Jump to content


พัน.ป.ศป.ร้อย.๑

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2555
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2557 11:37
-----

#1123996 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

โดย พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ on 2 เมษายน พ.ศ. 2557 - 12:19

ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฏร์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#1118822 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

โดย พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ on 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 10:28

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมืองเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับประชาชน
#761651 รางวัลที่ในหลวงได้รับจากสหประชาชาติ

โดย พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ on 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 09:41

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
#696820 รางวัลที่ในหลวงได้รับจากสหประชาชาติ

โดย พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ on 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 11:13

รักพ่อหลวงปวงประชาต้องสามัคคี
#669989 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

โดย พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ on 6 เมษายน พ.ศ. 2556 - 22:14

พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้
#669986 รางวัลที่ในหลวงได้รับจากสหประชาชาติ

โดย พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ on 6 เมษายน พ.ศ. 2556 - 22:13

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
#562685 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

โดย พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ on 8 มกราคม พ.ศ. 2556 - 18:42

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่ 
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา 
ด้วยสำนึกพระกรุณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา 
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์ ทรงพระเจริญ
#559499 อาศิรวาท พระภัทรมหาราช สดุดี.....

โดย พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ on 5 มกราคม พ.ศ. 2556 - 10:07

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 ก.ค.2517 (คำพ่อสอน)
#522377 ฉันรักในหลวง...ไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์

โดย พัน.ป.ศป.ร้อย.๑ on 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 16:12

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป