Jump to content


Community Status Updates


Photo

phoebus

9 มีนา ไม่ใช่ตรงแค่วันเกิด อ.ป๋วย เท่านั้น แต่ในปี พ.ศ. 2474 (จริง ๆ ก็คือ 2475 นั่นแล แต่สมัยนั้นถือเอาวันเปลี่ยนศักราชคือวันที่ 1 เมษา) ยังตรงกับวันที่เรย์มอน บี สตีเวนส์ กับพระยาศรีวิศาลวาจา ทูลเกล้าถวายเอกสารชื่อ An Outline of Changes in the Form of Government แก่รัชกาลที่ 7 ซึ่งเอกสารฉบับนี้ได้ชื่อว่าเป็น เค้าโครงร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ที่จะทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย แต่ทว่าก็มิได้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น เนื่องจากเช้าวันที่ 24 มิถุนา ปีเดียวกัน ก็เกิดการยึดอำนาจซะก่อนอย่างที่รู้ ๆ กัน
10 มีนาคม 2557 07:45
  • nakornphun
    nakornphun
    ขอบคุณครับ
    13 มีนาคม 2557 14:51