Jump to content


rinrin1356

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2554
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: ส่วนตัว
-----

Posts I've Made

In Topic: อย่าได้คิดว่าเสื้อแดงมันจะโง่ เหมือนสาวกบางพรรค...ดูการเลือกตั้งซ่อมที่ปทุมเป...

25 เมษายน พ.ศ. 2555 - 16:53

กว่าจะซมซานตั้งกระทู้ได้ขนาดนี้ ใช้เวลาไปเยอะทีเดียว

In Topic: (กระทู้ตัวอย่างการตั้งกระทู้ที่บิดเบือนสร้างความแตกแยก)===ส้มตำ ปู ปลาร้า อาห...

24 เมษายน พ.ศ. 2555 - 12:02

เอาไปวางประจานที่กระดานตัวเองแล้วค่ะ

In Topic: ชั้นเห็นด้วยค่ะ ว่าตอนนี้สินค้าราคาแพงขึ้น แต่ชั้นยังให้โอกาสรัฐบาลท่านนายกยิ...

24 เมษายน พ.ศ. 2555 - 10:50

ของแพง ท่านนายกแก้ไขด้วยการ แก้รัฐธรรมนูญ ค่ะ

In Topic: (กระทู้ตัวอย่างการตั้งกระทู้ที่บิดเบือนสร้างความแตกแยก)===ส้มตำ ปู ปลาร้า อาห...

24 เมษายน พ.ศ. 2555 - 10:34

แดงตั้งกระทู้ แดงเอาไปขยายผลกับพวกเดียวกัน
ชงเองซดเอง เลวดีจัง

In Topic: แมงสาป จะส่งใคร สมัครชิง สส.ปทุม ถ้าได้มาจะได้รู้ว่า คะแนนนิยมปูลดลง

22 เมษายน พ.ศ. 2555 - 12:49

ลืมหูลืมตามั่งก็ได้นะคะคุณ

Posted Image