Jump to content


เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


 • Please log in to reply
497 ความเห็นในกระทู้นี้

#101 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 07:28

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน#102 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 07:29

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน#103 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 07:49

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่ 
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา 
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา 
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ#104 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 07:48

 • หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้


#105 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 20:22

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม#106 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 20:27

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้#107 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 20:34

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม#108 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 20:37

ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต#109 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 22:19

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน#110 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 22:23

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่ 
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา 
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา 
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ#111 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 08:49

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน#112 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 08:51

ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต#113 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:07

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้#114 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:11

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”#115 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:00

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ #116 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:03

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้นจากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์#117 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:08

 ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศเป็นอิสรเสรีมาช้านาน #118 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:09

 คนไทยจงช่วยกันอนุรักษ์รักษาป่าไม้ให้อยู่คู่ผืนดินไทยไปนานๆ#119 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:10

คนไทยโชคดีที่มีพ่อหลวง ทรงห่วงใยทรงช่วยเหลือ#120 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:10

คนไทยทุกคนยอมสละทุกสิ่งได้เพื่อในหลวงของเรา#121 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:11

 คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริง #122 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:11

  ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน#123 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:11

 โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง#124 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:12

  โครงการฝายกันน้ำ ของในหลวง ช่วยให้ชาวไทยมีดีอยู่ดี#125 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:13

  โครงการพระราชดำริทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความสุขมา สู่ชุมชน #126 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:13

 โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดโลกร้อน #127 thahanpran46

thahanpran46

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 102 posts

ตอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 11:15

เราคนไทย จะไม่ยอมให้บุคลที่กล่าวร้าย ล่วงเกินต่อสถาบัน กระทำการใดที่เลวร้ายแบบนี้ต่อไป#128 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 11:49

ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ชาวไทยตลอดกาลนาน
ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ#129 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 12:01

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข#130 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 12:09

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์#131 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 12:27

พระทรงเป็น ยศยิ่งกว่า มหากษัตริย์ 
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา 
พระทรงเป็น นักคิด วิทยา 
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย#132 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 13:04

ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน ในหลวงทรงพระปรีชาหาที่สุดมิได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พ่อหลวงทรงเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ#133 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 13:13

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่ 
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา 
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา 
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ#134 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 13:16

ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน ในหลวงทรงพระปรีชาหาที่สุดมิได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พ่อหลวงทรงเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ#135 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 13:19

พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมี ความสุข#136 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 - 13:48

ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต#137 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 - 13:53

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา#138 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 - 09:52

ทั่วถิ่นไทยพระองค์ทรงเสด็จไปทุกที่เพื่ออยากให้ชาวไทยปราศจากความลำบาก#139 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 - 09:55

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน#140 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 - 11:02

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป#141 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 - 11:07

พระทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้ สุขสำราญ ชั่วกาลเทอญ#142 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 - 21:15

พ่อตรากตรำ งานหนัก ได้พักผ่อน
มิหยุดหย่อน ราชกิจ ทุกทิศา
เพื่อบำบัด ปัดเป่า เหล่าประชา
นำชีวา ชนไทย ให้ร่มเย็น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ#143 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 - 21:21

หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น#144 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 6 เมษายน พ.ศ. 2556 - 22:09

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย#145 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 6 เมษายน พ.ศ. 2556 - 22:14

พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้#146 kwan_kao

kwan_kao

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,444 posts

ตอบ 7 เมษายน พ.ศ. 2556 - 10:13

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 

 

ขอให้จิตใจอันดีงามของคุณ

 

ส่งผลให้คุณและครอบครัวประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น 

 

ทั้งในอาชีพการงาน ขอให้ได้เป็นเจ้าคนนายคน

 

ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขทั้งกาย และ ใจ  มีสุขภาพที่แข็งแรง

 

ขอให้มีเงินทองทรัพย์สินไม่ขาด ไม่ลำบาก

 

ขอให้คุณแคล้วคลาดจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง :)


ขอเป็นเพียงดินก้อนเล็ก ๆ ก้อนหนึ่งของพ่อ ก็ภูมิใจแล้ว

#147 kwan_kao

kwan_kao

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,444 posts

ตอบ 7 เมษายน พ.ศ. 2556 - 10:19

 

 • หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 

 

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (กบร.ศม.)

 

 

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
- ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.

 

 

 

ช่วยกันทำดี เพื่อถวายในหลวงของเรา 

    - ข้าราชการ  กอง พธ.สกอ.

 

 

 “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 

 

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 

ขอให้จิตใจอันดีงามของทุกท่าน

 

ส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น 

 

ทั้งในอาชีพการงาน ขอให้ได้เป็นเจ้าคนนายคน

 

ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขทั้งกาย และ ใจ  มีสุขภาพที่แข็งแรง

 

ขอให้มีเงินทองทรัพย์สินไม่ขาด ไม่ลำบาก

 

ขอให้ท่านแคล้วคลาดจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง


ขอเป็นเพียงดินก้อนเล็ก ๆ ก้อนหนึ่งของพ่อ ก็ภูมิใจแล้ว

#148 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 - 09:55

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน#149 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 - 10:01

ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต#150 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 - 10:16

ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งชาติตลอดไป


ผู้ใช้ 0 ท่านกำลังอ่านกระทู้นี้

สมาชิก 0 ท่าน, ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 0 ท่าน และไม่เปิดเผยตัวตน 0 ท่าน