Jump to content


naichod

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 มีนาคม 2552
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: ส่วนตัว
*****

Posts I've Made

In Topic: สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 10:13

ทักษิณและทีมงาน กำลังถางหญ้า ตัดต้นไม้ ในถนนสายที่เราเรียกว่า ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อที่ตนเองและพวกจะทำการสร้างถนนสายใหม่ ที่อาจเป็นชื่อว่า ประชาธิปไตย ในระบอบประธานาธิบดี อันนี้ เป็นสิ่งที่ผมคาดเดามานานพอควรแล้วครับ

หากจะมองให้ชัดเจนคงต้องลองไปศึกษาว่า ประชาธิปไตย แบบประธานาธิบดี ในโลกนั้น มีประเทศใดบ้าง และก็อาจพบว่า มันไม่สำเร็จอะไรนักกับการพัฒนาบ้านเมืองเลยสักนิด กลับทำให้บ้านเมืองมีแต่พวกคณาธิปไตย คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย และประชาชนย่ำอยู่ที่เดิม จะมีก็แต่ประเทศบางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา แต่ถ้าหากมองย้อนไปถึงจุดกำเนิดประเทศอเมริกา(นั่นก็คือศึกษาประวัติศาสตร์ของเขา) ก็จะพบว่า มันแตกต่างกับเราๆ โดยสิ้นเชิง มันเกิดขึ้นจากอะไร ถ้าไม่ใช่คนจากหลายถิ่น แสวงหา new land คนละรูปแบบของการสร้างประเทศของเรา และหากมองไปตั้งแต่แรก กว่าที่อเมริกาจะมีวันนี้ มีความด่างพร้อยทางมนุษยพันธ์มากมายที่เกิดขึ้น เช่นการเข้าไปขับไล่ผู้อยู่ดั้งเดิม จำกัดสิทธิ ฯลฯ มีอะไรมากมายที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตย มีอะไรมากมายที่ไร้จริยธรรมและไร้ยางอายเป็นที่สุด

การก่อร่างสร้างประเทศเขาจึงมีโครงสร้าง แนวคิด ต่างจากเราโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถนำเอามาเป็นกรณีศึกษาเทียบเคียงกับเราเลย ไม่ว่าจะช่วงใดของประวัติศาสตร์
แม้กระทั่งประเทศตั้งมาแล้ว ก็ตาม คิดว่าเป็นปึกแผ่นและประชาธิปไตยเสียเหลือเกินก็ตาม แต่หลายท่านก็คงทราบว่า กฏหมายริดรอนสิทธิประชาชนผิวสีนั้น เพิ่งจะยกเลิกกันไปไม่นานเอง (คนดำขึ้นรถเมล์คนขาวยังไม่ได้เลยครับ) และหลังจากการสร้างประเทศนานโขทีเดียว ทั้งที่ ทั้งคนผิวสี คนเผ่าดั้งเดิม ก็มีส่วนร่วมใน civil war เพื่อเรียกหา ความเสมอภาคและประชาธิปไตย

ย้อนกลับมาที่ประเทศไทย การก่อร่างสร้างประเทศของเรา เกิดจากผู้นำในระบอบสมบูรณายาสิทธิราช มาช้านาน
ผู้นำของประเทศที่เป็นกษัตริย์ เป็นผู้กอบกู้ประเทศด้วยสมอง ปัญญา และอำนาจเท่าที่มือในมือ ทั้งที่ประเทศเรานั้นด้อยพลังกว่าประเทศที่เป็นประเทศจักรวรรดินิยมในสมัยนั้นๆ

และนี่เป็นที่มาของวัฒนธรรมที่ฝังลึกในความคิดและสมองของลูกหลานไทยมาตลอด (ซึ่งประเทศอีกหลายประเทศในโลกก็เป็นลักษณะคล้ายกัน จนปัจจุบัน)

ที่สำคัญคือ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จวบจนปัจจุบันนั้น กล่าวได้เต็มปากว่า ทุกพระองค์มุ่งที่จะสร้างประเทศ สร้างพลเมืองในประเทศให้มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีพอที่จะให้ประเทศที่มุ่งร้ายหวังเอาแผ่นดินนี้ไป เกรงขาม และหรือยอมรับในความเป็นคนศิวิไลซ์ (ซึ่งถ้าหากไม่ค่อยศิวิไลซ์ ก็จะเป็นข้ออ้างให้รุกรานเข้ามาของพวกล่าอาณานิคม)

