Jump to content


Most Liked Content


#1179208 ลาทุกๆท่านแล้วครับ ขอบคุณตลอดเวลาที่กรุณาต่อเด็กอายุ 14 คนนี้มาตลอด

โดย โจโฉ นายกตลอดกาล on 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 02:36

วันนี้ก็มาถึง ผมจำเป็นต้องมีภารกิจต้องทำ ซึ่งไม่เหมาะสมถ้ายังต้องโพสต์บนเว็บบอร์ดบ้านหลังนี้ต่อไป

จึงอยากฝากเพื่อนสมาชิก พี่ๆน้องๆ ทุกท่าน รวมถึงผู้ดูแล ช่วยกันดูแลสอดส่อง

ให้บ้านหลังนี้ "สะอาด" และ "ปลอดภัย" ผู้มุ่งหวังอยากให้โคลน หรือ สิ่งสกปรกเปื้อนบ้านหลังนี้

ยังมี เพื่อจะได้เป็นเหตุให้มีการพักร้อนทั้งบ้าน ดังนั้นช่วยกันสอดส่อง และอดทนต่อการยั่วยุ

และดำเนินการ "พักร้อน" ท่านเหล่านั้นไปก่อน นี่หาใช่การปิดกั้นทางความคิด แต่ถ้าทุกคนที่รักบ้านหลังนี้

ไม่ว่ากลุ่มไหนสีไหน ต่างก็เข้ามาใช้บ้านหลังนี้ ก็จะคิดตรองได้ว่าช่วงนี้ควรจะพักร้อนบ้าง ออกทะเลบ้าง

เพื่อจะได้มีบ้านไว้พักร้อนต่อไป.......

สถานการณ์ปัจจุบันผมเชื่อว่าตอนนี้ ชาติเรามีคนแบบที่ผมเคยกล่าวไว้นานแล้วในเสรีไทย

คนที่เด็ดขาด กล้ามือเปื้อนเลือด เป็นผู้นำสันติมาได้ ในกลียุค

ในเมื่อมีบุคคลเช่นนี้แล้ว การอันใดที่จะช่วยให้ภารกิจบรรลุ ก็สมควรกระทำ

ขอให้เชื่อมั่นว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์ย่อมมี อยู่ที่ว่าเราใช้เวลานานแค่ไหนจะเดินถึงปลายอุโมงค์......

ขอให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงในบ้านนี้เมืองนี้อย่างมีสติ อดทน และ ละไว้ซึ่งการเอาชนะ เย้ยหยัน

ไม่ว่าผู้เห็นต่างจะเข้ามาตอบโต้ด้วยเหตุอันใด เพื่อความสะใจ ต้องการป่วน หรือ หมายเอาชนะ

แม้กระทั่งได้รับจ้างมาก็ดี ขอให้พึงรำลึกไว้ "เขาก็คือคนไทย" เขาหลงผิด หลงคนหมิ่นฯ

หลงคนหยาบช้า ไม่มีเกียรติ จึงเป็นหน้าที่เราที่จะช่วยดึงพวกเขากลับมา ให้พวกเขาคิดได้ว่า

ต้องการคนหมิ่น คนหยาบช้า ไม่มีเกียรติ เป็นผู้นำของตนกระนั้นหรือ......

ทุกๆท่านในนี้ ถึงบางท่านไม่สามารถออกมาขับเคลื่อนช่วยอะไรบ้านเมืองได้มากนัก

แต่สิ่งที่ท่านช่วยได้และทำได้คือเผยแพร่ ให้คนที่ไม่รู้ คนที่หลงผิด ได้กลับมารู้รัก สามัคคี

หาได้ลุ่มหลงคนๆเดียว ตระกูลเดียว แล้วช่วยสร้างความฉิบหาย วิบัติ ให้บ้านเมือง อย่างปัจจุบัน

ยิ่งพวกเขาคิดได้รับรู้ได้สำนึกได้มากเท่าใด ประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ย่อมพ้นภัยได้ไวมากเท่านั้น....

ขอคารวะเหล่าวีรชนที่เอาเลือดเนื้อเข้าแลกเพื่อ "ปฏิรูปประเทศ".....

งานอันใดไม่ว่าเล็กใหญ่ที่ผมทำหลังจากนี้หาได้เป็นไปเพื่อการแสวงหาอำนาจ ผลประโยชน์

ยอมรับทำไปเพื่อช่วยงานยุติปัญหา เริ่มสันติ ของคนในชาติ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเด็กอายุ 14 คนนี้มาตลอด

ถ้าไม่มีงานทำแล้วกลับมาเลี้ยงหลานอีก เราคงได้พบกับอีกครั้ง

คารวะในหัวใจรักชาติของพวกท่านครับ

โจโฉ นายกตลอดกาล


#373849 โลกกลมนัก ได้พบกับกัปตันวีระตัวจริง และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น

โดย zeedzaad on 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 18:55

โลกกลมจริงๆ ในที่สุดผมได้มีโอกาสสนทนากับกัปตันวีระ ตัวเป็นๆ ตัวจริงเสียงจริง

ท่านสรุปความให้ฟังว่า หลังจากมีข่าวเผยแพร่ว่าอีป้่า จะเดินทางออกนอกประเทศในไฟลท์ของท่าน

มีผู้ใหญ่โทรมาหาด้วยความหวังดี ว่าท่านควรจะป่วยหรือติดธุระ ให้ไปทำการบินไม่ได้ เพราะอาจจะกลายเป็นเผือกร้อนที่ต้องรับปัญหา และเป็นข่าวโดยไม่จำเป็น

ในวันเดินทาง ขณะที่นั่งรถรับส่งลูกเรืือไปยังเครื่องบิน ท่านได้สอบถามหัวหน้าพนักงานต้อนรับ และผู้จัดการเที่ยวบินว่า มีใครได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับป้าท่านนี้บ้าง

และมีลูกเรือท่านใด ได้รับการอบรม การจัดการกับบุคคลวิกลจริตในเที่ยวบินหรือไม่

หลังจากเดินทางมาถึงเครื่อง ระหว่างการตรวจสอบเครื่องบินและ เตรียมการบิน พนักงานภาคพื้นได้รับคำไหว้วานจาก ตม. ให้มาสอบถามว่า จะมีอีป้า ไปกับเที่ยวบินนี้ด้วย กัปตันจะรับหรือไม่ ถ้ารับจะให้ ตม.พาผ่านช่องทางพิเศษมาที่เครื่องเลย โดยมีผู้จัดการเที่ยวบิน หัวหน้าพนักงานต้อนรับ และนักบินที่สองอาวุโส ได้ยินรวมทั้งหมดสี่คน

