Jump to content


naichod

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 มีนาคม 2552
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: ส่วนตัว
*****

#376650 สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

โดย naichod on 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 10:13

ทักษิณและทีมงาน กำลังถางหญ้า ตัดต้นไม้ ในถนนสายที่เราเรียกว่า ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อที่ตนเองและพวกจะทำการสร้างถนนสายใหม่ ที่อาจเป็นชื่อว่า ประชาธิปไตย ในระบอบประธานาธิบดี อันนี้ เป็นสิ่งที่ผมคาดเดามานานพอควรแล้วครับ

หากจะมองให้ชัดเจนคงต้องลองไปศึกษาว่า ประชาธิปไตย แบบประธานาธิบดี ในโลกนั้น มีประเทศใดบ้าง และก็อาจพบว่า มันไม่สำเร็จอะไรนักกับการพัฒนาบ้านเมืองเลยสักนิด กลับทำให้บ้านเมืองมีแต่พวกคณาธิปไตย คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย และประชาชนย่ำอยู่ที่เดิม จะมีก็แต่ประเทศบางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา แต่ถ้าหากมองย้อนไปถึงจุดกำเนิดประเทศอเมริกา(นั่นก็คือศึกษาประวัติศาสตร์ของเขา) ก็จะพบว่า มันแตกต่างกับเราๆ โดยสิ้นเชิง มันเกิดขึ้นจากอะไร ถ้าไม่ใช่คนจากหลายถิ่น แสวงหา new land คนละรูปแบบของการสร้างประเทศของเรา และหากมองไปตั้งแต่แรก กว่าที่อเมริกาจะมีวันนี้ มีความด่างพร้อยทางมนุษยพันธ์มากมายที่เกิดขึ้น เช่นการเข้าไปขับไล่ผู้อยู่ดั้งเดิม จำกัดสิทธิ ฯลฯ มีอะไรมากมายที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตย มีอะไรมากมายที่ไร้จริยธรรมและไร้ยางอายเป็นที่สุด

การก่อร่างสร้างประเทศเขาจึงมีโครงสร้าง แนวคิด ต่างจากเราโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถนำเอามาเป็นกรณีศึกษาเทียบเคียงกับเราเลย ไม่ว่าจะช่วงใดของประวัติศาสตร์
แม้กระทั่งประเทศตั้งมาแล้ว ก็ตาม คิดว่าเป็นปึกแผ่นและประชาธิปไตยเสียเหลือเกินก็ตาม แต่หลายท่านก็คงทราบว่า กฏหมายริดรอนสิทธิประชาชนผิวสีนั้น เพิ่งจะยกเลิกกันไปไม่นานเอง (คนดำขึ้นรถเมล์คนขาวยังไม่ได้เลยครับ) และหลังจากการสร้างประเทศนานโขทีเดียว ทั้งที่ ทั้งคนผิวสี คนเผ่าดั้งเดิม ก็มีส่วนร่วมใน civil war เพื่อเรียกหา ความเสมอภาคและประชาธิปไตย

ย้อนกลับมาที่ประเทศไทย การก่อร่างสร้างประเทศของเรา เกิดจากผู้นำในระบอบสมบูรณายาสิทธิราช มาช้านาน
ผู้นำของประเทศที่เป็นกษัตริย์ เป็นผู้กอบกู้ประเทศด้วยสมอง ปัญญา และอำนาจเท่าที่มือในมือ ทั้งที่ประเทศเรานั้นด้อยพลังกว่าประเทศที่เป็นประเทศจักรวรรดินิยมในสมัยนั้นๆ

และนี่เป็นที่มาของวัฒนธรรมที่ฝังลึกในความคิดและสมองของลูกหลานไทยมาตลอด (ซึ่งประเทศอีกหลายประเทศในโลกก็เป็นลักษณะคล้ายกัน จนปัจจุบัน)

ที่สำคัญคือ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จวบจนปัจจุบันนั้น กล่าวได้เต็มปากว่า ทุกพระองค์มุ่งที่จะสร้างประเทศ สร้างพลเมืองในประเทศให้มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีพอที่จะให้ประเทศที่มุ่งร้ายหวังเอาแผ่นดินนี้ไป เกรงขาม และหรือยอมรับในความเป็นคนศิวิไลซ์ (ซึ่งถ้าหากไม่ค่อยศิวิไลซ์ ก็จะเป็นข้ออ้างให้รุกรานเข้ามาของพวกล่าอาณานิคม)

นอกจากการทำนุบำรุงบ้านเมืองและประชาชน ที่เห็นได้ชัดมากๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เรื่อยมา ก็ยังปูรากฐานให้ประชาชนในประเทศได้ศึกษาทำความเข้าใจกับระบบการปกครองของประเทศที่เรียกตนเองว่า อารยะประเทศอีกด้วย

มีการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์มองออกไปยังโลกภายนอกว่าเป็นอย่างไร เกิดอะไร เขาทำอะไรกัน และเราทำอะไร ต่อไปเราควรเดินไปทางใด การพัฒนาทางการทหาร เพื่อให้ประเทศมีกำลังและแสนยานุภาพพอจะป้องกันตนเองได้ ยามมีผู้มารุกราน ฯลฯ

กล่าวโดยรวมสรุปก็คือ พระมหากษัตริย์ ยังทรงเป็นแกนหลักในการสร้างบ้านเมือง และสร้างประชาชนในประเทศ ให้มีความเข้าใจและมีความรู้ที่ดีพอในการยืนหยัดกับโลกาภิวัฒน์ (ซึ่งโลกาภิวัฒน์นี้มันเริ่มมานานแล้วตั้งแต่อดีต ไม่ใช่เพิ่งเริ่ม) และที่เป็นสิ่งสำคัญของประเทศเราก็คือ คำว่า จริยธรรม

ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดเลยที่จะไม่แฝง ไม่ปลูกฝัง เรื่อง จริยธรรมความดีแก่ประชาชน เพราะนั่นคือ แกนหลักของการดำรงชีวิต ไม่ว่าคุณจะรอบรู้เพียงใดก็ขาดไปมิได้ในสิ่งนี้

มาจนปัจจุบัน แกนหลักในการดำเนินชีวิตที่กษัตริย์ไทยทรงให้แก่ประชาชนนั้นคืออะไร? คือ การสอนให้ประชาชนรู้จักการดำรงชีวิตจากสิ่งที่ตนเองมี และทำอย่างไรให้มันยั่งยืนไปจนลูกหลาน สอนให้ประชาชนรู้จักแนวคิดดีๆทางจริยธรรม เช่น การกตัญญูกตเวที (พรองค์ท่านได้แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมประจักษ์แก่สายตาประชาชน กับสิ่งที่ทรงกระทำต่อ สมเด็จย่าฯ) ความสามัคคี ความยุติธรรม ผ่านทั้งทางพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในโอกาสสำคัญ และ การปฏิบัติให้เห็นจริงในโครงการหลวงหรือในหลายๆราชกรณียกิจ


แกนหลักของบ้านเมืองนี้ ก็คือ แบบอย่าง คำสอนที่ดีของ พระเจ้าอยู่หัว ของสถาบันที่มีแต่สิ่งดีๆเรื่อยมาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

ใครทำร้ายและทำลายแกนหลักได้ ไม่ว่าจะทางใด หรือแม้กระทั่งให้ชื่อเสียมัวหมอง หรือแม้กระทั่งทำให้คนเกิดความลังเลได้ ก็เท่ากับว่า ได้ทำลายพลานุภาพอันเป็นกุศลต่อบ้านเมืองและประชาขนได้แล้ว

เพื่ออะไร?

ก็เพื่อแผ้วถางทางให้กลุ่มบุคคลซึ่งก็เป็นกลุ่มพวกเขานั่นแหละ ได้ครองอำนาจบ้านเมือง ตักตวงทุกอย่าง โดยมิได้มีความสนใจที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองและประชาชนเหมือนสถาบันนั่นเอง

การจะทำเช่นนั้นได้ ก็ต้องวางแผนมากมายหลายส่วนและปฏิบัติการพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง

การจาบจ้วงสถาบัน การเอาความเท็จมาให้ร้ายสถาบัน การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เปรียบเสมือนการแผ้วถางทางไปสู่การครองอำนาจ ซึ่งมั่นใจเหลือเกินว่า หากไม่ทำลายแกนหลักอันเป็นทั้งหลักยึดเหนี่ยวทางความคิดจิตใจ และ หลักยึดในรูปแบบการสร้างประเทศให้ล้มไปก่อน ก็ยากที่จะเดินไปยังแผนการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเพื่อครองประเทศในอีกระบบหนึ่ง

และไม่ว่าสิ่งใดจะมาก่อน ก็ไม่เกิดผลดีต่อบ้านเมืองและประชาชน


#376133 สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

โดย naichod on 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 20:11

ขออนุญาตเสริมเล็กน้อยครับ

1. เราทราบกันหรือไม่ว่า จุดแข็งในตัวสมศักดิ์ที่เขามีคืออะไร?