นอกจากการทำนุบำรุงบ้านเมืองและประชาชน ที่เห็นได้ชัดมากๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เรื่อยมา ก็ยังปูรากฐานให้ประชาชนในประเทศได้ศึกษาทำความเข้าใจกับระบบการปกครองของประเทศที่เรียกตนเองว่า อารยะประเทศอีกด้วย

มีการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์มองออกไปยังโลกภายนอกว่าเป็นอย่างไร เกิดอะไร เขาทำอะไรกัน และเราทำอะไร ต่อไปเราควรเดินไปทางใด การพัฒนาทางการทหาร เพื่อให้ประเทศมีกำลังและแสนยานุภาพพอจะป้องกันตนเองได้ ยามมีผู้มารุกราน ฯลฯ

กล่าวโดยรวมสรุปก็คือ พระมหากษัตริย์ ยังทรงเป็นแกนหลักในการสร้างบ้านเมือง และสร้างประชาชนในประเทศ ให้มีความเข้าใจและมีความรู้ที่ดีพอในการยืนหยัดกับโลกาภิวัฒน์ (ซึ่งโลกาภิวัฒน์นี้มันเริ่มมานานแล้วตั้งแต่อดีต ไม่ใช่เพิ่งเริ่ม) และที่เป็นสิ่งสำคัญของประเทศเราก็คือ คำว่า จริยธรรม

ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดเลยที่จะไม่แฝง ไม่ปลูกฝัง เรื่อง จริยธรรมความดีแก่ประชาชน เพราะนั่นคือ แกนหลักของการดำรงชีวิต ไม่ว่าคุณจะรอบรู้เพียงใดก็ขาดไปมิได้ในสิ่งนี้

มาจนปัจจุบัน แกนหลักในการดำเนินชีวิตที่กษัตริย์ไทยทรงให้แก่ประชาชนนั้นคืออะไร? คือ การสอนให้ประชาชนรู้จักการดำรงชีวิตจากสิ่งที่ตนเองมี และทำอย่างไรให้มันยั่งยืนไปจนลูกหลาน สอนให้ประชาชนรู้จักแนวคิดดีๆทางจริยธรรม เช่น การกตัญญูกตเวที (พรองค์ท่านได้แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมประจักษ์แก่สายตาประชาชน กับสิ่งที่ทรงกระทำต่อ สมเด็จย่าฯ) ความสามัคคี ความยุติธรรม ผ่านทั้งทางพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในโอกาสสำคัญ และ การปฏิบัติให้เห็นจริงในโครงการหลวงหรือในหลายๆราชกรณียกิจ


แกนหลักของบ้านเมืองนี้ ก็คือ แบบอย่าง คำสอนที่ดีของ พระเจ้าอยู่หัว ของสถาบันที่มีแต่สิ่งดีๆเรื่อยมาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

ใครทำร้ายและทำลายแกนหลักได้ ไม่ว่าจะทางใด หรือแม้กระทั่งให้ชื่อเสียมัวหมอง หรือแม้กระทั่งทำให้คนเกิดความลังเลได้ ก็เท่ากับว่า ได้ทำลายพลานุภาพอันเป็นกุศลต่อบ้านเมืองและประชาขนได้แล้ว

เพื่ออะไร?

ก็เพื่อแผ้วถางทางให้กลุ่มบุคคลซึ่งก็เป็นกลุ่มพวกเขานั่นแหละ ได้ครองอำนาจบ้านเมือง ตักตวงทุกอย่าง โดยมิได้มีความสนใจที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองและประชาชนเหมือนสถาบันนั่นเอง

การจะทำเช่นนั้นได้ ก็ต้องวางแผนมากมายหลายส่วนและปฏิบัติการพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง

การจาบจ้วงสถาบัน การเอาความเท็จมาให้ร้ายสถาบัน การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เปรียบเสมือนการแผ้วถางทางไปสู่การครองอำนาจ ซึ่งมั่นใจเหลือเกินว่า หากไม่ทำลายแกนหลักอันเป็นทั้งหลักยึดเหนี่ยวทางความคิดจิตใจ และ หลักยึดในรูปแบบการสร้างประเทศให้ล้มไปก่อน ก็ยากที่จะเดินไปยังแผนการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเพื่อครองประเทศในอีกระบบหนึ่ง

และไม่ว่าสิ่งใดจะมาก่อน ก็ไม่เกิดผลดีต่อบ้านเมืองและประชาชน

In Topic: สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 20:11

ขออนุญาตเสริมเล็กน้อยครับ

1. เราทราบกันหรือไม่ว่า จุดแข็งในตัวสมศักดิ์ที่เขามีคืออะไร?

2. เราทราบกันหรือไม่ว่า อะไรคือจุดอ่อนหรือ จุดด้อยของสมศักดิ์ ?ไม่ว่าจะเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองหรือส่วนตัว

หากสองข้อนี้ เราช่วยกันทำการบ้าน ผมเชื่อว่า เราตีสมศักดิ์ตกคูได้ ครับ

In Topic: สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 20:04

เห็นด้วยเลย
สมศักดิ์สามช่อง


ฮา

รับรองมุกกระจาย...เริ่มที่หลอดยาสีฟันก็ได้
หัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น....ฟันผุ ได้ยาสีฟัน
หรือ...ยาสีฟันยี่ห้ออะไร บีบจนแบนแค่ใหน ก็แก้โรคปากหมานม่ายล่ายยย


ผมเห็นด้วยนะครับ

นี่แหละ หนึ่งไอเดียบรรเจิดเลยที่เราสามารถดึงให้สมศักดิ์ มาเล่นในเกมของเราได้ ถ้ามันกล้าเข้ามา

มันดึงคนไปเล่นในเกมที่มันวางแผนไว้อย่างดีได้ฉันใด เราก็ต้องมีวิธีดึงมันมาเล่นในเกมของเราฉันนั้น ไอเดียนี้ ผมว่าดีครับ เพราะเข้าใจง่ายๆ และที่สำคัญ มันเป็นเกมของเรา เรากำกับได้ ว่าจะให้ไปทางไหน ถ้ามันกล้าเข้ามาเล่นนะครับ เข้าทางเลย หากมันไม่เข้ามาเล่น อย่างน้อย ก็จะเหมือนตอนแรกๆที่สมศักดิ์ขาบจ้วงสถาบัน และยังหาคนไปเถึยงไม่ได้ มันก็ยิ่งพูด ความก็ยิ่งขยาย เราก็เอาแบบนั้นบ้างมาเล่นในเกมของเรา มันเข้ามา ก็ต้องเล่นในเกมที่เราวางไว้แล้ว มันไม่เข้ามา เรื่องของเราก็จะขยายออก มีแต่บวกครับ

ขอบคุณในความคิดนี้จริงๆ

In Topic: ข้อเท็จจริงเรื่องสมศักดิ์เจียม เป็นเด็กซื้อโอเลี้ยง.....

11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 19:49

เรียนตามตรงครับ สำหรับท่านสมาชิกทุกท่านและท่านผู้ดูแล

ผมกลับเข้ามาเว็บบอร์ดนี้ ก็เพราะ เพียงอยากออกความเห็นบางอย่างและแนวคิดเพียงเล็กน้อย กล่าวตามสัตย์จริง ว่า ไร้เจตนามาป่วนหรือสร้างความแตกแยกเลยสักนิด

แต่ก็ใช่ว่า จู่ๆนึกจะมาก็มา(สร้างปัญหา) นึกจะไปก็ไป (หลังจากสร้างปัญหา)

แต่เมื่ออ่านๆความเห็นดีๆของหลายท่าน แม้กระทั่งสิ่งที่ท่านผู้ดูแลพยายามประคับประคองๆไม่ให้เป็นปัญหาใหญ่ ผมก็ยิ่งรู้สึกว่า เราคือคนสร้างปัญหา ทั้งที่ ผมไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในหัวเลย กลับต้องมาทำให้ท่านสมาชิกหลายท่านออกแรงมาแก้ต่าง ทำให้ท่านผู้ดูแลต้องลงมากำกับ

(ผมมองข้ามความเห็นที่ชวนทะเลาะไปครับ ขออนุญาตไม่กล่าวถึง)

แต่ผมพบอย่างหนึ่งก็คือ ผมกำลังกลายเป็นจำเลยในสังคมออนไลน์หรือนี่ ????? จากคำกล่าวอ้างที่สามัญมากๆคือ คุณโกหก

ท่านสมาชิกถามตนเองดูครับว่า ทุกกระทู้ที่ท่านอ่านๆ ไม่มีอะไรที่โกหก หรือไม่เป็นจริงเลยหรือ? แน่ใจ?