ท่านตอบกลับไปว่า ผู้โดยสารท่านนี้ เป็นบุคคลวิกลจริตจริงหรือไม่ ถ้าเป็นขอเอกสารยืนยัน ถ้าไม่เป็นขอใบรับรองแพทย์ยืนยันอีกเช่นกัน

เนื่องจากมีข่าวออกทางหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านอื่น ท่านต้องมั่นใจในผู้โดยสารที่จะเดินทางไปในไฟลท์ ว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารท่านอื่น

และท่านยังพูดเพิ่มเติมอีกว่า ตามข่าวที่เกิดขึ้นผู้โดยสารรายนี้ มีพฤติการณ์ที่ไม่บังควร หมิ่นเหม่ต่อกฎหมายและศีลธรรม ซึ่งผู้โดยสารที่ตามข่าวสารสามารถรับรู้ได้โดยทั่วไป

เพื่อเป็นการยืนยันต่อผู้โดยสารท่านอื่นๆ ท่านขอให้ทางตำรวจ ทำเอกสารยืนยันเป็นลายยลักษณ์อักษรว่า ป้าคนนี้ ทำจริงหรือไม่จริง มีการตั้งข้อกล่าวหาหรือไม่ และการส่งตัวออกนอกประเทศจะขัดต่อกฎหมายข้อใดหรือไม่

ปรากฎว่า หลังจากพนักงานภาคพื้นนำคำกล่าวของท่านไปบอกต่อคนไหว้วาน แล้วก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้อีก

ทั้งนี้ ท่านพูดชัดเจนว่า เพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน ถ้าไม่สามารถยืนยันได้ ท่านไม่ขอบินเที่ยวบินนี้ มีท่าน ไม่มีป้า อยากให้ป้าไป เรียกคนอื่นมาบินแทนผม

แต่ถึงท่านอื่นมาทำแทน ก็มั่นใจได้ว่า ไฟลท์นี้มีปัญหาแน่ เพราะพนักงานต้อนรับทั้งไฟลท์นี้ ไม่สามารถทำการบินกับผู้โดยสารวิกลจริตได้.....

ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ท่านได้เขียนรายงานตามจริงส่งต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว

ผมเสนอท่านว่า จริงๆควรให้ป้ามาที่เครื่อง จะได้เห็นตัวเป็น ไม่ใช่แค่มาแต่เสียงลอยลม

ท่านบอกว่า ถ้าเป็นแบบนั้น คนที่จะซวย คือพนักงานภาคพื้นที่รับเช็คอินให้ป้า และ ตม.ตัวน้อยๆที่ถูกส่งมาพาเข้าเครื่อง

ตัวใหญ่ๆ คนสั่งการ ก็นอนสบายเหมือนเดิม เพราะทุกอย่างมาปากเปล่า คนปฏิบัติที่จะโดนสอบสวน

และ หลังจากเหตุการณ์ พนักงานภาคพื้นได้ถูก เจ้าหน้าที่ตำรวจร้องขอให้ไปให้ปากคำ ซึ่งพนักงานภาคพื้นวันนั้น ได้ให้ปากคำว่า ไม่เคยถามเรื่องจะให้ป้าไปหรือไม่

แต่ทางท่านกัปตันเอง มีพยานบุคคล สามคนที่ได้ยินกับหู

นี่แหละครับเมืองไทย รีบกลบขี้ ลบรอยกันใหญ่....

เขามาเป็นกระบวนการ ทำแล้วหนี ทำบ่อยๆ ทำให้คนชาชิน แล้วต่อไปก็ทำหนักขึ้นเรื่อยๆ

.
.

เท่าที่ผมได้มีโอกาสสนทนากับท่าน ท่านเป็นผู้ใหญ่ อารมณ์ดี ใจเย็น พูดเพราะ สุภาพ และตอบคำถามได้หลักแหลมมาก

โชคดีที่มีคนไทยดีๆ ไม่ท้อแท้ แม้ระบบจะบิดเบี้ยว

ท่านยังฝากมาบอกว่า ใจเย็นๆ ธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ อะไรที่คดงอ สุดท้ายจะแพ้ภัยตนเอง


#414473 ขอคารวะหัวใจของ "ผู้ที่รู้ว่าแพ้ แต่ก็ยังสู้บนวิถีทางของประชาธิปไตย"...

โดย โจโฉ นายกตลอดกาล on 14 กันยายน พ.ศ. 2555 - 07:29

กระทู้นี้ผมขอเขียนขึ้นมาเพื่อ

"คารวะหัวใจของคนที่รู้ว่าแพ้ แต่ก็ยังสู้ต่อไปบนวิถีทางแห่งประชาธิปไตย"

คนๆนั้นคือ "อดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ คู่หูหน้าดำ สุเทพ เทือกสุบรรณ"

ซึ่งสถานภาพตอนนี้ของท่านทั้งสอง "จากที่เคยเป็นโจทย์ กลายเป็น จำเลย"

โดยฝีมือ ดีเอสไอ ภายใต้การดูแลของนาย ธาริดสีดวง เปลี่ยนเป็นสีแดง

คนไทยส่วนใหญ่กว่าทั้งประเทศไม่ว่ากลุ่มไหนสีไหนพวกไหนก็คงจะรู้ว่า....