2. เราทราบกันหรือไม่ว่า อะไรคือจุดอ่อนหรือ จุดด้อยของสมศักดิ์ ?ไม่ว่าจะเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองหรือส่วนตัว

หากสองข้อนี้ เราช่วยกันทำการบ้าน ผมเชื่อว่า เราตีสมศักดิ์ตกคูได้ ครับ


#376097 ข้อเท็จจริงเรื่องสมศักดิ์เจียม เป็นเด็กซื้อโอเลี้ยง.....

โดย naichod on 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 19:49

เรียนตามตรงครับ สำหรับท่านสมาชิกทุกท่านและท่านผู้ดูแล

ผมกลับเข้ามาเว็บบอร์ดนี้ ก็เพราะ เพียงอยากออกความเห็นบางอย่างและแนวคิดเพียงเล็กน้อย กล่าวตามสัตย์จริง ว่า ไร้เจตนามาป่วนหรือสร้างความแตกแยกเลยสักนิด

แต่ก็ใช่ว่า จู่ๆนึกจะมาก็มา(สร้างปัญหา) นึกจะไปก็ไป (หลังจากสร้างปัญหา)

แต่เมื่ออ่านๆความเห็นดีๆของหลายท่าน แม้กระทั่งสิ่งที่ท่านผู้ดูแลพยายามประคับประคองๆไม่ให้เป็นปัญหาใหญ่ ผมก็ยิ่งรู้สึกว่า เราคือคนสร้างปัญหา ทั้งที่ ผมไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในหัวเลย กลับต้องมาทำให้ท่านสมาชิกหลายท่านออกแรงมาแก้ต่าง ทำให้ท่านผู้ดูแลต้องลงมากำกับ

(ผมมองข้ามความเห็นที่ชวนทะเลาะไปครับ ขออนุญาตไม่กล่าวถึง)

แต่ผมพบอย่างหนึ่งก็คือ ผมกำลังกลายเป็นจำเลยในสังคมออนไลน์หรือนี่ ????? จากคำกล่าวอ้างที่สามัญมากๆคือ คุณโกหก

ท่านสมาชิกถามตนเองดูครับว่า ทุกกระทู้ที่ท่านอ่านๆ ไม่มีอะไรที่โกหก หรือไม่เป็นจริงเลยหรือ? แน่ใจ?

ผมจึงชื่นชมสังคมที่นี่จริงๆว่า ทุกคน ล้วนกล่าวแต่ความจริง ทั้งสิ้น เพราะหากมีใครสงสัยว่าโกหก ก็คงต้องเอาขึ้นศาลประชาชนตัดสินกันทุกราย(ทุกรายหรือไม่ ผมไม่แน่ใจและไม่ทราบกฏเกณฑ์ของสังคมนี้ดีพอ)

ผมก็คิดต่อไปว่า อ้าว นี่หากผมโพสต์เรื่องอะไรก็ตาม แล้ว มีคนจู่ๆมาบอกว่าผมโกหก ผมก็ต้องไปวื่งหาหลักฐานมาแสดง หามาหากไม่เป็นที่พอใจหรือไมมากพอในความเห็นของสมาชิก ผมก็จะเป็นคนโกหกเลยหรือนี่ โอ....น่ากลัวครับ ผมรู้สึกเลยว่าน่ากลัวจริงๆ ไม่ใช่ประชด แต่เป็นความรู้สึกของผมจริงๆว่า น่ากลัวมาก


ที่กล่าวมาเป็นเพียงความรู้สึกที่ผมมีขณะนี้ ไม่เกี่ยวกับโกหกหรือไม่?


จะให้ไปลากหลักฐานมายืนยันมากมาย เพื่ออะไรครับ? ที่นี่เป็นศาลตั้งแต่เมื่อไร? ผมงง

ในเมื่อผมยืนยันว่าไม่ได้โกหกท่านใด และก็บอกไปว่าให้อ่านให้ละเอียด ก็จะพบว่า เหงี่ยม กับ คุณเสงี่ยม ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

ผมเองก็ไม่ได้จงใจหรือสังเกตุเองด้วยซ้ำว่า เออนะ มันคล้องกัน

มาเอะใจก็ตอนลากลิงก์จากเว็บตุลานั่นแหละ เพื่อให้เห็นว่า นายสมศักดิ์ ไม่ได้สำคัญอะไร จึงไม่ได้รับเชิญในงานนั้นหรือมีส่วนช่วยในงานในกิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะ งานทางด้านโฆษก ทั้งที่ชอบอ้างว่าเป็นดาวไฮดฺปาร์ก มีความสำคัญมากในอดีต (คนพูดเก่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแกนนำหรือสำคัญอะไรมากมาย พูดเก่งก็ต้องใช้วานเกี่ยวกับการพูด มันก็เท่านั้นครับ)

ผมก็เกรงว่า จะมีใครสับสน (เหมือนกะที่คุณหมีอาจสับสนนั่นแหละ) จึงขยายความว่า คุณเสงี่ยม เป็นใคร ด้วยความเคารพในตัวเธอ ก็เท่านั้น

เพราะ เป้าหมายของผมที่ต้องการบอกคือ เรื่องการวางวิธีคิดและ สร้างการกรองข้อมูลด้วยตนเอง

เพื่อหวังว่า ในเวลาที่ท่านใด ไปโต้เถียงกับสมศักดิ์ (ที่ผมไม่เห็นด้วยว่าจะเถียงไปทำไม เพราะเท่ากับยิ่งไปช่วยให้เขาขยายความเท็จ) ก็ต้องมองให้ออกว่า สมศักดิ์ มีวิธีคิดแบบไหน และที่เขาทำอยู่ นั่นใช่วิธีคิดเขา หรือมันเป็นหลุมพรางให้เราไปเถียงเพื่อขยายผลเรื่องของเขา กับสิ่งสำคัญคือ สมศักดิ์ชอบที่จะเอาความจริงบางส่วนและมดเท็จบางส่วนมาผสม แล้วพูดเพื่อชวนเชื่อ

ขอขยายความตรงนี้เสียเลย

ความจริงบางส่วนที่มันดึงให้ึคนเชื่อ มันเอามาทั้งดุ้น จากความจริงที่คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับ เพื่อจูงให้คนเห็นว่าพูดจริง
ความเท๊จบางส่วน สมศักดิ์จะใช้มาผสมจาก เขาเล่าว่า หรือมิฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์ตรงของตนเอง (ซึ่งไม่มีใครทราบละเอียดเท่าเขา จริงไหม)


และนัี่นแหละ ขนาดตำรวจหรือฝ่ายความมั่นคง ยังเอาผิดเรื่องจาบจ้วงสถาบันไม่ได้เลย แม้กระทั่งเราๆ มีไหมที่จะเอาผิดเขาได้ ด้วยการไปร้องทุกข์กล่าวโทษ เพราะสมศักดิ์ เตรียมการแบบนี้ไว้แล้วครับ เขาต้องการให้คนไปเถียง เพื่อขยายความของเขา เราต่างหาก ที่ไม่ได้เตรียมการอะไรเลย ในกรณีเจอคนอย่างสมศักดิ์ที่เตรียมการมาอย่างดี

ผมก็เลยพูดเน้นเรื่อง การจัดวิธีคิด ระบบความคิด และการร่อนข้อมูล ด้วยตนเอง เพราะนั่นจะทำให้อย่างน้อย เราจะได้รู้ว่าจุดใดของสมศักดิ์ที่มันผสมความเท็จเข้าไป

หากจะจัดการเขา ก็ต้องร่อนข้อมูลที่ดาษดื่นในสังคมก่อน ก่อนที่จะไปร่อนข้อมูลที่สมศักดิ์กล่าว เพราะ ข้อมูลที่สมศักดิ์กล่าว มันปรุงแต่งมาเรียบร้อยแล้ว สมศักดิ์จึงกล้าพูดเพื่อให้คนมาเถียง เสมือนช่วยตนเองได้ขยายความออกไป โดยผู้เข้าไปเถียงบางคนไม่รู้ตัวว่า กลายเป็นผู้ช่วยของสมศักดิ์โดยไม่ตั้งใจ ...................สมศักดิ์ ตั้งใจให้คนไปเถึยงไปถกครับ นี่คิือกลยุทธของเขา

เราจึงต้องพร้อมทั้งวิธีคิด และ ข้อมูล หากเข้าไปเล่นในเกมที่สมศักดิ์เป็นผู้เริ่มและกำหนด

(โดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับการไปเล่นในเกมเขา แต่อยากให้หาวิธีดึงให้เขามาเล่นในเกมของเรามากกว่า)

-------------------------------

ที่ผมยืนยันว่า ให้ท่านสมาชิกเป็นผู้พิเคราะห์ เอง ก็คงเหมือนเดิมครับ เรื่องมากมายในโลกข้างนอก มีให้ท่านพิเคราะห์อยู่ทุกวัน สำคัญกว่า ชื่อล๊อกอินอะไรก็ไม่รู้ นายชด

ผมไม่ได้ใยดีอะไรเลย หากบางท่านจะมองผมไปในทางลบ
และก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองชนะหรืิอใครแพ้เลย หากสมาชิกบางท่านมองผมไปในทางบวก

ผมก็เพียงสมาชิกคนหนึ่งที่เข้ามาโพสต์ด้วยความเห็นและความคิดของผมภายใต้กติกาที่บอร์ดกำหนด ท่านใดจะมองเป็นอย่างใด ก็เป็นสิทธิของท่าน ผมเคารพสิทธิืของท่าน นี่คือพื้นปกติที่ผมมี
ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นต่างๆไว้อย่างน่าสนใจหลากมุมมองครับ


#375118 สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

โดย naichod on 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 18:21

ไม่รู้ว่าจะขอลงความเห็นแล้วหลายท่านจะรำคาญหรือไม่พอใจหรือเปล่า

แต่ในมุมมองของผม เกมนี้ สมศักดิ์เป็นคนเริ่ม ดังนั้น สมศักดิ์ต้องเตรียมการมาอย่างแน่นพอประมาณ และมีทางหนีทีไล่ในเกมไว้แล้ว

พูดง่ายๆก็คือ สมศักดิ์กำลังล่อให้คนเข้าไปถก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องที่สมศักดิ์เตรียมการมา (เขาเตรียมการมาก่อนเรา เราต่างหากที่เพิ่งเตรียมไปสู้)

โอกาสในการต่อยอดขยายความเท็จก็อาจมีไปได้มากขึ้นกว่าเดิม แต่หากพูดไปแล้วไม่มีใครไปถก ผมว่ามันจะไม่ขยายวงไปกว้างไปกว่าที่มันมีในกลุ่มของมัน คนเชื่อก็จะเป็นพวกเดิมๆอยู่แล้ว

ผมจึงมีความคิดว่า เรากำลังเล่นในเกมของเขา

ทำไมเราไม่เปลี่ยนให้เขาจำใจต้องหันมาเล่นในเกมของเรา?????? เหมือนสมัียก่อน ที่เราลากไส้ทักษิณออกมาแฉ พวกแดงเองก็มาตอบ แต่นั่นเป็นเกมของเรา เราเตรียมมาแล้ว เราคุมเกมได้

การถกกับสมศักดิ์ ผู้ถกอย่างไรเสียก็เกิดอารมณ์ขุ่นมัว

แล้วสมศักดิ์ล่ะ คิดหรือว่าเขาจะเกิดอารมณ์ขุ่นมัว ในเมื่อเราเดินเข้าไปในทางของเขาที่ต้องการให้คนออกมาถกกันเรื่องสถาบันอยู่แล้ว


ก็เป็นเพียงแง่คิดของผมล่ะครับ ไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยจริงๆ


#373863 สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

โดย naichod on 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 19:05


ระดับมันสมองของทักษิณ มันมองข้ามไปอีกยี่สิบปีข้างหน้าแล้ว ผมมั่นใจ


ปีนี้ทักษิณอายุ 63 อีก20ปีข้างหน้า ทักษิณอายุ 82 ผมคาดว่าต่อให้บ้าขนาดไหนมันคงไม่อยากเป็นนายกตอน82หรอก!?

หรือมันบ้านพอ :huh:

แต่ทั้งนี้ต่างกับกลุ่มหงอกเจียมฯ เพราะพวกนี้อุดมการณ์จริง ลงทุนขนาดเป็นอาจารย์เพื่อสอนความเชื่อตัวเอง แถมยังสร้างทายาทอาจารย์(กานธูปเป็นต้น)มาต่ออีก


ทักษิณ มันไม่ได้อยากเป็นนายกฯน่ะสิครับ

ผมก็กลัวโดนด่านะที่กล่าวเช่นนี้ แต่เวลามันเดินไปข้างหน้า ไม่มีถอยหลัง

ไม่มีทักษิณ ก็มีผู้สืบทอด ต่อให้ทักษิณ ไม่ได้กลับเมืองไทยตลอดชีวิต ขบวนการเหล่านี้คิดหรือว่าจะยุติแค่ 5 หรือ 10 ปี หรือ 20 ปี

ถ้าเราจะสู้จริงๆเพื่อรักษาสถาบันและบ้านเมือง เราต้องมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตไปอีกยี่สิบปีข้างหน้าด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ เราอาจเห็นภาพชัดขึ้นและรู้ว่าต้องดักทางขบวนการพวกนี้อย่างไร


#372733 ข้อเท็จจริงเรื่องสมศักดิ์เจียม เป็นเด็กซื้อโอเลี้ยง.....

โดย naichod on 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 19:54


ต้องขออภัยที่ปล่อยให้ถกกันนานสองนาน แต่ผมคิดว่า น่าจะดีกว่าผมมาต่อปากต่อคำโดยไม่ทำให้เกิดเนื้อหาสาระปะติดปะต่อ

ผมก็ขอยืนยัน เช่นเดิมที่เคยกล่าว "สมาชิกที่อ่าน เป็นผู้พิเคราะห์เองเท่านั้น"

จากกระทู้เก่าของคุณแอมเปิ้ลฯที่ผมได้โพสต์ไว้


Posted Imageamplepoor, on 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 00:06, said:


Posted ImageSolidus, on 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 23:55, said:

เจอคนอยู่ในเหตุการณ์ตัวจริงกับคนใช้จินตนาการก็รู้ผลสิครับ

ขอลงข้อเท็จจริงให้ถูกต้องนะครับ

สมศักดิ์อยู่ในเหตุการณ์ เพราะเป็นคนระดมนักศึกษาเข้ามาประท้วง
ส่วนคุณบวร อยู่วงนอก ดูเหมือนจะเป็นทีมทำงานให้พรรคประชาธิปัตย์
ทั้งสองคน ถือว่าเป็นบุคคลร่วมสมัย เหมือลุงชดของเรา

แต่

สิ่งที่ต่างกันก็คือ
ความจริงจากมุมมองของแต่ละฝ่าย ที่เราจะต้องนำมาสังเคราะห์ด้วยตัวเอง
---------------------------------------------------------------------------------------

ต้องชมกันหน้าจอครับ น้าเปิ้ลเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ดี ซึ่งผมก็อยากให้คนไทยหลายๆคน สร้างวิธีคิดของตนเองขึ้่นมา เพราะเราจะสามารถจัดการกับข้อมูลที่รับมาหลายด้านได้อย่างมีสติและสามารถ ไตร่ตรองด้วยเหตุผล ว่าอะไรเป็นอะไร

ผมเชื่อว่าคนไทยไม่น้อย โดยเฉพาะที่สนใจในเรื่องการเมือง ล้วนมีความคิดดีๆ กันทั้งสิ้น แต่บางท่านขาดวิธีคิดที่เหมาะสม และที่ขาดกันมากคือ ตะแกรงร่อนข้อมูล

ยิ่งข้อมูลมากเท่าไร ตะแกรงร่อนต้องตาถี่และแข็งแรงเสมือนเป็นอัตราส่วนทวี

การที่เราเห็นนักวิชาการหลายท่านหรือคนที่เรียนสูงๆมา แต่ดันไปอยู่กับฝ่ายทักษิณ ไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะเห็นแก่ประโยชน์อย่างเดียว ผมมองว่ามันน่า จะเกิดจากวิธีคิดของเขาและตะแกรงของเขานั่นแแหละ

หากวิธีคิดถูกครอบงำด้วยปมเขื่องลึกในใจ หากตะแกรงร่อนถูกเราสร้างขึ้นด้วยพลังด้านมืด เราก็จะสังเคราะห์ข้อมูลออก ไปคนละทางที่มันควรจะเป็นทีเดียว

คนอย่างไอ้ตี๋ มันหัวดี เรียนเก่ง แต่ วิธีคิดและตะแกรงร่อนของมันนี่สิ ไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย เสียดายสมองน้อยๆในหัวโตๆของมันจริงๆ

มีเยอะครับ ที่สติแตกหรือแครก ไปก็เพราะ ใช้วิธีคิดผิดๆ ใช้ตะแกรงหรือสร้างตะแกรงจาก มโนด้านมืด


คนไทยเราส่วนใหญ่ ไม่ได้ถูกสอนให้รู้จักการสร้างวิธีคิดขึ้นมาก่อนเริ่ม คิด น่ะครับ มันต่างกันนะ

เหมือนคนขับรถเป็น แต่ไม่ได้กำหนดวิธีการขับรถของตนเองให้เป็นระบบ โอกาสที่จะเป็นตีนผีไปชนคนตายก็สูง


ว่ากันตามจริงแล้ว ก็น่าสงสารสำหรับตี๋สมศักดิ์ เพราะ ขาดการสร้างวิธีคิดที่ดีจากสมองที่ดีของตนเอง แถมยังสร้างตะแกรงของตนเองขึ้นมาจากมโนในด้านมืด

(เพิ่มเติมอีกนิดครับ--- สมศักดิ? หากดีเบตกับคูรบวร ผมก็ว่า สมศักดิ์ตายตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้ว เพราะ คุณบวรมีวิธีคิดและตะแกรงที่ดีมากๆคนหนึ่ง มาตั้งแต่อดีต )