ผมจึงชื่นชมสังคมที่นี่จริงๆว่า ทุกคน ล้วนกล่าวแต่ความจริง ทั้งสิ้น เพราะหากมีใครสงสัยว่าโกหก ก็คงต้องเอาขึ้นศาลประชาชนตัดสินกันทุกราย(ทุกรายหรือไม่ ผมไม่แน่ใจและไม่ทราบกฏเกณฑ์ของสังคมนี้ดีพอ)

ผมก็คิดต่อไปว่า อ้าว นี่หากผมโพสต์เรื่องอะไรก็ตาม แล้ว มีคนจู่ๆมาบอกว่าผมโกหก ผมก็ต้องไปวื่งหาหลักฐานมาแสดง หามาหากไม่เป็นที่พอใจหรือไมมากพอในความเห็นของสมาชิก ผมก็จะเป็นคนโกหกเลยหรือนี่ โอ....น่ากลัวครับ ผมรู้สึกเลยว่าน่ากลัวจริงๆ ไม่ใช่ประชด แต่เป็นความรู้สึกของผมจริงๆว่า น่ากลัวมาก


ที่กล่าวมาเป็นเพียงความรู้สึกที่ผมมีขณะนี้ ไม่เกี่ยวกับโกหกหรือไม่?


จะให้ไปลากหลักฐานมายืนยันมากมาย เพื่ออะไรครับ? ที่นี่เป็นศาลตั้งแต่เมื่อไร? ผมงง

ในเมื่อผมยืนยันว่าไม่ได้โกหกท่านใด และก็บอกไปว่าให้อ่านให้ละเอียด ก็จะพบว่า เหงี่ยม กับ คุณเสงี่ยม ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

ผมเองก็ไม่ได้จงใจหรือสังเกตุเองด้วยซ้ำว่า เออนะ มันคล้องกัน

มาเอะใจก็ตอนลากลิงก์จากเว็บตุลานั่นแหละ เพื่อให้เห็นว่า นายสมศักดิ์ ไม่ได้สำคัญอะไร จึงไม่ได้รับเชิญในงานนั้นหรือมีส่วนช่วยในงานในกิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะ งานทางด้านโฆษก ทั้งที่ชอบอ้างว่าเป็นดาวไฮดฺปาร์ก มีความสำคัญมากในอดีต (คนพูดเก่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแกนนำหรือสำคัญอะไรมากมาย พูดเก่งก็ต้องใช้วานเกี่ยวกับการพูด มันก็เท่านั้นครับ)

ผมก็เกรงว่า จะมีใครสับสน (เหมือนกะที่คุณหมีอาจสับสนนั่นแหละ) จึงขยายความว่า คุณเสงี่ยม เป็นใคร ด้วยความเคารพในตัวเธอ ก็เท่านั้น

เพราะ เป้าหมายของผมที่ต้องการบอกคือ เรื่องการวางวิธีคิดและ สร้างการกรองข้อมูลด้วยตนเอง

เพื่อหวังว่า ในเวลาที่ท่านใด ไปโต้เถียงกับสมศักดิ์ (ที่ผมไม่เห็นด้วยว่าจะเถียงไปทำไม เพราะเท่ากับยิ่งไปช่วยให้เขาขยายความเท็จ) ก็ต้องมองให้ออกว่า สมศักดิ์ มีวิธีคิดแบบไหน และที่เขาทำอยู่ นั่นใช่วิธีคิดเขา หรือมันเป็นหลุมพรางให้เราไปเถียงเพื่อขยายผลเรื่องของเขา กับสิ่งสำคัญคือ สมศักดิ์ชอบที่จะเอาความจริงบางส่วนและมดเท็จบางส่วนมาผสม แล้วพูดเพื่อชวนเชื่อ

ขอขยายความตรงนี้เสียเลย

ความจริงบางส่วนที่มันดึงให้ึคนเชื่อ มันเอามาทั้งดุ้น จากความจริงที่คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับ เพื่อจูงให้คนเห็นว่าพูดจริง
ความเท๊จบางส่วน สมศักดิ์จะใช้มาผสมจาก เขาเล่าว่า หรือมิฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์ตรงของตนเอง (ซึ่งไม่มีใครทราบละเอียดเท่าเขา จริงไหม)


และนัี่นแหละ ขนาดตำรวจหรือฝ่ายความมั่นคง ยังเอาผิดเรื่องจาบจ้วงสถาบันไม่ได้เลย แม้กระทั่งเราๆ มีไหมที่จะเอาผิดเขาได้ ด้วยการไปร้องทุกข์กล่าวโทษ เพราะสมศักดิ์ เตรียมการแบบนี้ไว้แล้วครับ เขาต้องการให้คนไปเถียง เพื่อขยายความของเขา เราต่างหาก ที่ไม่ได้เตรียมการอะไรเลย ในกรณีเจอคนอย่างสมศักดิ์ที่เตรียมการมาอย่างดี