"เลือกตั้งกี่ครั้งๆประชาธิปัตย์ก็แพ้เพื่อไทยทุกครั้งในจำนวน ส.ส.ที่จัดตั้งรัฐบาลได้"

ดังนั้นอย่าแปลกใจเลยครับที่ผมจะตั้งหัวกระทู้ว่า "คนที่รู้ว่าแพ้"

ท่านทั้งหลายเคยเห็นอดีตนายกและคู่หูของท่านออกมาโวยวายบ้างไหมครับ

หลังจากโดนสอบสวนโดยดีเอสไอ หรือ ข้อหาทางการเมืองต่างๆนาๆ

ดังเช่น "นักโทษชายหนีคดี" และพ่วงสถานะ "พี่ชาย" ของผู้นำรัฐบาลชุดนี้

ราวๆกับว่า "ใครให้ร้ายกรู มันต้องพังไปข้างหนึ่ง"

หรือ "ถ้ากรูพัง ประเทศชาติก็ต้องฉิบหายตามไปด้วย"

เคยเห็นอดีตนายกและคู่หูของท่าน "ปลุกระดม" ผู้คนออกมาปิดถนนถือน้ำมันคนละขวด

รอ "ตกใจ" บ้างไหมครับ

เคยเห็นอดีตนายกและคู่หูของท่าน บอกกับผู้สนับสนุนของท่านไหมครับว่า

"เผาไปเลย ผมรับผิดชอบเอง"

อดีตนายกและคู่หูของท่านอาจมีการจัดเวทีชุมนุมโจมตีรัฐบาลบ้าง แต่มิเคยใช้ความรุนแรง

ล่วงล้ำสิทธิผู้ใด และยังใช้ระบอบรัฐสภาในการต่อสู้ของท่านและคู่หูของท่านเสมอมา

รวมถึงข้อกล่าวหาต่างๆท่านก็ใช้เวทีรัฐสภาชี้แจงแก่สมาชิกรัฐสภาและประชาชนทางบ้าน

ผิดกับคนบางพวกไม่ชี้แจงไม่พออาศัยมวลชนข่มขู่แม้กระทั่งศาล

"ถ่อย เถื่อน สถุล" สิ้นดี หลังจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมจนถึงปัจจุบันก็คาดว่า

มีทั้งผู้กล่าวหาและมีคดีความต่ออดีตนายกและคู่หูของท่านเสียมิน้อย

แต่ทั้งสองก็ไม่เคย "ไปดูโอลิมปิก จนป่านนี้ยังไม่โผล่หัวเลยสักนิด" จนมาถึงโอลิมปิกปี 2012 ก็แล้ว

สู้ต่อไปบน "วิถีทางประชาธิปไตย ตามระบอบรัฐสภา ตามสิทธิที่ท่านพึงมีเถิดครับ"

"ถึงท่านและพรรคของท่านไม่ได้รับชัยชนะในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ก็ชนะใจคนไทยผู้ที่รักความสงบ

ไม่ล่วงล้ำสิทธิผู้ใด ไม่ชอบการใช้กำลังหรือพวกมากข่มขู่ใครไปแล้ว"

สุดท้ายนี้ขอยก "เนื้อเพลงบางส่วนในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด"
นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง
หมายผดุงยุติธรรม์อันสดใส
ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน
โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่
เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ
ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทยขอคารวะท่านอดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคู่หูดูโอของท่าน สุเทพ เทือกสุบรรณ

ในจิตใจที่ "กล้าแข็ง" และ "ไม่ย่อท้อ" ทั้งๆที่รู้ว่าแพ้ แต่ไม่เคยท้อแท้ใดๆ

ขอคารวะด้วยใจ

โจโฉ นายกตลอดกาล


#567431 ขออนุญาตตั้งกระทู้จากใจ : เหตุปรี๊ดแตกของผบ.ทบ.และกองทัพ ทำให้ผมเข้าใจและชื่น...

โดย ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่ on 12 มกราคม พ.ศ. 2556 - 14:32

ผมเคยเล่าแล้วว่าผมไม่ใช่ประชาธิปัตย์มาตั้งแต่แรก

บ้านผมมาจากครอบครัวบ้านๆ  มักจะไม่ถูกกับ "พรรคผู้ดี" แบบประชาธิปัตย์

เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ผมก็เลือกคุณสมัคร  เพราะบ้านผมคลั่งไคล้คุณสมัครมาตั้งแต่ผมเด็กๆ

ตอนสมัยคุณอภิรักษ์ผมก็ไม่ได้ไปออกเสียงเลือกตั้งเพราะไม่สบาย

ผมเลือกประชาธิปัตย์ครั้งแรกสุดในชีวิตเพราะวลี "ไม่เลือกเราเขามาแน่"

 

ช่วงอาเซียนถูกล้ม กรุงเทพถูกเผา  ผมคือคนหนึ่งที่ด่าอภิสิทธิ์เสียยับเยินว่าทำไมไม่ปราบมันซะให้สิ้นซาก

แต่เพื่อนสนิทผมเตือนสติเป็นขั้นเป็นตอน  ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าอภิสิทธิ์ทำอะไรเลือดร้อนลงไปเพียงเพราะเสียงเชียร์

ผลที่ตามมาหลังจากนั้นทำให้ผม "นับถือวิถีทางของเขา" (คือคุณอภิสิทธิ์ คุณสุเทพ และปชป.) ในที่สุด

 

วิถีของเขา อาจจะช้า แต่มันชัวร์

 

ผลที่ตามมาคือ เขากลายเป็นรัฐบาลแรกและรัฐบาลเดียวที่เจอจลาจลที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

และเป็นรัฐบาลแรกและรัฐบาลเดียวอีกเช่นกัน ที่รอดมาได้อย่างสวยงาม ไม่ต้องลาออกหลังปราบจลาจล

 

สำหรับผม นั่นคือเครดิตที่ทรงพลังมากๆ

(จึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะโดนดิสเครดิตเหล่านี้ให้สิ้นซาก  เพราะมันคือเครดิตที่น่าหวั่นเกรงสำหรับคู่ต่อสู้จริงๆ)

 

วันนี้

การ "เดินหมากพลาดเพราะขาดความอดทนของทหาร" คราวนี้

ไม่ว่าจะที่ ผบ.ทบ.ปรี๊ด  ทหารตบเท้าไปข่มขู่ ผจก. หรือกองทัพสั่งห้ามเอ่เอ้ทีวีก็ตาม

เหตุการณ์เหล่านี้ มันทำให้ผมซาบซึ้งถึงจิตใจที่อดทนอดกลั้นอย่างเหลือเชื่อของคุณอภิสิทธิ์และประชาธิปัตย์มากยิ่งขึ้น

ว่าพวกเขา โคตรอดทน  จะโดนด่ายังไงก็โต้ตอบด้วยเหตุผล

จะโดนต่อว่าว่าหน่อมแน้มด้วยถ้อยคำหยาบคายยังไง ก็มั่นคงในการเดินตามระบบ

ถูกด่าทอ ดูหมิ่น กล้าวหายังไง ไม่เคยปรี๊ดแตก  แต่อดทนเดินสายทำความเข้าใจ ทีละจว. ทีละวัน

เหมือนพวกเขากำลัง เพียรสร้างปิรามิด  ด้วยการขนอิฐ ทีละก้อน ทีละก้อน

 