และ

คุณดราม่าครับ น้าเปิ้ลและผมเห็นตรงกันอยู่เรื่องหนึ่งคือ เราจะไปต่อปากต่อคำกับมันทำไม ในเมื่อ มันมองจากมุมของมันออกมา ไม่ต่างไปจากแดงราชประสงค์ที่มองออกมาตอนเผาเมือง เถียงกันไปมา มันไม่จบ ครับ

แล้วจากที่ยกมาให้ดูว่าเขาตอบอย่างไรนั้น จะเห็นได้ว่า ใช้เทคนิคการเลี่ยงตอบ เพราเขาก็ยืนยันไม่ได้หรอกว่า จริงหรือเท็จ สมศักดิ์จะเป็นฮีโร่รู้ไปหมดเลยหรือว่า ทุกคนเขาคิดและทำกันอย่างไร ในสถานการณ์แบบนั้น จึงใช้คำตอบแบบเด็กๆ เหมือนโอ๊คตอบว่า ฝันไปบ้าง นิยายไปบ้าง

แต่สมศักดิ์ลืมมองนิ้วเท้าตนเองว่า ในห้วงเวลานั้น เขาอายุเท่าไร มีความรู้มากน้อยเพียงไร มีศักยภาพในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากคนอื่นๆมากน้อยเพียงไร (สมศักดิ์เรียนอยู่ปีไหนล่ะครับ ตอนนั้น......ผมอยากให้ผู้ฟังสังเคราะห์ความน่าจะเป็น มากกว่า)

คำพูดผมอาจจะเท็จก็ได้ สมศักดิ์อาจจะจริงก็ได้ แต่ความน่าจะเป็นเมื่อพิจารณาโดยรวมเอามา สังเคราะห์แล้ว มันน่าเชื่อถือในทางใด? อันนี้ หากผู้ที่คิดเป็น และรู้วิธีร่อนตะแรงข้อมูลให้มันเกิดการตกผลึก ก็จะเข้าใจเองว่า สมศักดิ์ โป้ปดหรือไม่ (จุดที่ผมอยากให้อ่านคือจุดนี้)

ประการสำคัญ สมศักดิ์เลี่ยงที่จะจอบว่า ทำไมจึงอยู่คนละสถานที่และถูกจับคนละเวลา แต่ดันมารู้ไปหมดว่าอะไรเป็นอะไร ใช้ไหมครับ

..........ผมไม่ต้องการเอาชนะอะไรกะสมศักดิ์หรอก เพราะในสายตาผมเขาไม่มีค่าพอที่จะมาร่วมเสวนาให้เกิดประโยชน์ต่อสมองและสังคม

แต่ผมอยากจะชี้ให้ผู้รับฟังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ชื่นชมสมศักดิ์ หรือ หมั่นไส้สมศักดิ์

ได้มีวิธีการจัดการกับแนวคิด ความคิด ของตนเอง
ได้มีวิธีการสร้างตะแกรงร่อนข้อมูลใดๆก็ตามที่รับมา โดยเฉพาะจากสมศักดิ์

คิดว่าสมศักดิ์มีข้อมูลดีเลิศหรือครับ น่าเชื่อหรือครับ

ผมมั่นใจว่าอย่างน้อยสื่อในขณะนั้น น่าจะมีข้อมูลมากกว่าสมศักดิ์ และหากเป็นเช่นนั้น ก็น่าจะมีสื่อที่เป็นเจ้าพ่อจริงๆ ออกมาให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนไม่ว่าจะในมุมมองใดก็ตาม เพราะ การสื่อสารในยุคนั้น ผมว่าสื้อนี่แหละที่มีข้อมูลมากกว่าประชาชนเป็นไหนๆ

สมศักดิ์เก่งกว่าเจ้าพ่อสื่อสมัยนั้นหรือครับ สมศักดิ์มีเครือข่ายข้อมูลที่ดีกว่าสื่อสมัยนั้นหรือครับ


ท่านผู้อ่าน สามารถสังเคราะห์ได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะครับว่า สมศักดิ์นั้นเป็นคนอย่างไร

ส่วนผมนายชด ก็เป็นคนธรรมดา ไม่ใหญ่โตเช่นสมศักดิ์หรอกครับ แหมเป็นถึงอาจารย์ตอนใกล้ 60 แล้วนี่อะนะ......ฮีโร่เหลือเกิน


และ

Posted Imageดราม่า, on 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 00:25, said:

ในความเห็นที่#183ของเจียมฯยังสงสัยอยู่ครับ น้าชดมาเคลีย์ที ประเด็นแกนนำ และประเด็นปิดสอบ
--------------------------------

ผมเป็นลูกพระเกี้ยวที่ข้ามมาทำงานที่ท่าพระจันทร์บ่อยๆครับ

ความจริงบางส่วน มดเท็จบางส่วน มันก็ทำให้เขวได้

สมศักดิ์ไม่ใช่แกนนำหลักรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเช่นนั้น

มันถูกมองกันไปคนละมุม มากกว่าในสถานการณ์ที่ถูกกดดันอย่างนั้น เพราะเราเป็น"เด็ก" แต่เข้าใจว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว

เรื่องนี้ หากพูดไป สมศักดิ์เองก็ไร้พยาน ได้แต่อ้างว่าเป็นเช่นนั้น และก็อาจจะจริงก็ได้เพราะ สถานการณ์รอบตัวเขา ทำให้มองได้เช่นนั้น แต่สมศักดิ์พลาดไปโดยสิ้นเชิงอย่างหนึ่งคือ สมศักดิ์ไปอวดรู้สถานการณ์อื่นๆที่ตนเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดได้ อย่างไร

เหตุการณ์รอบตัวสมศักดิ์ กับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น สมศักดิ์เห็นทั้งหมดหรือไม่? ที่เขาเห็นไม่หมด เขาก็จินตนาการว่าต้องเป็นไปแบบนั้นนั่นเอง

นั่นแหละ ที่ผมบอกว่า สมศักดิ์ไม่มีตะแกรงที่เหมาะสมในการร่อนข้อมูล

ลองนึกถึงสถานการณ์แบบนั้นดูกันนะครับ ใครบ้างจะรู้ว่าความจริงรอบด้านทั้ง หมดเป็นอย่างไร ไม่มีทางครับ ระบบสื่อสารสมัยก่อนก็ไม่เหมือนสมัยนี้

สมศักดิ์นั่งเทียนในเหตุการณ์ที่ตนเองไม่ได้อยู่แน่ๆครับ แต่เป็นการนั่งเทียนจากข้อมูลที่ตนเองไม่มีตะแกรงร่อนเป็นส่วนใหญ่

สมศักดิ์ถูกจับ ในวันเดียวกัน แต่ไม่ได้พร้อมกันกับกลุ่มแกนนำและไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัีบที่แกนนำบาง ส่วนที่หน่วงเวลาให้เพื่อนหนี แน่นอนครับ

ตรงนี้มากกว่าที่หากคุณบวรจะถามสมศักดิ์ สมศักดิ์จะตอบอย่างไร ว่า ทำไมคุณโดนจับ คนละสถานที่กับแกนคนอื่นๆ และคนละเวลา????????


และ

รียนตามตรงว่า ยุทธศาสตร์ ที่ผมมีตอนนี้ เพื่อสู้กับศัตรูก็คือ การกระจายความคิดเรื่อง การสร้างวิธีคิด และการสร้างตะแกรงร่อนข้อมูล

เพราะนี่อาจเป็นพื้นฐานขั้นแรกในการทำให้คนมีสติ ตื่นจากสิ่งมอมเมา หันมาสำรวจตนเองในความคิดและการกระทำ

เด็กๆที่กำลังโตเป็นกำลังสำคัญต่อประเทศในอนาคต จำเป็นมากที่จะต้องมีการสอนในเรื่องนี้

หากท่านใดที่เป็นครู อาจารย์ กำลังสอนศิษย์ของท่านอยู่ ก็ขอได้โปรดฟังและทำความเข้าใจสิ่งที่ผมบอกสัก นิด เพราะนั่นคือการสร้างคนให้เป็นตัวเองมากที่สุด และมีภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นเองที่ดีที่สุดของสัตว์โลกที่เรียกว่ามนุษย์

เรื่องตะแกรงร่อนข้อมูลนั้น ทุกท่านสามารถสร้างได้เองจากทรัพยากรในตัวท่านครับ

ยกตัวอย่างง่ายๆ เรื่อง น้ำมันปาล์ม ราคาตก ข่าวมีหนาหู มีคนมากมายวิเคราะห์ สื่อและนักวิชาการ เราต้องเก็บข้อมูลมาให้หมด เก็บมานะครับอย่าไปคล้อยตาม อย่าเพิ่งเลย

ในข้อมูลที่ได้ จะมีทั้งตามกันไป และสร้างความสงสัยหรือขัดแย้งในตัว เช่น อ้าว ไทยอยู่อันดับสามของโลกนะ สำหรับน้ำมันปาล์ม

