Jump to content


lagrangian

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2554
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: 28 พฤษภาคม 2557 21:56
-----

#1164515 เหลาลงไปเกือบจะได้บ้องกัญชาแล้ว-สรุปเมียชายส่งน้ำแข็งยันผัวถูกการ์ดกปปส.แทงยั...

โดย lagrangian on 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 19:35

ตำรวจเรียกหมอมาให้ปากคำก็ได้นี่ครับว่าเมาหรือเปล่า นอกจากจะมีคนแกล้งโง่


#1157820 วิธีลงโทษของบ้านเรานี้แปลก ย้ายคนมีปัญหาให้ไปสร้างปัญหาที่อื่น

โดย lagrangian on 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 11:12

ที่ผมเห็นแล้วขัดหูขัดตาอีกอย่างก็คือ เวลาถูกตัดสินว่าผิดมักจะได้รับการลดหย่อนโทษ โดยเหตุผลว่า "เนื่องจากเคยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาก่อน" ทั้งๆที่ตอนทำคุณประโยชน์ ก็ได้รับการเลื่อนยศ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งกันไปแล้ว พอตอนรับโทษก็ควรรับเต็มๆสิจะมีการลดหย่อนให้ทำไม


#1142624 ....ชำแหละศาสตราจารย์กำมะลอ อุกฤษ มงคลนาวิน และจดหมายเปิดผนึกให้ร้ายศาลรัฐธรร...

โดย lagrangian on 23 เมษายน พ.ศ. 2557 - 21:17

หลักการประชาธิปไตย อำนาจทั้ง 3 ต้องถ่วงดุลกัน

รธน. 50

มาตรา  102   บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

.

.

.

(3) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 100(1) (2) หรือ (3)

 

 

มาตรา 100  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

.

.

.

(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

 

จะเห็นได้ว่า การห้ามบุคคลไม่ให้มีสิทธิเป็นสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องถูกห้ามโดยฝ่ายบริหาร(ยื่นเรื่องให้มีการคุมขัง) และฝ่ายตุลาการ(สั่งให้มีการคุมขัง) ถึงจะเป็นการถ่วงดุลกัน 

 

แต่แนวคิดของดร.อุกฤษกลับขัดแย้งอย่างรุนแรงกับหลักการถ่วงดุล  "เพราะสภาไม่ออกกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่" นิติบัญญัติสามารถกลั่นแกล้งตุลาการได้เต็มที่เลย
#915968 ใครตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญ?

โดย lagrangian on 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 16:09

การให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียว คือการถ่วงดุลครับ


#915692 ใครตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญ?

โดย lagrangian on 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 13:13

บอกไว้ให้เป็นความรู้

 

รธน. มาตรา 113  ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมายจำนวนหนึ่งคนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ .......

 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ                  มีวาระ 9 ปี ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว  (มาตรา 208)

ประธานกรรมการเลือกตั้ง                มีวาระ 7 ปี ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว  (มาตรา 232)

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน              มีวาระ 6 ปี ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว  (มาตรา 242)

ประธานปปช.                                มีวาระ 9 ปี ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว  (มาตรา 247)

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    มีวาระ 6 ปี ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว  (มาตรา 252)

 

วุฒิสมาชิก                                    มีวาระ 6 ปี ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระ  (มาตรา 117)

 

ไอ้เรื่อง conflict of interest เค้าถ่วงดุลกันไว้เรียบร้อยแล้ว

ส่วนไอ้เรื่องความพยายามในการครอบงำ ถามว่าใครล่ะที่พยายามแก้ไขที่มาสว.   ใครล่ะที่พยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งหมด
#915510 ใครตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญ?

โดย lagrangian on 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 11:25

อยากให้ท่านวิศวกรผู้ออกแบบระบบผู้ค้นพบ flaw เนื่องจากศาลรธน.  ช่วยออกแบบระบบการเมืองในประเทศไทยให้หน่อยเพื่อที่ประเทศชาติของเราได้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น
#910251 ปฏิรูปตำรวจ ตามแนวคิดของเพื่อนๆ

โดย lagrangian on 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 01:13

เรื่องของตำรวจเป็นเรื่องของ ผู้บังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement agency) ซึ่งเป็นกฎหมายอาญาทั้งสิ้น  ดังนั้นถ้าต้องการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ก็ควรจะเข้าใจถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้อำนาจแก่ตำรวจเสียก่อน ซึ่งผมขอแบ่งกลุ่มของกฎหมายดังนี้

  1. กฎหมายที่มีผลต่อตัวบุคคล เช่น  ป.อาญา(บางส่วน)  เช่นทำร้ายร่างกาย ลักขโมย ปล้น
  2. กฎหมายที่มีผลต่อชุมชน เช่น พรบ.จราจร, พรบ.รักษาความสะอาดของกทม.
  3. กฎหมายที่มีผลต่อความมั่นคงของรัฐ เช่น พรบ.ยาเสพติด, พรบ.ควบคุมอาวุธปืน,พรบ.ความมั่นคง

เมื่อแบ่งกฎหมายเป็นออกเป็นกลุ่มข้างต้นก็สามารถที่จะแบ่งผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นหลายระดับได้ เช่น

  1. ตำรวจจังหวัด,ตำรวจชุมชน ฯลฯ  ให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตำรวจกลุ่มนี้ไม่ควรให้มีการย้ายข้ามพื้นที่ 
  2. เจ้าที่หน้าเทศกิจ ให้บังคับใช้กฎหมายที่มีผลต่อชุมชุน เช่น พรบ.จราจร, พรบ.รักษาความสะอาด  ไม่ควรให้มีการย้ายข้ามพื้นที่เช่นกัน
  3. ผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีผลต่อความมั่นคงของรัฐ เช่น ปปส.,ตำรวจปราบจราจล

จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้บังคับใช้กฎหมายทั้ง 3 กลุ่มข้างบนมีอยู่แล้วในเมืองไทย  แต่ที่เป็นปัญหาก็คือเสือกให้ไปขึ้นตรงต่อหน่วยงานเดียวคือสตช.

ดังนั้นถ้าแบ่งกลุ่มกฎหมาย แบ่งกลุ่มผู้บังคับใช้กฎหมาย  แล้วแยกอำนาจบังคับบัญชาออกไปก็จะไม่เกิดปัญหาดังปัจจุบันนี้
#908438 วรชัย ขู่ แก๊งค์แดงไม่รับคำวินิจฉัยศาล รธน.

โดย lagrangian on 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 01:48

 

มีใครมีรายละเอียด การฟ้อง เรื่องนี้มั้ยครับ

ว่าการแก้ รธน ที่มาสว จะผิด รธน ม 68  ยังไง....

 

 

คือ ผมยังหารายละเอียดข้อมูลไม่ได้

 

ว่ามันมีประเด็นไหนบ้าง ที่จะเข้าข่ายผิด

 

 

^_^ เท่าทีหาได้ครับ... จากคุณอภิสิทธิ์

 

http://www.democrat....il.php?ID=16469

 

1. อาจถือได้ว่ากระทบต่อรูปของรัฐ หรือเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการเปลี่ยนดุลอำนาจในระบบการเมืองที่มีการออกแบบไว้ให้วุฒิสภานั้นมีความเป็นกลางทางการเมือง เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน ทั้งองค์อิสระ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายตำแหน่ง แต่พอมาเปลี่ยนเป็นเลือกตั้งทั้งหมด และยังเป็นการเลือกตั้งที่ไปขจัดข้อห้ามทั้งหลาย ที่มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ สว. เหมือนกับ สส. หรือมีการตกอยู่ภายใต้การครอบงำทางการเมือง การแก้อย่างนี้จึงถือได้ว่ากระทบดุลอำนาจ อาจะมองได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือการล้มล้างการปกครอง 
 
2. การกระทำครั้งนี้เป็นการกระทำที่ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเป็นผู้ใช้อำนาจเสียเอง สว. ที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้ที่ถูกห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สว. อีกในปีหน้า ถ้าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ แต่ สว. ที่มาจากการเลือกตั้ง กำลังยกมือสนับสนุนเห็นชอบ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้สิทธิ์ตัวเองในการที่จะลงสมัครอีกครั้งหนึ่ง นี่เป็นการทำหน้าที่ที่เห็นได้ชัดว่ามีผลประโยชน์ขัดกัน มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เขียนไว้ชัดเจนว่า ผู้แทนปวงชนชาวไทยต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม และต้องไม่มีผลประโยชน์ของตนเองขัดแย้ง การได้สิทธิ์ตรงนี้ หรือการที่ สส. หรือญาติ หรือคู่สมรสของสส. จะได้สิทธิ์ตรงนี้ ก็น่าคิดเช่นเดียวกันว่า สส.ที่มีความตั้งใจส่งคนเหล่านี้ลงมารับเลือกตั้ง สว. มีผลประโยชน์ขัดกันหรือไม่ 

 

ตามไปอ่านลิงค์ ต้องใช้เวลาอ่านนานเหมือนกันนะครับ ขอบคุณที่อุตส่าห์หาข้อมูลมาให้
#907275 วรชัย ขู่ แก๊งค์แดงไม่รับคำวินิจฉัยศาล รธน.

โดย lagrangian on 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 01:40

อำนาจอธิปไตยมีอยู่ 3 เสาหลัก     

2 เสาเอียงกระเท่เร่ เสือกไม่ไปจับผิด  ไม่ไปแก้ไข

พอเสาที่ 3 พยายามดึงไว้รั้งไว้ เพื่อให้ประเทศชาติอยู่ได้ แม่งบอกเอียง

เมื่อ 3 เสาหลักอยู่ไม่ได้ มันก็คืออนาธิปไตยดี ๆ นี่เอง

หลักการเพื่อประเทศชาติไม่ต้องมี ต้องหลักกูเท่านั้นถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

 

จะเลือกตั้งสว.ทำพระแสงอะไร นอกจากว่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง
#905672 ปปช.สีลมงดชุมนุมระยะนึง หลังประกาศชัยชนะถอนร่างนิรโทษออกจากสภาฯ

โดย lagrangian on 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 22:39

ปชช.  ปชป.  ปปช.  บางครั้งมันก็งง ๆ เหมือนกันครับ
#905530 'นครบาล'สั่งทุกสน.จับดะรถติดธงชาติวิ่งป่วนเมือง อ้างทำรถติด

โดย lagrangian on 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 20:57

โดยปกติแล้วคดีตามพรบ.จราจรส่วนใหญ่จะจบที่ชั้นสอบสวนคือยอมเสียค่าปรับ แต่ถ้าใครเจอตำรวจจราจรจับแล้วแจ้งข้อหาตามกระทู้นี้อย่าไปยอมเสียค่าปรับในชั้นสอบสวนนะครับ บอกว่าจะขึ้นศาลสถานเดียวดูซิตำรวจมันจะเงิบมั้ย ต้องเขียนสำนวน ส่งให้อัยการ รออัยการสั่งฟ้องไม่ฟ้อง งานเพิ่มเป็นเท่าตัว
#887021 จตุพร ลั่น พร้อมจัดการม็อบสามเสนในสัปดาห์หน้า แต่ยังไม่เปิดเผยแผน

โดย lagrangian on 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 23:04

มันอาจจะบุกไปยิงหัวทักษิณก็ได้นะครับ ม็อบสลายชัวร์
#866543 ...จุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการ "คนตรง" สองพันปี...

โดย lagrangian on 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 21:47


สั่งไม่ฟ้อง  เพราะไม่ใช่ตัวการ
 
 
http://www.bloggang....oup=11&gblog=14

จะให้ฟังเสียงอ่านเพชรพระอุมาเพื่อ.......

 
คนเดียวที่คลิ๊กดู  นับถือจริงๆ
 
นอกนั้น  แค่เห็นหัวข่าว   ...ก็  55555555555555555555

 
 
จะดู มันจะด่าต่อไปถึงไหน   
 
 
โดยที่มันไม่รู้ตัว !!

เดี๋ยวนี้เค้าดักกันแบบนี้แล้วเหรอ


#866526 ...จุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการ "คนตรง" สองพันปี...

โดย lagrangian on 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 21:26

สั่งไม่ฟ้อง  เพราะไม่ใช่ตัวการ

 

 

http://www.bloggang....oup=11&gblog=14

จะให้ฟังเสียงอ่านเพชรพระอุมาเพื่อ.......
#862972 สงสัยเรื่องสภาสูง (senate) และ สภาล่าง (congress)ของอเมริกา

โดย lagrangian on 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 19:28

ประชาชนของสหรัฐเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐครับ เพียงแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งผ่านระบบ Electoral Vote 
วิธีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