เพราะการถูกด่าอยู่ได้ทุกวันๆ ขนาดผู้นำมากมายยังปรี๊ดแตกกันมาแล้ว

(เพราะทักษิณปรี๊ดแตกถึงได้โดนสอยร่วง  เพราะท่านประยุทธ์ปรี๊ดแตก เครดิตถึงล่มสลายในวันนี้)

 

แต่ผมไม่เห็นคุณอภิสิทธิ์ปรี๊ด หรือคุณบัญญัติ คุณสุเทพ คุณกรณ์ คุณชายสุขุมพันธ์ตบะแตกเลยสักครั้ง

เมื่อคืนคุณชายหมูก็ตอบภิญโญแว่นในตอบโจทย์เรื่องโดนด่ามากๆไปว่า

"ต้องอดทนครับ ต้องรับให้ได้  ไม่ไหวก็ฟังเพลงครับ  ฟังเพลงคลาสสิกสักพักก็..โอเคแล้ว"

 

ทั้งที่พวกเขาก็คน จิตใจก็เป็นคน ไม่ใช่พระอิฐพระปูน

แต่การแสดงออกของพวกเขา...ผมว่าพวกเขา..ขอโทษนะครับ...อดทนชิบหาย...เลย

 

ทนกันได้ยังไงเนี่ย?

วันนี้ผมทราบคำตอบแล้วครับ  ที่เขาทน.. ก็เพื่อรักษาระบบ รักษาวินัย ให้ประเทศมันนิ่ง ให้มันอยู่ได้ด้วยกฎกติกา

 

คนที่มีความประพฤติหนักแน่น อดทน อดกลั้นแบบนี้แหละ ที่ผมรู้สึกว่าพวกเขา "พึ่งพาได้"

 

 
#1032886 ไม่ต้องทักนะครับ นี่แค่ log in คล้ายมาเล่นในเสรีไทย ตัวจริงไม่มาเล่นหรอกเสรีไ...

โดย โจโฉ นายกตลอดกาล on 28 มกราคม พ.ศ. 2557 - 00:31

เว็บนี้มีแต่พวกอันธพาล ไม่เป็นประชาธิปไตย มีแต่พวกขี้ยา มานั่งโพสต์ตั้งกระทู้กัน

ตัวจริงต้องเล่นในรากดำนา เอ๊ย ราชดำเนิน เท่านั้น เป็นเว็บประชาธิปไตย มีแต่ปัญญาชน

ส่วนที่ลือว่าผมไปร่วมชุมนุมกับ กปปส.ด้วย ไปเป็นท่อน้ำเลี้ยง ไปจัดข้าวกล่อง ทำก๋วยเตี๋ยวแจก ไม่จริงนะครับ

เป็น "อำมาตย์ปลอม" แอบอ้างชื่อไป

ตัวจริงขี่รถตัดหญ้า ตามสนามกอล์ฟ ให้เด็กๆโกยหญ้าหลายร้อยกระสอบ ส่งเลี้ยงผู้ชุมนุม นปช.เป็นท่อน้ำเลี้ยง ส่งหญ้าไม่ขาดปาก

ปล.พวกวอร์รูมนั่งโต๊ะ สอดส่องเว็บ รับทราบแล้ว ก็รู้ด้วยนะครับตัวปลอม

ตัวจริงนิยมชมชอบ "พวกซาลาเปาไส้หมูแดง" มากๆๆๆๆ พวกนี้รักประชาธิปไตย หนุนการเลือกตั้ง

เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มซาลาเปาไส้หมูแดงมากๆๆๆ ใครไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง ยิง แม่ ง. ทิ้งเลย

มาบอกแค่นี้แหละครับ จำศีลต่อ


#332638 ทักษิณพลาดครั้งใหญ่ ....คดีเล็กๆ ที่จะล้มอนาคตตัวเอง

โดย amplepoor on 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 18:45

กระทู้นี้ ผมตั้ง
คุณปลายอ้อเข้ามาก็เสมือนแขก แต่แขกอย่างปลายอ้อ เข้ามาถึงก็ถ่มถุย
นี่หรือ คือแดงนักปราชญ์ที่เขาเลื่องลือ

ผมตั้งประเด็นไว้แล้ว ยังไม่ทันต่อเรื่อง เพราะต้องออกไปทำธุระส่วนตัว
แต่เท่าที่ผมเป็นสมาชิกสรท. มา
ยังไม่เคยปรากฏว่า ผมจะตั้งกระทู้อย่างที่คุณปลายอ้อปรามาสเลย
ทุกกระทู้ ต้องมีประเด็น ต้องมีหลักฐาน และต้องมีช่องให้สนทนาแลกเปลี่ยน
ผมไม่เคยพูดโง่ๆ ว่า อัยการสามารถตัดสินแทนศาล
ไม่เคยอวดโง่กล่าวหาว่าประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะเลือกตั้ง
เรื่องถูกควักลูกตา เรื่องทำกับข้าว เรื่องที่ดินรัชดา......ฯลฯ
เรื่องพวกนี้ ถ้ารู้ไม่จริง ผมจะไม่พูด

และเมื่อสนทนากัน ฝ่ายตรงข้ามถาม ผมจะต้องตอบ ไม่หนีหายแบบหน้าตัวเมีย
หรืออ้างเพียงว่าผมเชื่อเอาดื้อๆ

เรื่องอภิสิทธิ์ฟ้องจตุพรนี้ เป็นการโชว์โง่ครั้งสำคัญของทักษิณ
ผมจะลำดับความไปทีละส่วน

แต่โปรดจำใส่กระบาลตันๆ ไร้สมองของปลายอ้อด้วยว่า
ที่นี่เป็นบอร์ดสนทนา ไม่ใช่ส้วมสาธารณะอย่างที่ๆ คุณสิงสู่อยู่
หมายความว่า เราต้องสนทนาแลกเปลี่ยน ไม่ใช่มาถ่ายปฎิกูลอย่างที่คุณทำ

จดใส่ฝ่าตีน แล้วยกดูเมื่อลืมด้วยนะครับ


#793096 เรื่องเล่าจากก๊วนกอล์ฟ: ตีกอล์ฟ กินเลี้ยง ที่ปักกิ่ง

โดย โจโฉ นายกตลอดกาล on 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 17:15

หลังจากที่เจ้าภาพ ลับ ลวง พราง ไม่จัดงานที่มาเก๊า และ ปล่อยข่าวว่ายกเลิกงานเพราะสังเวยถังเช่า

ไม่กี่วันก่อนเริ่มงาน ผมได้รับตั๋วเครื่องบิน พร้อม จดหมายเขียนด้วยลายมือ

ความว่า "พี่ต้องมาให้ได้ ถ้าไม่มาไม่รักกันจริง เตรียมอาวุธให้พร้อม"

ด้วยรัก และ คิดถึง

.................