ข้อมูลต่อมาจากสื่อก็บอกว่า ไทยต้องนำเข้าน้ำมันปาล์ม

เอาแล้วไง ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

...................มาสร้างตะแกรงกันครับ

ข้อมูลที่เรามียังไม่พอสร้างตะแกรง เราต้องหาต่อว่า ใครกันในโลกต้องการน้ำมันปาล์ม และเอาไปทำอะไรได้บ้าง ข้อมูลภายนอกประเทศสำคัญมากต่อการสร้างตะแกรงกรอง ข้อมูลหรือข่าวที่เราได้รับ

สิ่งเหล่านี้ เอามาประกอบกันสานเป็นตะแกรงเพื่อร่อนหาความน่าจะเป็น เหตุผลที่ควรจะเป็น นี่เป็นตัวอย่างสารตะแกรงหยาบๆครับ แต่มันจะกรองได้ดีทีเดียวและต่อยอดให้เรารู้จักที่จะคิดแทนที่จะเชื่อไป เลยอย่างเด็ดขาดว่าต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มจริงๆ

----------------------------

การเมืองยิ่งแล้วไปใหญ่ครับ หากจัดระบบวิธีคิดไม่ได้หรือไม่มี ประกอบกับไร้ตะแกรงร่อนข้อมูล

คุณมีโอกาสโดนมอมเมาสูงมาก จากข่าวสารและข้อมูลที่ได้รับมา


ไม่มีกระบวนการยุติธรรมใดๆในโลกที่ ตัดสินแล้ว ผู้คนจะเห็นพ้องไปหมด ต้องมีคนเห็นต่างอยู่บ้างแหละครับ

แต่ก่อนที่เราจะเห็นพ้องหรือเห็นต่าง
อย่างน้อยหากเรามีวิธีการคิด จัดระบบการคิด และสร้างตะแกรงร่อนข้อมูลที่ถี่พอ ละเอียดพอ ก่อนที่เราจะเลือกที่จะเห็นคล้อยหรือเห็นต่าง จากคำตัดสินของกระบวนการยุติธรรมที่เห็นอยู่ (โดยเฉพาะในสังคมเมืองไทยตอนนี้) มันก็จะทำให้ตัวเราเองมั่นใจไปเปลาะนึงว่า เราเชื่ออย่างพอที่จะมีเหตุผลที่ดี ไม่ใช่เชื่อเพราะ ผ้พิพากษาคนนี้ดี หรือเหตุอื่นๆ


.................วิธีการจัดการหรือต่อสู้กับกลุ่มคนประเภทสมศักดิ์ กับกลุ่มของทักษิณ ในความคิดของผม ตอนนี้คือ ทำให้ประชาชนรู้จักสร้างวิธีคิด จัดระบบความคิด สร้างตะแกรงร่อนข้อมูล(ที่มีมากมายหลายด้าน) ก่อนตัดสินใจ เชื่อ หรือ ไม่เชื่อ

สิ่งที่สมศักดิ์พูด ในโลกออนไลน์ หรือ สังคมจริง ไม่มีใครบอกได้ว่าเท็จหรือจริง ไปทั้งหมด แต่เราสามารถที่จะสังเคราะห์มันได้ด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไร หากเรามีวิธีคิดและตะแกรงร่อนข้อมูลของเราเอง

จะทำให้คน ไม่เชื่อ หรือเชือ่ สมศักดิ์น้อยลง ก็คงต้องให้คนเหล่านั้น รู้จักวิธีคิด รู้จักสร้างและใช้ตะแกรงร่อนข้อมูลก่อนที่เขาจะโดนมอมเมาไปเพราะความเป็นนักวิขาการสายแดง เป็นอาจารย์ (ที่มันมีเสมือนวุฒิบัตรที่สร้างให้คนเชื่อถือในสังคม) โดยเฉพาะ ในเรื่องที่เป็นไปในส่วนการล่วงเกินและใส่ร้ายสถาบัน

ผมเชื่อโดยส่วนตัวว่า หากเราทำให้คนไทยเสื้อแดงสักคน ตาสว่าง น่าจะดีกว่า เราลงโทษหรือจับคนเสื้อแดงติดคุก โดยที่ความคิด มุมมองของเขายังเป็นเหมือนเดิม และหากมีคนเสื้อแดงตาสว่างหนึ่งคน เขานั่นแหละที่จะช่วยเราทำให้คนอื่นๆตาสว่าง และง่ายกว่าที่เราทำเองด้วยซ้ำ


------------------------------------------------

ผมก็เรียนยืนยันเช่นที่กล่าวไว้ตอนต้น ที่ตอบครับว่า "สมาชิกที่อ่าน เป็นผู้พิเคราะห์เองเท่านั้น"


คุณพระรถ ที่ผมตอบนั้นตอบไปหมดแล้วครับ แต่หากจะให้เสริม ก็คงบอกได้ว่า ต้องไปไล่อ่านทุกความเห็นอย่างละเอียดที่ผมโพสต์ลงในกระทู้ต้นเรื่องของคุณแอม ว่า ที่มาที่ไปจริงๆมันอะไรกันแน่ ก็คงอธิบายได้เท่านี้ครับ

และก็ยืนยันว่า ตอบหมดแล้วจริงๆ และ "สมาชิกที่อ่าน เป็นผู้พิเคราะห์เองเท่านั้น"


ก่อนอื่น ผมไม่ได้ตำหนิท่านใดนะครับ ที่ไม่ได้กลับไปไล่อ่านความเห็นทั้งหมดของผมในกระทู้ต้นเรื่อง

เอาตรงที่หลายท่านโวยใส่ผมเหมือนมากกว่าโวยสมศักดิ์ก่อน

"ยัยเหงี่ยม" อย่างไรเสียก็คือเพื่อนของผมที่ธรรมศาสตร์ เธอเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ และไม่จำเป็นต้องเอาเธอในตัวตนจริงๆมาเกี่ยวพันกับกระทู้นี้

คุณเสงี่ยม ในอดีต ไม่ใช่ยัยเหงี่ยม แต่เป็น นักศึกษาพยาบาลของมหิดล ที่ถูกจับพร้อมแกนนำส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่พร้อมกัยสมศักดิ์ และ ไม่ใช่เวลาเดียวกับสมศักดิ์

นั่นคือเหตุผลที่ผมทำลิงก์จากเว็บตุลาไทย มาให้ดูในกระทู้คุณแอมต้นเรื่องว่า สมศักดิ์ ไม่ได้รับเชิญไปในงานรำลึก เพื่อให้เห็นว่า สมศักดิ์มิได้มีความสำคัญใดๆเลยในสายตาของกลุ่มใหญ่คนเดือนตุลาที่จัดงาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีนี้มาถึง โควทที่ผมยกมาจากกระทู้คุณแอมฯ นี่แหละ

จู่ๆผมก็จั่วเลยว่า ฮี่ๆๆๆ อะไรไปตามนั้น มันมีนัยยะ ที่ตามมาจากความเห็นต่อเนื่องของผม

เพราะในช่วงเวลานั้น สมศักดิ์กำลังพูดลากเอาเหตุการณ์ต่างๆในอดีตและปัจจุบันมาเชื่อมโยง โดยที่หลายคนที่เข้าไปโต้ บางอย่างก็โต้ไม่ได้่จริงๆ

ผมจึงโพสเช่นนั้น ให้มีทั้งจริงและเท็จ ในเกร็ด เอาแต่เกร็ดก็พอ ไม่ต้องเป็นประวัติศาสตร์ตามที่สมศักดิ์ชอบอ้าง

เพื่อให้"ทำการบ้านกัน" ซึ่งผมก็เชื่อว่า ผู้สนทนาในกระทู้ตอนนั้น มีอย่างน้อยสองท่าน ที่น่าจะมองนัยยะออกว่า ผมสื่ออะไร

มิฉะนั้น ผมคงไม่มีความเห็นต่อมาว่า คุณแอม เป็นคนมีวิธีคิด หลังจากที่คุณแอมมาอธิบายเรื่องวงนอกวงใน

ผมกล่าวชัดว่า ถ้าคนเรามีวิธีคิดที่ดีก็สามารถจัดการกับ ข้อมูลที่รับมาหลายด้านได้อย่างมีสติและสามารถ ไตร่ตรองด้วยเหตุผล ว่าอะไรเป็นอะไร และก็ต่อตามไปด้วย คำพูดผมอาจจะเท็จก็ได้ สมศักดิ์อาจจะจริงก็ได้ แต่ความน่าจะเป็นเมื่อพิจารณาโดยรวมเอามา สังเคราะห์แล้ว มันน่าเชื่อถือในทางใด? อันนี้ หากผู้ที่คิดเป็น และรู้วิธีร่อนตะแรงข้อมูลให้มันเกิดการตกผลึก ก็จะเข้าใจเองว่า สมศักดิ์ โป้ปดหรือไม่ (จุดที่ผมอยากให้อ่านคือจุดนี้)

***************

ซึ่งหากเราจะไปโต้กับสมศักดิ์ ซึ่งถนัดมากกับการนำข้อมูลเท็จบางส่วนผสานกับข้อมูลจริงบางส่วน เราจะเถียงกัีบเขาอย่างหาจุดจบไม่ได้

