Jump to content


เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


 • Please log in to reply
497 ความเห็นในกระทู้นี้

#351 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 08:57

เราจะร่วมกันทำความดีเพื่อถวายในหลวง#352 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 08:57

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา#353 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 09:48

ประเทศไทยและคนไทยที่เกิดและมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินนี้นับว่ามีบุญและโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์อันประเสริฐยิ่ง#354 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 09:48

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ#355 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 09:41

ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม#356 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 09:41

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม#357 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 07:17

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา#358 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 07:17

ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป#359 tienchai premtha

tienchai premtha

  น้องใหม่

 • Members
 • Pip
 • 1 posts

ตอบ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 17:46

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ#360 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 07:19

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข#361 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 07:19

สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ#362 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 06:38

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”#363 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 06:39

ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ 
ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า 
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา 
ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย #364 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 07:59

ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง#365 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 07:59

ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง#366 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 07:19

เรารักในหลวง LONG LIVE THE KING#367 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 07:19

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน#368 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 07:20

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา#369 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 07:21

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย#370 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 07:21

เราคนไทยจงรักและสามัคคี#371 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 06:38

กระผมขอเชิดชู และขอถวายพระพร ในหลวงทรงพระเจริญ#372 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 06:38

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา#373 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 08:19

ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์#374 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 08:19

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย#375 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 08:20

ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์#376 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 08:20

พระองค์ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน#377 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 08:21

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้#378 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 09:18

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา#379 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 09:19

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ#380 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 09:19

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์#381 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 09:20

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย#382 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 09:20

รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด#383 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 12:37

จงมีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน#384 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 12:38

สยามประเทศยังคงอยู่เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน#385 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 12:38

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทย#386 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 12:38

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ#387 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 12:39

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข#388 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 12:50

ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฏร์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน#389 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 13:18

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์#390 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 13:30

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรงปราศจากโรคร้าย 
และทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทยตลอดไป 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ#391 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 11:10

 
พระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


#392 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 11:27

ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญด้วยพลานามัยที่แข็งแรง ขอจงทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทย
ยิ่งยืนนาน#393 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 11:32

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง#394 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 12:16

ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฏร์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน#395 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 12:16

 เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้#396 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 12:26

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์#397 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 09:47

 เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้#398 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 09:47

 ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฏร์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน#399 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 09:57

ร้อยรักร้อยล้านดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟัน ให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น#400 พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 979 posts

ตอบ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 09:31

วงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใดมีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี


ผู้ใช้ 0 ท่านกำลังอ่านกระทู้นี้

สมาชิก 0 ท่าน, ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 0 ท่าน และไม่เปิดเผยตัวตน 0 ท่าน