เราก็นึกในใจ ไหนมันบอกว่าไม่จัดแล้วไง

พอสืบข่าวไปมา ของจริง ตัวจริง เสียงจริง ปักกิ่งเท่านั้น เขาเชิญแต่ระดับคีย์แมน และ คนไว้ใจได้

ส่วนที่ฮ่องกง พวกวิ่งเต้น....!!!!!????

พอไปถึงปักกิ่งก็แบบ งงๆ มีรถมารับไปสนามกอล์ฟทันที บริการเขาดีจริงๆ เจ้าภาพ

(ทุกปี มันขี้เหนียวจะตาย) พอไปถึงจอดรถปุ๊บ มีเด็กมารับพาเข้าล๊อกเกอร์

และมีคนไทยมาคอยดูแล บอกว่า "นายรอด้านบน ในห้องไพรเวท"

พอขึ้นไปก็เจอเจ้าภาพสักที หน้าตาดูโทรมลงพอสมควร สงสัยเสพถังเช่าเกินหรือเปล่า

เข้ามากอดผมเฉยเลย บอกคิดถึงผมมาก (ปากหวานเหมือนเดิม)

ระหว่างมื้อกลางวันนั่งคุยกัน เจ้าภาพเริ่มอารัมภบทกล่าวกับผมว่า

ผมคิดถึงพี่ คิดถึงเวลาเราเคยร่วมงานกัน พี่ว่ากล่าวตักเตือนผมตรงไปตรงมาเสมอ

อะไรไม่ดี พี่ก็บอกไม่ดี ไม่เคยต้องมาเอาใจผมเหมือนคนอื่น ถ้าผมเชื่อพี่แต่แรก ผมก็ไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้

ผมอยากให้พี่กลับมาช่วยงานผม ช่วยรัฐบาล

ผมตอบสั้นๆกับเจ้าภาพว่า "ผมพอแล้ว ผมถึงจุดเกือบสูงสุดทางการเมืองแล้ว ผมขอเลี้ยงหลานดีกว่า"

เจ้าภาพรุกต่อว่า พี่สามารถประสานงานหลายฝ่ายได้ดี หลายกลุ่มการเมือง และ พวกสื่อ

ผมเสียดายจริงๆ ถ้าพี่จะมานั่งเลี้ยงหลาน และตีกอล์ฟไปวันๆ

ผมได้แต่ตอบสั้นๆ สถานการณ์มันทำงานยาก ไร้เอกภาพ แบ่งกลุ่ม แบ่งมุ้ง ถ้าจะให้ผมทำงาน

กลุ่มมุ้งต้องสลายในสาม ถึง หกเดือน และ ตำแหน่งของผมต้องสูงสุดทางการเมืองโดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จ

และเหตุผลเดียวที่ผมจะกลับมาทำงานคือ กลุ่มเสื้อแดง และ ม๊อบสีต่างๆต้องสลาย

ถ้ารับเงื่อนไขผมได้ ผมกล้ารับทำงานให้ เจ้าภาพคิดหนัก และ บอกต่อว่า

คนเสื้อแดง เป็นฐานมวลชนสำคัญจะสลายได้ไง และ เราจะมีอำนาจต่อรองอะไร

เหมือนทำลายกำแพงคุ้มครองตัวเรา

ผมเถียงต่อไปว่า ก็ไม่ใช่เพราะม๊อบสีเสื้อต่างๆเหรอ ถึงมีปัญหาไม่จบไม่สิ้น

นับวัน ตู่ เต้น แกนนำอื่นๆต่อรองกันไม่จบไม่สิ้น ถ้าไม่สลาย ต่อให้ไปขอใครมาทำงานก็ลำบาก

ต้องมาคอยเป็นลูกไล่ พวกอันธพาลพวกนี้ ก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกัน

ถ้ากล้าเสี่ยงสลายกลุ่ม ผมก็กล้าเสี่ยงทำงาน ยอมถูกคนตราหน้าก็เอา

ผมขอคิดดูก่อน.......ยังไงผมก็อยากให้พี่มาทำงานด้วย ช่วยกันทำกับ......หน่อย

ผมคิดในใจ.....ว่าแล้ว ไม่พ้นหน่อย

พูดถึงไม่ขาดคำ หน่อยก็โผล่เลย เข้ามาทักทายผม และ เจ้าภาพ

พร้อมชวนออกจากห้องไพเวท บอกน้องๆรออยู่

อุ่นหนาฝาคั่งจริงๆ แบ่งก๊วนเล่นกอล์ฟกันเสร็จ ก็เริ่มออกรอบ

โดยเจ้าภาพต้องการที่จะดวลกับผมจริงๆ ผมเลยตกลง

และถามถึงกรณีถังเช่าในขณะออกรอบ

เจ้าภาพตอบสั้นๆ "โดนซะเกือบตาย พอๆ"

พอเล่นไปเรื่อยจนเสร็จ อาบน้ำขึ้นมากินเลี้ยงในห้องอาหารในสนามกอล์ฟ

เริ่มเป่าเค้ก พร้อมรับของขวัญ (และพวงหรีด)

เจ้าภาพ ตะโกนข้ามโต๊ะไป

หน่อย... งานบง งานบุญพอๆได้แล้วนะ มาช่วยงานรัฐบาลได้แล้ว

สิ้นเสียงเจ้าภาพ พวกแก๊งค์ใกล้ชิด ปรบมือกันเกรียว

แต่เจ้าแม่ก็ยังไว้เชิง ขอทำงานบุญใหญ่สุดท้ายให้เสร็จซะก่อน

สรุปเจ้าแม่ คัมแบ๊คแน่ ในขณะที่เจ้าพ่อตกกระป๋อง

ส่วนผมถ้ารับเงื่อนไขไม่ได้ ก็ขอเลี้ยงหลานเหมือนเดิม บอกตรงๆเปลืองตัว......


#425249 คนรักในหลวงไม่ทอดทิ้งกัน ผมทำผ้าโพกหัวไปแจก วันที่ 25 นี้ ที่กองปราบ

โดย Can Thai on 23 กันยายน พ.ศ. 2555 - 16:38

ทำส่วนตัวไปส่วนตัวไม่มีกลุ่มนะครับ ทำมาได้ 500 ชิ้น

ตั้งใจนำไปแจกคนรักในหลวงที่ไปให้กำลังใจครูสาวใจเด็ด คนทำเพิ่งเสร็จหมาดๆ เลยถ่ายภาพมาให้ดู

เป็นผ้ายืด คล้ายๆผ้ายึืดสายล่อฟ้า ใครไปก็จะเจอสาวๆ เป็นคนแจกที่หน้ากองปราบ

ใครคิดข้อความโดนๆ ช่วยกันทำแล้วไปชูป้ายเป็นกำลังใจคนรักในหลวงให้กล้าออกมาต่อสู้ครับ

ใครว่างก็เชิญร่วมมือร่วมใจไปให้กำลังใจกัน อย่าให้คนดีโดดเดี่ยวครับ

Posted Image


#492545 ขอคาราวะใจของเธอ ที่สวยมาก...

โดย wat on 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 14:32ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างการให้สัมภาษณ์นั้น มีการปะทะคารมกันระหว่าง ร.ต.อ.เฉลิม กับ น.ส.สมจิตต์ นวเครือสุนทร ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 โดยเฉพาะหลังจากที่ได้ถามคำถามเกี่ยวการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามว่าทำไมรัฐบาลจึงดูแลแตกต่างกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง โดย ร.ต.อ.เฉลิมได้กล่าวหาว่า ‘คุณสมจิตต์ฝักใฝ่พรรคประชาธิปัตย์’ และพูดย้ำคำว่า “ฝักใฝ่ประชาธิปัตย์” อีกหลายครั้ง จนนางสาวสมจิตต์ พูดว่า ท่านกล่าวหาแบบนี้หนูฟ้องท่านได้นะคะ ทำให้ ร.ต.อ.เฉลิมท้าให้นักข่าวสาวคนดังกล่าวไปฟ้องร้องที่ สน.ดุสิต โดยเมื่อจบการสัมภาษณ์แล้ว ร.ต.อ.เฉลิม ยังย้ำอีกครั้งว่าอย่าลืมไปแจ้งความที่ สน.ดุสิต ก่อนที่จะเดินเข้าไปเซ็นต์ชื่อในอาคารรัฐสภา

หลังจากที่ ร.ต.อ.เฉลิม เซ็นต์ชื่อเสร็จ น.ส.สมจิตต์ ได้เปิดประตูและตะโกนเรียก ร.ต.อ.เฉลิม ทำให้ ร.ต.อ.หยุดเดิน ก่อนที่จะถามว่า “ถ้าการที่ท่านกล่าวหาหนูว่าฝักใฝ่ประชาธิปัตย์ ไม่ใช่การหมิ่นประมาท แล้วถ้าหนูเรียกท่านว่าขี้ข้าทักษิณ จะเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่” คำถามดังกล่าวทำให้ ร.ต.อ.เฉลิม ถึงกับชะงัก และตอบกลับมาว่า “อย่างนี้หมิ่นประมาท” นางสาวสมจิตต์ จึงตอบกลับไปว่า “ถ้าอย่างนั้นท่านก็สามารถใช้สิทธิแจ้งความที่ สน.ดุสิตได้เหมือนกับที่แนะนำให้หนูไปทำ” ขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิมอึ้งและมีสีหน้าเจื่อนลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่มีเหตุรุนแรงใด ๆที่มา : เพจสายตรงภาคสนาม

^_^ ขอบคุณคุณ somebody ผู้นำคลิปมาเสริมให้ครับ...


#1084898 .... "ประเทศล้านนา" ก่อตัวเป็นรูปร่างแล้ว อย่าประมาท !!!...

โดย ศรอรชุน on 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 18:40

1393401431-1922967365-o.jpg
ธงชาติประเทศล้านนา

1393401857-1962735140-o.jpg
อาณาเขต ประเทศล้านนา

1393401465-1display1-o.jpg
ผู้นำทางจิตวิญญาณ ควบ ประธานาธิบดี

1392715623-044JPG-o.jpg

นายกรัฐมนตรี ควบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (เป็นสองตำแหน่งนะ ไม่ใช่นายกขึ้นควบ รมว.กห. อย่าคิดลึก ^_^ )

557000002103601.JPEG
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ฝ่ายความมั่นคง

1393401582-post811904-o.jpg

ชุดศาสนาประจำชาติล้านนา

po0001150.jpg
ชุดประจำชาติ ประเทศล้านนา

1393401609-1932348154-o.jpg
เงินประจำชาติใช้สกุล "รูปู"

1393401639-images-o.jpg
กีฬาประจำชาติ

กฎหมาย, ศาล, องค์กรอิสระ, ระบบตรวจสอบต่างๆ ไม่ต้องมี
เพราะให้ท่านผู้นำทางจิตวิญญาณ / ประธานาธิบดี...
เป็นผู้ตัดสิน ชี้ถูก ชี้ผิด ชี้เป็น ชี้ตาย ได้แต่เพียงผู้เดียว...

 

ประเทศล้านนา1.jpg

ยังขาดเหลืออะไร ชาวเสรีไทย ช่วยคิดให้เสื้อแดงหน่อยครับ ^_^
#368016 ขอโทษนะครับ อาจจะช้าไปหน่อย คุณวาสนา นาน่วม ตอบเรื่อง จารย์มาร์ค โดนโห่ มาให้...

โดย เด็กปากดี on 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 22:24

เมื่อวานมีคนไล่ให้ผมไปถามคุณวาสนา นาน่วม เรื่อง จารย์มาร์ค โดน นนร.จปร. โห่ ผมก็เลยส่งข้อความไปยังเฟสบุ๊คคุณวาสนา ซึ่งวันนี้พอกลับมาถึงบ้าน มาเช็คกล่องข้อความดู ปรากฎว่าคุณวาสนา ตอบกลับมาแล้วครับ


Posted Image


ชัดเจนนะครับ หวังว่า คงจะ จบประเด็นเรื่องโดนโห่ ไปได้แล้ว นะ ปิดฉาก มาร์คโดนโห่ครับ
#368608 ผู้กองปูเค็ม ขอชี้แจงกรณีมติชน รายงานข่าวเกี่ยวกับ อาจารย์อภิสิทธิ์ และ รร.จปร.

โดย pookem on 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 13:28

Cadet_001.jpg

http://www.matichon....atid=&subcatid=

มติชน : จึงได้แต่ยืนหน้าโพเดี้ยม เปิดและอ่านตามตำราสอนเด็กนักเรียน แบบที่แทบจะไม่เงยหน้ามองหรือแม้แต่สบตานักเรียน ที่เขาเรียกว่า "นักศึกษา" จนทำให้นักเรียนนายร้อย จปร. รู้สึกแอนตี้
-------------------
ข้อกล่าวหานี้เป็นเท็จ มติชนใช้อารมณ์เขียน แทนที่จะเสนอข้อเท็จจริงแบบเป็นกลาง
เราเคยเห็นนิสิตฝึกงานสอน แล้วตั้งหน้าตั้งตาอ่านตำราให้นักเรียนฟังมั้ย..
นักเรียนนายร้อยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อาจารย์อภิสิทธิ์ "สอนดี" แล้วมติชนเอาข้อมูลมาจากที่ไหนกัน..
///////////////////////

มติชน : ตอนแรก พวกนักเรียนนายร้อย จปร. ก็ตื่นเต้นที่จะมีอาจารย์ใหม่ เป็นพลเรือน เพิ่งจบอังกฤษ มาสอน แต่พอมาสอนแล้ว กลับน่าเบื่อมาก เอาตำรามาวางตั้งข้างหน้า แล้วก็อ่านให้นักเรียนฟัง แถมท่ายืน จะเอาแค่เท้าข้างหนึ่งวางบนฐานโพเดี้ยมเสมอ
-------------------
ผู้กองปูเค็มจำไม่ได้ว่าอาจารย์อภิสิทธิ์วางเท้าบนฐานโพเดี้ยมหรือไม่ เพราะโพเดี้ยมนั้นเป็นไม้อัด จึงไม่มีนักเรียนคนไหนเห็นเท้าอาจารย์
แต่ถึงอาจารย์วางเท้าบนฐานโพเดี้ยมจริง พวกเรานักเรียนนายร้อยก็ไม่เคยคิดเล็ก คิดน้อย เพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดามาก

ส่วนเรื่องกางตำรานั้น ผู้กองปูเค็มไม่แน่ใจ แต่ก็เห็นว่าเป้นเรื่องปกติ ที่อาจารย์จะกางตำราอยู่แล้ว..
///////////////////////

มติชน : จึงไม่แปลกที่การสอนของ อ.อภิสิทธิ์ ในเวลานั้น จะทำให้นักเรียนนายร้อย จปร. กว่าค่อนห้อง ต้องนั่งหลับ ประกอบกับการไม่ได้นอนเพราะอยู่เวรยามกันตอนกลางคืน จึงทำให้ยิ่งหลับใหล
-------------------
มติชนไม่เคยรู้มาก่อนว่า อาจารย์ทุกท่านต่างรู้ดีว่านักเรียนนายร้อยจะหลับในวิชาที่ไม่ได้มีการคิดคำนวนอยู่แล้ว เป็นเรื่องปกติ..
อาจารย์แม่ ผู้โด่งดัง เคยมาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับโรงเรียนนายร้อย จปร. พูดได้ดีมาก มีมุขตลกตลอดเวลา ก็ยังมีนักเรียนหลับอยู่ดี ทำไงได้เมื่อคืนถูกซ่อมมา..ยังไม่ได้นอน..
///////////////////////

มติชน : ดังนั้น เมื่อหมดคาบเรียนแรก 50 นาที นักเรียนนายร้อย จปร. บางคนจะต้องรีบตะโกนบอกว่า "ได้เวลาพักแล้วครับ"
-------------------
การที่นักเรียนนายร้อย ตะโกนบอกอาจารย์ว่า "ได้เวลาพักแล้วครับ" นั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากเพราะ
1.ปกติวิชาด้านสังคมศาสตร์จะมีหน่วยกิตไม่มาก ผู้กองปูเค็มไม่แน่ใจว่าเคยเรียนติดต่อกันถึง 2 คาบหรือไม่..
2.นักเรียนนายร้อยให้ความเคารพและให้เกียรติครูบาอาจารย์ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะตะโกนอย่างนั้น
3.ครูจบนอกอย่างอาจารย์อภิสิทธิ์ จะไม่รักษาเวลาอย่างนั้นหรือ..มติชน..นายมั่วแล้ว..
///////////////////////

มติชน : ยิ่งเมื่อเวลาหมดคาบเรียนที่สอง นักเรียนจะยิ่งต้องเร่งให้ อ.มาร์คเร่งจบการสอน เพราะพวกเขาต้องเร่งรวมแถวเพื่อเดินเปลี่ยนตึก เพราะถ้าช้าจะโดนนักเรียนนายร้อยรุ่นพี่ "แดก"
-------------------
ไม่เคยมีนักเรียนนายร้อยคนใด "เร่ง" ให้อาจารย์ท่านใด จบการสอนหรอกครับ
ตามธรรมเนียมการซ่อมนักเรียนรุ่นน้อง..เราจะเว้นวรรคฝั่งการศึกษา..มติชนเลอะเทอะ..
///////////////////////

มติชน : "เราก็เข้าใจนะว่า อาจารย์เขาไม่ได้อยากมาสอน ไม่ได้อยากมาเป็นทหาร ก็สอนแค่ไม่กี่ครั้ง เท่าที่จำได้ ไม่เคยเห็น อ.อภิสิทธิ์ สวมเครื่องแบบทหารยศร้อยตรีเลย ตอนมาสอน ก็แต่ตอนที่ใส่ "หูกระทะ" ตอนเข้ามาเป็นนายทหารใหม่ๆ ยังเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนอยู่ ยังไม่ได้แต่งเครื่องแบบเขียวเลย พอได้ข่าวอีกที ก็ลาออกไปแล้ว" ลูกศิษย์คนหนึ่งเล่า
-------------------
มีอาจารย์น้อยท่านที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการกลาโหม ที่ไม่ใช่เครื่องแบบทหาร ผู้กองปูเค็มจึงจำได้แม่นยำ ตั้งแต่อาจารย์อภิสิทธิ์แต่งเครื่องแบบข้าราชการแบบมีหูกระทะ และยังได้เห็นอาจารย์แต่งเครื่องแบบทหารยศร้อยตรีอีกด้วย..
ความเห็นที่เจือปนด้วยความรู้สึกนั้น ย่อมมีผิดเพี้ยน มติชนน่าจะมาสัมภาษณ์ผู้กองปูเค็มบ้าง..
///////////////////////