ดังนั้น หากจะไปโต้ เราต้องหาวิธีคิดที่ดีกว่าที่สมศักดิ์มี ต้องมีตะแกรงพร้อมร่ิอนข้อมูลที่เกลื่อนกลาดในสังคม เพราะข้อมูลเหล่านั้น เราทราบได้อย่างไรว่า ต้นตอมาจากใคร ฝ่ายใด เพราะมีข้อมูลหลายอย่างที่อยู่ในสังคมและสมศักดิ์เอามาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยที่คนรับข้อมูลนั้น ก็ไม่ได้สาวไปว่า ข้อมูลที่ปรากฏในสังคมมาจากใคร

ยกตัวอย่างเรื่อง ถ่วงเวลาให้เพื่อนหนี
เมื่อมีสมาชิกไปโพสต์โต้สมศักดิ์ สมศักดิ์ก็บอกว่านิยาย

แต่เมื่อไปกรองข้อมูลเรื่องนี้มาแล้ว ก็พบว่ามันเป็นจริง ไม่ใช่นิยาย ตรงนี้ คือจุดตายของสมศักดิ์หนึ่งจุดแล้วใช่ไหมครับ


ในกระทู้นั้น ส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยระหว่าง ผม คุณแอมและท่านที่เข้ามาร่วมพูดเกี่ยวกับคุณสมศักดิ์ โดยเฉพาะเรื่องการดีเบตกับคุณบวร

สิ่งที่ผมทำคือบอกตรงๆเสียด้วยซ้ำว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก่อน คือ วิธีคิด และการสร้างตะแกรงข้อมูล จะทำให้เราไม่พลาดท่าสมศักดิ์ที่นำจริงบางส่วน และเท็จบางส่วนมาปนให้เขวได้

หากจะทำให้คนเลิกเชื่อสมศักดิ์ มันเป็นเรื่องยาก ต่อให้เอาข้อมูลที่เป็นจริงแท้ๆไปกล่าว คิดหรือว่า จะไม่มีคนเชื่อสมศักดิ์ต่อไป

ดังนั้น เราจึงต้องหาทางอื่นๆให้คนที่เชื่อสมศักดิ์ คิดเป็นก่อน รู้จักกรองข้อมูลก่อน จากนั้น เขาจะตาสว่างเอง

----------------------------------------------

ผมว่า คุณหมีฯ อ่านไม่ถ้วนมากกว่า และ ก็เลยไม่เข้าใจเรื่องกรณีศึกษาที่ผมยกเป็นการบ้านถึงมดเท็จบางส่วน จริงบางส่วน

เพราะผมมีเฉลยต่อแบบนัยๆจากที่โพสต์ไปแล้วว่า ผมอาจพูดเท็จ สมศักดิ์อาจพูดจริง แต่สิ่งหนึ่งก็คือ เราจะรู้ได้ก็ต้องมีวิธีคิด มีตะแกรงร่อนข้อมูล แล้วค่อยตัดสินใจ

เรื่องมันเป็นคนละประเด็นกันเลย กับ สิ่งที่คุณหมีฯท้วง

และมันก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดของผมเองที่คิดว่า คุณแอมฯเข้าใจในสิ่งที่ผมโพสต์ รวมทั้ง คุณดราม่า (ต้องขออภัยที่อ้างชื่อนะครับ)

เพราะเมื่อคุณดราม่าเอาไปถามสมศักดิ์ ตอนแรกสมศักดิ์ปฏิเสธ แต่ภายหลัง คุณดราม่าก็ไปได้ข้อมูลมาจริงๆว่า แกนนำที่ถูกจับ นั้น ไม่หนีเพราะถ่วงเวลาจริง ผิดกับสมศักดิ์ ที่ทำไมหนีเอาตัวรอดไปกับเด็กกลุ่มหนึ่ง เพราะหากเขามีอุดมการณ์จริง ก็ต้องโดนพร้อมแกนนำสิครับ


--------------------------------------

ผมจึงเรียนในกระทู้นี้ว่า ท่านสมาชิกเป็นผู้พิเคราะห์เอง

และก็ไม่ได้มีถ้อยคำใดๆที่จะปะทะคารมกับใคร

เพราะคาดเดาว่า ทุกท่านมองไปที่ประเด็นอื่น
แต่ที่ผมโพสต์ ผมมีเป้าหมายชัดเจน ในความเห็นที่โพสต์อย่างต่อเนื่อง และขบลงด้วยการเสนอว่าต้องมีวิธีคิดที่ดี ต้องมีตะแกรงร่อนข้อมูล


ผมคงอธิบายได้ก็เท่านี้

ท่านสมาชิก ท่านใด จะเข้าใจผมเป็นอย่างไร หรือจะถากถางอย่างไร ผมก็ไม่โกรธ หรือหวั่นไหวใดๆ เพราะผมเชื่อว่า ผมได้ทำอะไรลงไป ซึ่งไม่ละอายแก่ใจ

ผมเคารพในความคิดของทุกท่าน เฉกเช่นทุกท่านก็คงต้องการให้ผมเคารพในความคิดของท่าน

ดังนั้น ผมจึงไม่โต้ตอบอะไรที่ไม่ใช่ความจริงที่ผมจะอธิบาย


ผมก็ยังอยู่ที่นี่แหละ หากท่านผู้ดูแลไม่ตัดสิทธิผม


#372008 สงครามนกกระสา

โดย naichod on 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 08:38


เหอะ เหอะ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
ไม่ใช่แบบประเทศแถวตะวันออกกลาง
ขนาดประเทศที่เป็นระบบเผด็จการ ประชาชนยังแยกเป็นสองฝ่ายเลย
แล้วประเทศประชาธิปไตย มันจะแยกเป็นกี่ฝ่าย
ถ้ามองอะไรง่าย ๆ ไม่เดินตามระบบที่เขามีไว้ มันก็เป็นได้แค่นิทาน
ในกระดาษนั่นแหละ โอกาสที่จะไปปลุกประชาชนที่ไม่เดือดร้อนจน
เลือดตากระเด็นมันยาก เสียเวลา เอาเวลาไปรวบรวมคนที่มีแนวคิด
เดียวกันตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาสู้ตามวิถีทางไม่ดีกว่าหรือ 5555555555


การมีหลายฝ่ายในเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องปกติไม่ว่จะปกครองระบอบไหน ตรงนั้นใช่

แต่ประเด็นในบทความนี้คือ ไม่ว่าฝ่ายไหน ก็นกกระสาทั้งนั้น ชาวกบมีแต่ตายกับตาย
เลือกฝ่ายหนึ่งอาจตายช้าหน่อย แต่ก็ตายแน่ ถ้าเลือกอีกฝ่ายก็ตายแบบเร่งด่วน

การจะให้คนไทยตื่นจากเรื่องนี้ถึงยาก แต่การพยายามหาทางออกก็ย่อมดีกว่าอยู่เฉยๆยอมรับสภาพ
สมัยนี้โลกออนไลน์มันสื่อสารกันได้เร็ว ก็น่าจะมีประโยชน์

แต่จากประสบการณ์ในการคุยในเว็บบอร์ดการเมืองถึงวันนี้
ทำให้ผมคิดว่า สิ่งที่ยากที่สุด ไม่ใช่การทำให้คนไทยได้รับรู้เข้าใจตรงนี้


แต่ที่ยากคือ การทำให้ชาวกบส่วนหนึ่งที่สมยอมเป็นเหยื่อนกกระสา เปลี่ยนใจมาต่อต้านนี่แหละ

ส่วนการจะรวบรวมคนที่มีความคิดแนวเดียวกันมาตั้งพรรคการเมือง
แล้วลงเลือกตั้งเพื่อเข้ามาเป็นรัฐบาล แล้วแก้ไขปัญหา ผมว่ามันเป็นอะไรที่ยากกกกกก

การเมืองบ้านเราก็รู้ๆอยู่ว่าเป็นยังไง ทั้งเงิน ทั้งหัวคะแนน ทั้งอิทธิพล ฯลฯ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ


ผมชอบความเห็นที่ไฮไลต์สีแดงไว้ครับ

มันยาก มากเลย ผมเห็นด้วย แต่ก็ต้องหาทางทำให้มันยากน้อยลง

ผมมีความคิดว่า สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือ ต้องทำให้ประชาชนรู้จักวิธีคิด จัดการกับระบบความคิดของตนเอง และที่สำคัญคือ เรื่องข้อมูลข่าวสารมากมายในสังคม มันเยอะมาก เยอะจนหากเราไม่กรอง หรือเราไม่จัดการให้มีระบบการกรองข้อมูลเหล่านั้นที่เราได้รับ เราเองก็อาจถูกข้อมูลโน้มน้าวไปได้ และมันก็จะทำให้ความคิดของเรานั้นเปลี่ยนไปด้วย

ประชาชนเป็นเครื่องมือของผ้แสวงหาอำนาจปกครองมาตลอด และผมก็เชื่อเหมือนกัน ว่า ทุกประเทศ

เพียงแต่ ผู้แสวงหาอำนาจนั้น เมื่อได้มาแล้วอยู่ในมือ จะทำอย่างไร ที่มีผลดียั่งยืนต่อประชาชน ไม่ใช่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

มันก็อาจจะวิ่งไปหาคำพูดนามธรรมที่บอกว่า ต้องเอาจริยธรรม นำหน้า แต่การสร้างจริยธรรมในสังคมนั้น มันกระทำได้ยากและขาดผู้นำอย่างจริงจังที่จะทำให้มันกลายสภาพจากนามธรรมมาเป็นรูปธรรม

หากเรามีวิธีคิด จัดระบบความคิด สร้างตัวกรองข้อมูล((ที่ควรสร้างจากมโนทางด้านดี) ของเราเอง และหาวิธีสร้างจริยธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม ก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองสงบกว่านี้ และเดินไปได้ดีกว่าที่ปัจจุบันเป็นอยู่


#370053 ข้อเท็จจริงเรื่องสมศักดิ์เจียม เป็นเด็กซื้อโอเลี้ยง.....

