Jump to content


Community Status Updates


Photo

nunoi

About Time ภาพยนต์อีกเรื่อง ที่ขนาดตอนดูมีเด็กวัยรุ่นมานั่งเล่นโทรศัพท์ แถมคุยโทรศัพท์และคุยกันตอนดูในโรง แต่ก็ยังรู้สึกประทับใจ ในเนื้อหาที่จะมองในด้านบวกว่า เด็กมันหนีรรมาเท่ียวกับแฟน เลยต้องคอยมอนิเตอร์ผู้ปกครองก็เป็นไปได้ ฮาฮา
2 พฤศจิกายน 2556 14:55