Jump to content


Community Status Updates


Photo
Photo

TFEX

ความรุนแรงไม่เคยก่อให้เกิดผลดี
13 เมษายน 2555 17:27
 • MIRO
  MIRO
  แยก 2 กรณีครับ รุนแรงในกติกา กับ นอกกติกา

  ในกติกา : สร้างรายได้และสุขภาพดี เช่น ชกมวย ฟุตบอล มวยปล้ำ รักบี้ อเมริกันฟุตบอล ฯลฯ อันนี้เป็นผลดีครับ

  นอกกติกา : ไล่ตีรันฟันแทง เผาบ้าน เผาเมือง อันนี้ผลร้ายล้วนๆ
  13 เมษายน 2555 18:01
 • TFEX
  TFEX
  i agree krub.
  1 พฤษภาคม 2555 15:55
Photo

TFEX

ความรุนแรงไม่เคยก่อนให้เกิดผลดี
13 เมษายน 2555 17:26
Photo

TFEX

อยากเป็นเหมือนเยอรมันที่รวมกัน หรืออยากเป็นเหมือนเกาหลีที่แยกกัน
13 เมษายน 2555 17:06