โดย naichod on 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 15:55

คำตอบผมที่ให้สมาชิกพิเคราะหฺ์ มีเท่าที่ได้ตอบไปในกระทู้เดิม ครับ

ไม่มีอะไรต้องซีเรียส

และไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาโน้มน้าวให้ใครเชื่อ หรือ ไม่เชื่อ เพราะ ผมเคารพในความคิด การพิจารณา ของท่านสมาชิกทุกคน

ไม่มีอะไรเคลือบแฝงใดๆ

อือม์ ถ้าไม่มีล๊อกอินหมีคอมมานโด ผมเข้าใจว่า เป็นสมศักดิ์ เข้ามาตอบเองเลย

ทั้งหมดที่คุณกล่าว คือ ความเชื่อ มุมที่คุณมอง และการกล่าวอ้าง ที่ไม่มีอะไรมายืนยัน เป็นหลักฐานเช่นกันครับ

ทั้งหมดที่ผมกล่าว คือ ความเชื่อ มุมที่ผมมอง และ การกล่าวอ้างที่ไม่มีอะไรมายืนยัน เป็นหลักฐาน เช่นกัน

แต่ที่ต่างคือ ผมไม่ได้ยกตนเองว่าเป็นแกนนำ หรือวีรบุรุษใดๆในเหตุการณ์

ผมไม่ได้เรียกร้องให้คุณหรือสมาชิกท่านใดเชื่อ

และผมก็ไม่ต้องการให้สมาชิกท่านใดมาเชื่อ อย่างไร้เหตุผล หากคุณอ่านทุกความเห็นของผมจริง คงได้พบว่า ผมพยายามที่จะบอกเพื่อนสมาชิกด้วยซ้ำไปว่า คนเราจ้องหาวิธีคิดของตนเอง ก่อนคิด และจำเป็นต้องมีตะแกรงร่อนข้อมูลที่ได้รับ

เมื่อคุณยืนยันว่า มีเจตนาดีๆ ก็ขอให้กระทำต่อไปเถิดครับ อะไรที่ดีงาม ผมเห็นคล้อยหมด

ก็บอกแล้วว่า จะเชื่อหรือไม่เป็นสิทธิ บอกว่าไม่เชื่อผมก็ยินดี แต่หากบอกว่าโกหก มันพิสูจย์กันลำบากมากๆ ทั้งคุณและผมนั่นแหละ

คุณพูดอย่างไร อ้างอย่างไร มันต่างอะไรกับที่ผมพูด ผมอ้าง? ตรองดูนะครับ

แต่ผมเน้นจุดสำคัญให้เพื่อนสมาชิกทราบอยู่สามจุดครับ

1. คนเราควรต้องมีวิธีคิด และจัดระบบความคิด

2. คนเราควรต้องมีการสร้างตะแกรงร่อนข้อมูลจากตัวเราเอง จากข้อมูลหลากหลายที่ได้รับ

3. ผมเน้นเรื่องความสามัคคีของคนในชาติมากกว่าจะไปยึดติดกับอะไร ใครเป็นแกนนำทำแตกแยก ผมถือเป็นศัตรู


ดังนั้นไม่ว่า คุณจะมองผมอย่างไร เชื่อหรือไม่เชื่อ ตำหนิหรือด่าว่า ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรเลย เพื่อนสมาชิกจะมองผมอย่างไร ผมเฉยๆ

หากแต่เขาสามารถจัดและสร้างวิธีคิดของเขาเอง สร้างตะแกรงร่อนข้อมูลของเขาเอง และเห็นสิ่งที่สถาบันได้คิด วางแนวคิดและกระทำ ก็ตอบรับเป้าหมายของผมแล้ว

เป้าหมายของผมมีชัดเจนครับ

คำตอบผมตอบไปแล้ว ดูเหมือนบางท่านไม่ค่อยจะสนใจอ่านสักเท่าใด

ส่วนที่เหลือ คือ สมาชิกที่อ่าน เป็นผู้พิเคราะห์เองเท่านั้น
#369406 สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

โดย naichod on 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 08:57

สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอยู่เนืองๆในทุกบอร์ด โดยเฉพาะบอร์ดนี้ คือ การทำลายกระทู้

การทำลายกระทู้มีกันหลายรูปแบบทั้งเนียนๆ และ ไม่เนียน

เอาที่ไม่เนียนก่อน เช่น

จะมีใครก็ไม่ทราบเข้าไปในกระทู้ดีๆ แล้วก็ป่วนอย่างเดียว เพื่อให้คนอ่านรำคาญ

มีการฟลัดกระทู้

เป็นต้น

แบบเนียนๆ จะเข้ามาเพื่อถกเถียงเป็นเหตุเป็นผลก่อน แต่ ไม่มีที่มาที่ไป ส่วนใหญ่ใช้ตรรกะจูงและเบี่ยงเบนไปทางอื่น วิธีนี้ ราชดำเนินในอดีตมีคนใช้กันอยู่มาก หากตามไม่ทัน จะเฮโลไปอีกประเด็น

--------------------------------------------------------------------------

ผมไม่ต้องการชัยชนะใดๆเหนือ เพื่อนสมาชิกสักคน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดฝ่ายใด กลุ่มใด
ผมเพียงเข้ามาเพื่อไม่ให้ใครมาล่วงเกินสถาบัน

หลายท่านทราบดีว่า ผมไม่เข้ามาก็ได้ ไม่ใช่จะตายแดดิ้นไป แต่ผมจะเข้ามาเมื่อมีการก้าวล่วงสถาบันเกิดขึ้นมากๆ

หรือ แตกสามัคคี

---------------------------------------

ยังไงซะ สมศักดิ์ก็คือ คนที่ผมมองเป็นศัตรู และคนที่ผมมองว่าเป็นศัครูนั้น ผมก็บอกไปแล้วว่าเป็นคนประเภทใด

นอกเหนือจากนั้น ผมถือว่าเป็นเพื่อนพี่น้องคนไทยเหมือนกัน

จะตบหัวผมก็ได้ ด่าว่าผมได้ เรียกผมว่า ไอ้ชดตาแก่หัวล้านขี้โกหก ก็ยังได้เลย :D ไม่ถือสาครับ เพราะนี่มันโลกออนไลน์


#369327 สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

โดย naichod on 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 06:32


ฮี่ๆๆๆๆ
สมัยนู้นนะ
ยัยเหงี่ยม กะ ผม ต้องมานั่งโรเนียวแจกใบปลิว
ยัยเหงี่ยมมันถนัดพิมพ์ ผมถนัดโรเนียว กับ วาดรูปประกอบ
ไอ้ที่วาดรูปประกอบนั่นแหละที่
มันแพง เพราะมันโรเนียวไม่ได้ มันต้องถ่ายเอกสาร ต้องไปถ่ายแถวหลังกระทรวงโน่น มันจะถูกหน่อย อีกอย่างลูกเจ้าของร้าน ก็เรียนแถวนั้นแหละ
ทำงานกันอยู่ มีไอ้ตี๋เกรียนคนหนึ่งหัวโตๆ ผมตั้งๆเหมือนไม้กวาด ใส่เชิ๊ตสีขาวๆอมเหลืองสกปรก มาด้อมๆมองๆ
"พี่ครับ ผมจะมาสมัครอาสาช่วยครับ"
ยัยเหงี่ยมมันรับเอาไว้ บอกว่า เอาไว้ให้มันวิ่งไปถ่ายเอกสาร ซื้อโอเลี้ยง ซื้อถั่วตัด และ ตบกระโหลกเล่น ยามพวกเราเซ็ง
ทุกวันนี้ มันก็คือ ไอ้สากกะเบือ นั่นแหละ น้าเปิ้ล


เนื้อหาในส่วนนี้ "โกหก"


ก็น่าจะใช่ มัีนเหมือนกับ บ้านเมืองวุ่นวายเพราะอำมาตย์นั่นแหละ แต่บอกไม่ได้สักทีว่าอำมาตย์คนไหน ทำอย่างไร เมื่อไร หลักฐานมีหรือไม่ มีแต่คำชวนเชื่อ เท่านั้น

ส่วนที่คุณบอกว่าโกหก นั่นเท่ากับคุณแสดงตัวว่า รู้ความจริง และอยู่ในเหตุการณ์

งัั้นผมเชิญท่านผู้อ่านติดตามครับ

ผมถามกลับว่า สถานที่ทำงานของพวกเราอยู่ที่ไหน ใช้ตึกใด ห้องใด เครื่องโรเนียวเอามาจากไหน ในห้องนั้น นอกจากใช้ทำงานแล้ว มีอะไรอีก

ถ้าคุณตอบไม่ได้หรือหนีหายหัวไป หรือเลี่ยงไปอย่างอื่น

ผมถือว่า คุณโกเจ็ด และคุณต้องเปลี่ยนชื่อเป็น สาวกไอ้แป๊ะแอบเนียน


#368408 สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

โดย naichod on 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 09:30

รูปสวยครับ แต่ผมเห็นไปอีกอย่าง

แบ๊คกราวนด์ด้านหลังโล่งๆเลยครับ ไม่มีพื้นดิน หรือ "แผ่นดิน"

แสดงว่า นอกจากหัวจะหายแล้ว คงไม่มีแผ่นดินให้ยืนด้วย

ขอบคุณท่านเจ้าของภาพวาดมาก


#367526 น้องซิม ไปรอยื่นหนังสือให้คุณอภิสิทธิ์ที่พรรค ปชป. ก็จะอดข้าว อดน้ำ รอ

โดย naichod on 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 16:12

ทำไปทำไม ใครคิดให้หนอ

ยิ่งไปทำแบบนี้ คนยิ่งมองว่า คนเสื้อแดงเป็นอันธพาล เสียมากกว่า

ใครหนอช่างคิด และใช้แผนแบบนี้ ฆ่าตัวตายชัดๆ

ถ้าผมเป็นกุนซือให้ทักษิณ ผมจะบอกว่าคนคิดแผนนี้ออกมาเป็นไส้ศึกของแม้วแน่ๆ เพราะนอกจากจะไม่สามารถดิสเครดิตคุณอภิสิทธิได้แล้วยังทำให้คนทั่วไปมองว่านี่คือ การกระทำของอันธพาล


#367325 สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

โดย naichod on 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 12:39

วิธีคิดและ ตะแกรงร่อนความคิดของผม อาจจะดูง่ายและหยาบไม่ละเอียด ในความเห็นของบางท่านนะครับ

แต่ผมใช้วิธีคิดแบบนี้เป็นฐานก่อน คือ

ในหลวง นั้น พระองค์จะทรงแสดงแนวคิดให้กระจ่างชัดก่อน จากนั้นลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และในขณะที่ผลมันยังไม่ออกมาชัดในเชิงรูปธรรม พระองค์ก็ต่อยอดไปในส่วนอื่นๆ แล้วก็กระทำไปพร้อมๆกัน

จนเมื่อในที่สุด ผลจากการกระทำที่เป็นรูปธรรม ก็ออกมา ให้ประชาชนตัดสินและคิดเอาเองว่า มันดีไหม มันสมควรไหม มันน่าจะลองนำไปคิดไปใช้ ไปต่อยอดทำต่อไปไหม โดยที่ไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อ ทั้งที่ไม่มีอะไรเป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรม อย่างชัดเจน ทั้งที่ยังไม่เคยเห็นผลของมันเลยว่า ดีหรือไม่ อย่างที่ชวนเชื่อ

ดังนั้น ผมเลือกที่จะเชื่อ และ เดินตามรอยเท้าพ่อ ผมเลือกที่จะก่นด่าตนเองว่าเคยหลงผิดเดินเขวไปในเส้นทางอุบาทว์ และผมก็เชื่อว่า หนทางที่จะเป็นการกตเวทีต่อคำสอนของพระองค์ก็คือ การคิดและทำให้เป็นรูปธรรม สร้างผลให้ประจักษ์ ขยายและเผยแผ่ แนวคิดของพระองค์ท่าน

แต่ก็ยังมีบัวใต้น้ำหรืออาจจะใต้โคลนฝังลึก ที่ไม่พยายามแม้แต่จะมีสติหวลทบทวนหลายคนในสังคม เช่น นายสมศักดิ์

สิ่งที่นายสมศักดิ์ กล่าวอ้าง ล้วนแล้วแต่เป็นนามธรรม มิมีความคิดใดที่กระทำเป็นรูปธรรมออกมาแล้ว จะเห็นผลออกมาว่าดีสักเรื่อง

ว่าไปแล้ว รัฐบาลนี้ นายสมศักดิ์ก็เชียร์มากมาย

อะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมในการกระทำ ในหลักการที่บอกว่าตนเองชมชอบ แล้วมีผลออกมาทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข "แบบยั่งยืน" ไม่มีเลยครับ ถ้ามีป่านนี้ แถลงผลงานโชว์ เจ็ดวันเจ็ดคืนแล้ว

..................ดังนั้น หากประชาชนที่มีสติอ่านโพสต์นี้ผมแล้ว แค่คิดตามไปว่าอะไรคือรูปธรรมที่ให้ประชาชนได้รับและก่อเกิดผลที่ดีตามมาแก่ประชาชน ก็จะเข้าใจเองว่า

สิ่งที่สมศักดิ์พ่นออกมาทั้งหมดนั้น มันคืออะไร สื่อไปถึงอะไร มีเป้าหมายอะไร กันแน่

แล้วย้อนมามองสิ่งที่พระองค์ท่านนั้นให้แก่ปวงชนชาวไทย คืออะไร สื่อถึงอะไร มีเป้าหมายอะไร หากไม่ใช่พระองค์ต้องการให้ประชาชนในแผ่นดินนี้อยู่ดีมีสุขถ้อยคำจากพระโอษฐ์ของพ่อ มีแต่อยากให้ลูกๆในแผ่นดินรัก สามัคคีกัน อยู่กันแบบพอเพียง ไม่ละโมบเกินตน เพราะมันจะเป็นช่องให้เราถูกกิเลสต่างๆแทรก
ไม่มีสักครั้ง สักคำ ที่จะให้ร้ายใดๆ แม้จะมีคนก้าวล่วงพระองค์ท่านมากมาย

พ่อก็คือพ่อ รักลูกเสมอ ไม่ว่าลูกคนไหนจะเลวจนไร้ความเป็นคนกลายเป็นเดียรัจฉานก็ตามคนอย่างสมศักดิ์ ผมก็ได้แต่หวังว่า ก่อนสิ้นลมหายใจไป จะสำนึกได้ มิฉะนั้น หากนรกมีจริง มันก็คงอยู่ในนั้นไปชั่วกัป ชั่วกัลป์


#367137 สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

โดย naichod on 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 08:22

จะสู้รบกับใครก็ตาม ต้องใช้สติเป็นไฟส่องทาง และใช้ปัญญาเป็นอาวุธ เท่านั้น (อย่ากำปั้นทุบดินต่อยอดถามผมเรื่องปัญญาเป็นอาวุธนะครับ เด๋วผมตอบยาว สิบหน้าเลย น้าเปิ้ลออาจด่าผมได้)

เมื่อไปถึงจุดหนึ่งของพิชัยสงคราม แม้แต่แม่ทัพ ก็อาจโดนทหารเลวฆ่าตายได้ หากใช้อารมณ์เป็นไฟส่องทางมากกว่าสติ และก็อาจตกหลุมเพลี่ยงพล้ำฝ่ายตรงข้ามได้ง่าย หากใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง

ในการศึกยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร หากไปศึกษาดู จะพบว่า จิตวิทยาในการสั่นคลอน ยั่วยุให้อีกฝ่ายใช้อารมณ์ ออกมาสู้กัน นั้น เป็นพิชัยสงครามที่เยี่ยมมากของพระนเรศวร

-----------------------------------------

จะสู้กับคนพวกนี้ อย่าได้เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้ง มีอารมณ์ได้ ด่าได้ ในใจหรือไม่ก็ต้องแน่ใจว่าด่าแล้วไม่เป็นหวัด ไอคุกๆๆๆ

ใช้ปัญญาครับ ผมอยากให้หมอตุลเรียนรู้วิธีการเชือด ของ ท่านชวน ในอดีต มากกว่า ที่จะไปเรียนรู้การใช้อารมณ์เข้าไปต่อกรกับคนอย่างสมศักดิ์ ที่เป็นไพร่ทหารเลว ออกมาตะโกนด่าท้าทายหน้ากองทัพเท่านั้น


#366070 สมศักดิ์เจียม ลูกจีนเนรคุณ

โดย naichod on 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 15:06


น้าเปิ้ล ครับ ขออนุญาตครับ เอามาให้คุณดราม่าดู หาตั้งนานครัีบ ลิงก์นี้สำคัญครับ ผมมีคำถามฝากว่า ทำไมไม่มีชื่อสมศักดิ์ 5555

http://2519me.com/NT...les/PRpage1.htm


ชื่อสมศักดิ์ เจียมฯหายไปไหนครับ :huh:

ญาติไม่มี พ่อแม่ไม่รัก เพื่อนระอา อย่าไปยุ่งกับเจียม?


ขาดไปข้อนึง ครับ ตามหลักพื้นฐานข้อสอบ ปรนัยถูกหมดทุกข้อ