ผมก็เลยพูดเน้นเรื่อง การจัดวิธีคิด ระบบความคิด และการร่อนข้อมูล ด้วยตนเอง เพราะนั่นจะทำให้อย่างน้อย เราจะได้รู้ว่าจุดใดของสมศักดิ์ที่มันผสมความเท็จเข้าไป

หากจะจัดการเขา ก็ต้องร่อนข้อมูลที่ดาษดื่นในสังคมก่อน ก่อนที่จะไปร่อนข้อมูลที่สมศักดิ์กล่าว เพราะ ข้อมูลที่สมศักดิ์กล่าว มันปรุงแต่งมาเรียบร้อยแล้ว สมศักดิ์จึงกล้าพูดเพื่อให้คนมาเถียง เสมือนช่วยตนเองได้ขยายความออกไป โดยผู้เข้าไปเถียงบางคนไม่รู้ตัวว่า กลายเป็นผู้ช่วยของสมศักดิ์โดยไม่ตั้งใจ ...................สมศักดิ์ ตั้งใจให้คนไปเถึยงไปถกครับ นี่คิือกลยุทธของเขา

เราจึงต้องพร้อมทั้งวิธีคิด และ ข้อมูล หากเข้าไปเล่นในเกมที่สมศักดิ์เป็นผู้เริ่มและกำหนด

(โดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับการไปเล่นในเกมเขา แต่อยากให้หาวิธีดึงให้เขามาเล่นในเกมของเรามากกว่า)

-------------------------------

ที่ผมยืนยันว่า ให้ท่านสมาชิกเป็นผู้พิเคราะห์ เอง ก็คงเหมือนเดิมครับ เรื่องมากมายในโลกข้างนอก มีให้ท่านพิเคราะห์อยู่ทุกวัน สำคัญกว่า ชื่อล๊อกอินอะไรก็ไม่รู้ นายชด

ผมไม่ได้ใยดีอะไรเลย หากบางท่านจะมองผมไปในทางลบ
และก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองชนะหรืิอใครแพ้เลย หากสมาชิกบางท่านมองผมไปในทางบวก

ผมก็เพียงสมาชิกคนหนึ่งที่เข้ามาโพสต์ด้วยความเห็นและความคิดของผมภายใต้กติกาที่บอร์ดกำหนด ท่านใดจะมองเป็นอย่างใด ก็เป็นสิทธิของท่าน ผมเคารพสิทธิืของท่าน นี่คือพื้นปกติที่ผมมี
ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นต่างๆไว้อย่างน่าสนใจหลากมุมมองครับ

In Topic: สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 18:21

ไม่รู้ว่าจะขอลงความเห็นแล้วหลายท่านจะรำคาญหรือไม่พอใจหรือเปล่า

แต่ในมุมมองของผม เกมนี้ สมศักดิ์เป็นคนเริ่ม ดังนั้น สมศักดิ์ต้องเตรียมการมาอย่างแน่นพอประมาณ และมีทางหนีทีไล่ในเกมไว้แล้ว

พูดง่ายๆก็คือ สมศักดิ์กำลังล่อให้คนเข้าไปถก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องที่สมศักดิ์เตรียมการมา (เขาเตรียมการมาก่อนเรา เราต่างหากที่เพิ่งเตรียมไปสู้)

โอกาสในการต่อยอดขยายความเท็จก็อาจมีไปได้มากขึ้นกว่าเดิม แต่หากพูดไปแล้วไม่มีใครไปถก ผมว่ามันจะไม่ขยายวงไปกว้างไปกว่าที่มันมีในกลุ่มของมัน คนเชื่อก็จะเป็นพวกเดิมๆอยู่แล้ว

ผมจึงมีความคิดว่า เรากำลังเล่นในเกมของเขา

ทำไมเราไม่เปลี่ยนให้เขาจำใจต้องหันมาเล่นในเกมของเรา?????? เหมือนสมัียก่อน ที่เราลากไส้ทักษิณออกมาแฉ พวกแดงเองก็มาตอบ แต่นั่นเป็นเกมของเรา เราเตรียมมาแล้ว เราคุมเกมได้

การถกกับสมศักดิ์ ผู้ถกอย่างไรเสียก็เกิดอารมณ์ขุ่นมัว

แล้วสมศักดิ์ล่ะ คิดหรือว่าเขาจะเกิดอารมณ์ขุ่นมัว ในเมื่อเราเดินเข้าไปในทางของเขาที่ต้องการให้คนออกมาถกกันเรื่องสถาบันอยู่แล้ว


ก็เป็นเพียงแง่คิดของผมล่ะครับ ไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยจริงๆ