Jump to content


ตะนิ่นตาญี

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 มกราคม 2552
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: 16 กรกฎาคม 2557 07:06
*****

Posts I've Made

In Topic: กระทู้้รายงานตัวอย่างเป็นทางการ ตามประกาศคณะรักษาความสุขสำราญแห่งเสีไทยไชโย (...

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 21:43

ตะนิ่นตาญี ครับ

ไปทานข้าวกันครับ

ตะนิ่นตาญี

วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๒๑.๔๓ นาฬิกา

In Topic: พระพุทธศาสนา คือ อะไร?

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 21:07

 

 

 

ถ้าให้เราตอบนะ

สั้นๆ

คือ ธรรมชาติ

 

เดี๋ยว พวกที่อ้างอิงคัมภีร์ก็ไม่เห็นด้วยอีก

(ค ห ส ต)

:)

 

 

 

ขอบพระคุณ หลวงพี่ฯ มากครับ...สิ่งที่ หลวงพี่ฯ กำลัง สั่งสอน หาก เข้าใจ ไม่ผิด น่าจะหมายความถึง

 

การ เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย อัน เป็น สาเหตุ แห่ง ทุกข์  และ การหลุดพ้นจาก ธรรมชาติ แห่ง ทุกข์ นี้ 

 

ตะนิ่นตาญี เข้าใจถูกไหมครับ?

 

ตะนิ่นตาญี

 

ตามนั้น

ไม่มีสิ่งใดหลุดพ้นธรรมชาติไปได้ 

สมัยพุทธกาล ไม่มีคำว่าพระพุทธศาสนา หรือศาสนา มีแต่ ลัทธิ, คำสอน, เวช

พระพุทธองค์เวลาทรงตรัส, หรืออธิบายคำสอนจะใช้คำว่า "ในธรรมวินัยนี้"

คำที่ใช้มากที่สุด

ภิกษุ ท (ย่อมาจากคำว่าทั้งหลาย)....ภิกษุ ในธรรมวินัยนี้.....

:)

 

 

 

กราบ ขอบพระคุณ หลวงพี่ฯ มากครับ สำหรับ คำสั่งสอน...

 

ตะนิ่นตาญี ไม่กล้าบอกว่า เข้าใจ ได้ ทะลุปรุโปร่ง ดีแล้ว

 

หากแต่จะถือไว้เป็นแนวทาง ใน การพิจารณา อีกครั้งหนึ่ง 

 

สำหรับคืนนี้คงต้องกราบนมัสการหลวงพี่ฯ และ เพื่อนเพื่อน เข้านอนแล้วครับ

 

พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า แต่ จะไม่ทิ้งกระทู้นี้ เพราะ ตั้งใจ จะ ขยายความ ตามที่ตัวเองคิดไปเรื่อยเรื่อย

 

จนกว่าจะได้บทสรุปที่เป็นที่ยินดี กราบขอบพระคุณ หลวงพี่ฯ และ เพื่อนเพื่อน ทุกคน อีกครั้งหนึ่ง ขอบพระคุณมากครับ

 

ตะนิ่นตาญี


In Topic: พระพุทธศาสนา คือ อะไร?

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 20:53

 

ถ้าให้เราตอบนะ

สั้นๆ

คือ ธรรมชาติ

 

เดี๋ยว พวกที่อ้างอิงคัมภีร์ก็ไม่เห็นด้วยอีก

(ค ห ส ต)

:)

 

 

 

ขอบพระคุณ หลวงพี่ฯ มากครับ...สิ่งที่ หลวงพี่ฯ กำลัง สั่งสอน หาก เข้าใจ ไม่ผิด น่าจะหมายความถึง

 

การ เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย อัน เป็น สาเหตุ แห่ง ทุกข์  และ การหลุดพ้นจาก ธรรมชาติ แห่ง ทุกข์ นี้ 

 

ตะนิ่นตาญี เข้าใจถูกไหมครับ?

 

ตะนิ่นตาญี


In Topic: พระพุทธศาสนา คือ อะไร?

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 20:49

พระพุทธศาสนา คือการคลำช้างทั้งตัวแล้วบอกว่านี่คือช้างครับ ไม่ใช่คลำหางแล้วบอกช้าง คลำขาแล้วบอกช้าง คลำหูแล้วบอกช้าง เป๋็นต้น

 

แหะ-แหะ-แหะ ลึกซึ้ง เหลือเกินครับ คุณ @Live ครับ  :o 

 

ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจถูกต้องสิ่งที่ คุณ @Live ต้องการที่จะสื่อหรือไม่ 

 

หากเข้าใจไม่ผิดคิดว่า ต้องการสื่อถึง บริบท ของ พุทธศาสนา อันได้แก่

 

พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์, อุบาสก-อุบาสิกา ทั้ง รูปธรรม-นามธรรม ใช่ไหมครับ?

 

ตะนิ่นตาญี

 

 

ปฏิจจสมุปบาท

จำเขามาครับ :)

 

คุณ chaidan กำลัง พูดถึง ทุกข-เวทนา-สังขาร ตะนิ่นตาญี เข้าใจ ถูกไหมครับ?

 

ตะนิ่นตาญี


In Topic: ขอประณามไอ้พวกธนาคารบริษัทห้างร้่านและไอ้อีทุก ตัวที่ให้ควายร่วมมือกับเผด็จกา...

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 10:12

ขอประณามไอ้พวกธนาคารบริษัทห้างร้่านและไอ้อีทุก ตัวที่ให้ควายร่วมมือกับเผด็จกามอำมาตย์ชั่ว พวกคุณกัำลังเลียไข่เผด็จการ หากินบนซากศพของพี่น้องชาวไทรทต่รัก ปชต คุณกภลังเอา ปชต -ปขายหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะ ไอ้พวกหนักแผ่นดิน -_-

 

Xy0sW2.jpg

 

 

 

ขอประณามไอ้พวกธนาคารบริษัทห้างร้่านและไอ้อีทุก ตัวที่ให้ควายร่วมมือกับเผด็จกามอำมาตย์ชั่ว

 

 

พวกคุณกัำลังเลียไข่เผด็จการ... "

 

 

 

ให้ ควาย ร่วม มือ  :D ก็ดีเหมือนกันนะครับ ควาย แต่ละตัว จะ ได้ สนุก คึกคัก ขึ้นมาบ้าง

 

เริ่มต้น เขียนว่า เผด็จกาม-อำมาตย์ชั่ว...ลงท้ายด้วย ***** เผด็จการ

 

สงสัยว่า ทำไมไม่เขียนให้ *****-เผด็จกาม ล่ะครับ รูปประโยคจะได้ถูกต้องสมบูรณ์  :D 

 

ตะนิ่นตาญี

 

วันพุธที่ ๒๘ พฤกษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เวลา ๑๐.๑๒ นาฬิกา