปูเพิ่งบ่นบนเฟสเลยคะ บัวเหล่าสุดท้ายสอนไม่ได้คงต้องปล่อยเป็นอาหารของเต่า-ปลาไป -_-

 

ช่วงหลังมานี่ ผมไม่เสียเวลาเลย กับอีพวกเสื้อแดงที่เข้ามาพร่ำรำพันเรื่อง คดี ปรส., โรงพัก, ไทยเข้มแข็ง, ฆาตกรฆ่าประชาชน เรื่องพวกนี้ คนเขาอธิบายไว้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้ว ไม่เสือกหาความรู้ อมน้ำลายคนอื่นมาบ้วนต่อ เหม็นขี้ฟันโง่ๆ ลบและบล็อกทันที สกปรก รกเพจ เสียเวลาโปรดสัตว์ เกิดเป็นคน แต่เสือกอยากเป็นควาย ช่างแม่งมึงปะไร#1181657 เกาะติดสถานการณ์ สุเทพ ทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

โดย ไนติงเกล on 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 23:37

10305074_10203888267549795_5072120001872
#1180482 เกาะติดสถานการณ์ สุเทพ ทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

โดย Bookmarks on 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 15:29

แด่ไอ่พวกควายแดงทั้งหลาย 

 

10402663_460803654055643_244388175233718
#1179926 เกิดอะไรขึ้น กับกระทู้ "เกาะติดสถานการณ์ "

โดย sorrow on 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 11:27

ลองลบ cookies ทั้งหมดดูก่อนครับ

 

อีกอย่างลองดู link ของกระทู้ ว่ามีอะไรยาวเกินนี้ไหม

 

http://webboard.seri...วงคืน/page-1380

 

/page-1380 จะบอกว่าไปหน้า 1380 (หรือหน้าอื่นๆ ตามเลขหน้า) ถ้าไม่มีตรงนี้จะไปหน้าแรกของกระทู้

 

ถ้ามีมากกว่านี้ให้ลองลบส่วนที่เกินออกไป
#1179853 เกิดอะไรขึ้น กับกระทู้ "เกาะติดสถานการณ์ "

โดย ธีรเดชน้อย on 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 10:59

น่าจะ เว้น เข้าเว็บบางเว็บบ้างครับ :P  
#1178180 เสนอด่วนที่สุด ให้ mod ดำเนินการ "พักร้อน" สมาชิกที่อาจมีพฤติกรรม เชิ...

โดย stormtrooper on 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 20:11

ขอลองของนิดนึง

 

akb48_best_01.jpg
#1178322 เสนอด่วนที่สุด ให้ mod ดำเนินการ "พักร้อน" สมาชิกที่อาจมีพฤติกรรม เชิ...

โดย Lucy Van Pelt on 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 20:37

ขอลองของนิดนึง

 

akb48_best_01.jpg

ผมเลือกคนกลางครับ 
#1178353 เสนอด่วนที่สุด ให้ mod ดำเนินการ "พักร้อน" สมาชิกที่อาจมีพฤติกรรม เชิ...

โดย kim on 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 20:46

ขอลองของนิดนึง

 

akb48_best_01.jpg

 

 

กำลังโหลดอยู่ชุดใหญ่เลย กะปิดสถานีกันยาวเลยงานนี้
#1178457 เสนอด่วนที่สุด ให้ mod ดำเนินการ "พักร้อน" สมาชิกที่อาจมีพฤติกรรม เชิ...

โดย pream on 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 21:10

งั้นก็ขอระบายก่อนซักนิดละกัน  ;)

Attached Images

  • 10325762_242061312649926_4763353050935795158_n.jpg#1178797 เสนอด่วนที่สุด ให้ mod ดำเนินการ "พักร้อน" สมาชิกที่อาจมีพฤติกรรม เชิ...

โดย ซีมั่น โลช่า on 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 22:51

ง่ะ อย่าโพสรูปเพิ่มความร้อนกันซิครับ  :wub:

จังซี่คงบ่โดน  แม่นบ่

11979-attachment.jpg

:D  :lol:

 

ขอขอบคุณ ภาพจาก...http://travel.mthai....ravel/6071.html
#1178819 เสนอด่วนที่สุด ให้ mod ดำเนินการ "พักร้อน" สมาชิกที่อาจมีพฤติกรรม เชิ...

โดย แสงธูป on 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 22:57

ขอคลายร้อนด้วยคน

 

image.jpg

 

 
#1177898 เสนอด่วนที่สุด ให้ mod ดำเนินการ "พักร้อน" สมาชิกที่อาจมีพฤติกรรม เชิ...

โดย โจโฉ นายกตลอดกาล on 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 19:01

ตามนั้นครับ ผมเองข้อเว้นวรรคตัวเองจากเสรีไทยเช่นกัน

เพราะอาจมีภารกิจต้องทำหลังจากนี้แล้ว

และอาจแวะแจ้งข่าวสารอีกสักประมาณสองสามกระทู้ เท่านั้น

ตอนนี้ขอเตือนกันเพียงเท่านี้ก่อน

ปล. น้อง phat21 เพลาๆและพักผ่อน อ่านหนังสือตำหรับตำราเรียนไปก่อนนะช่วงนี้

ขอกันตรงๆ ด้วยรักและเป็นห่วง

เพื่อนสมาชิกก็อย่าได้ยินดียินร้ายอะไรมาก ในช่วงนี้ ไร้สาระไปบ้างออกทะเลบ้าง

ถือว่าพักร้อน อย่างน้อยจะได้พักร้อนในบ้านหลังนี้กันได้