ผู้กองปูเค็มเข้าใจว่าสื่อมวลชนที่ดี ต้องรายงานข้อเท็จจริงและชี้นำสังคมอย่างสร้างสรรค์
มติชนเคยเป็นสำนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ แต่วันนี้กลับกลายเป็นสื่อมวลชนที่เอาตัวรอด ทำธุรกิจสื่อ ละเลย หลงลืมจิตวิญญาณสื่อมวลชนจนหมดสิ้น..#1188116 เกาะติดสถานการณ์ สุเทพ ทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

โดย ตะนิ่นตาญี on 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 19:19

S4407319-1W3Iz2.jpg

 

 

ตะนิ่นตาญี กลับมาถึงบ้าน เมื่อประมาณ เวลา สัก บ่ายสองโมงกว่ากว่า เห็นจะได้

 

มาถึงแล้วก็ล้มตัวนอนหลับสนิท ไม่รู้เรื่อง-ไม่รู้ราว หลับด้วยความบริสุทธิ์ใจ ของ คนที่ทำหน้าที่ ของ ตน ครบถ้วนสมบูรณ์

 

ใน ทุกเรื่อง และ ทุกเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น...หลับด้วยความภูมิใจ ใน การได้กระทำ หน้าที่ ของ คนไทย

 

ผู้ซึ่งจงรักภักดี ต่อ ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ อย่าง บริบูรณ์ 

 

 

3885-15jhru.jpg

 

 

3886-18ld6b.jpg

 

 

ตื่นขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เห็น คุณภรรยา นำ เครื่องราชฯ มาเช็ด-มาทำความสะอาด 

 

เธอ หันมายิ้มให้ ตะนิ่นตาญี เป็น รอยยิ้ม ของ สองคนตายาย ที่ รู้กันว่า นี่ คือ ความปลื้มปิติ 

 

คุณภรรยา เธอ ทราบดีว่า สำหรับ ตะนิ่นตาญี แล้ว...

 

เกียรติศักดิ์รักข้า...มอบไว้แก่ตัว

 

ตะนิ่นตาญี

 

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เวลา ๑๙.๑๙ นาฬิกา
#830026 voice of cao cao (กระทู้เสี่ยงคุก!!! ใครแสดงความเห็นโปรดระวัง) :...

โดย โจโฉ นายกตลอดกาล on 2 กันยายน พ.ศ. 2556 - 06:47

กระทู้ก่อนผมเขียนถึง ทางออกประเทศทางแรกไปแล้ว คือ ให้ทักษิณประกาศยุติบทบาททางการเมือง

ทั้งหน้าและหลัง รวมถึง ชินวัตร ดามาพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ พร้อมบอกรายละเอียดไปแล้ว

นั่นคือ การแก้ปัญหาแบบละมุนละม่อม และ ปรองดองที่สุด แต่ยังมีอีกวิธีที่ดูเหมือนจะรับกันไม่ค่อยได้

และใครกล้าคิด คนนั้นอาจได้ข้อหากบฎ!!!! แต่วิธีการนี้อยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้ว.....

นั่นคือ "การปฏิวัติรัฐประหาร"

ท่านได้ยินไม่ผิดหรอกครับ ผมสนับสนุนการปฎิวัติรัฐประหาร ถ้าสามารถช่วยผ่ามะเร็งร้ายที่ชื่อว่า "ระบอบทักษิณ"

ออกไปได้ ก่อนนี้ผมเคยกล่าวไว้นานแล้ว ว่าจะต้องมีผู้นำที่เด็ดขาด เข้มแข็ง กล้ามือสกปรก

ยอมเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเสื่อมเสียไปอีกหลายสิบปี แต่ทอดสายตาไปเจอแต่พวก หน้อมแน้ม เหมือนที่ก่อการครั้งที่ผ่านมา

พอเข้ามามีอำนาจก็ถูกอำนาจพาให้เสื่อม ไม่มีความเด็ดขาด ทำให้มะเร็งร้ายแพร่พันธุ์ กัดกินประเทศได้อีก

ผมบอกตรงๆเสียดายการก่อการครั้งที่ผ่านมา ถ้าจัดการให้ดี เด็ดขาด จบไปนานแล้ว

และถ้าเป็นผม จะไม่ก่อการตอนนายกฯ ไปประชุมยูเอ็นด้วย เอามันตอนอยู่เมืองไทยนี่แหละ หน่อมแน้มมากๆ

ครม.ที่สมควรถูกจับขึ้นศาลตัดสินทันทีหลังปฏิวัติ กลับลอยนวล ตั้งคตส. มาตรวจสอบได้กลิ่นคอรัปชั่น แต่ทำอะไรไม่ได้

นี่คือการพลาดครั้งใหญ่ของการก่อการครั้งก่อน ในปัจจุบันถามว่าผู้นำกองทัพปัจจุบันทำได้ไหม

ผมตอบว่าทำได้ แต่เหมือนเดิม แบบเดิมๆ และไม่ทำ สู้ลอยตัวจนเกษียณ ตีกอล์ฟ สบายๆดีกว่า

จะหวังการ "ปฎิวัติรัฐประหารจากภาคประชาชน" คงจะยาก เพราะ "ตามืดบอดค่อนแผ่นดิน" ไปแล้ว

เพราะฉะนั้นทางออกที่จะยุติปัญหาของประเทศสำหรับผม มีแค่สองทางนี้เท่านั้น

ถ้าจะปฏิวัติก็ต้องดูผู้นำด้วย ว่ากล้ามือเปื้อนเลือด เหมือนผู้นำจีนในช่วงเทียนอันเหมิน หรือ

เหมือนอิยิปต์ หรือไม่ ถ้าไม่ ก็กลับสู่วังวนเดิม แต่ถ้าวันนี้ผู้นำกองทัพรุ่นต่อไปมองเห็นว่าวิธีของผมแก้ปัญหาได้

ก็ลงมือเถอะครับ เพราะผมเองคิดว่าปัจจุบันนี้ "ครม.ยิ่งลักษณ์สมควรพ้นอำนาจ และ ถูกจับขึ้นศาลยกคณะทันที"

ขออภัยที่คิดแบบ "เผด็จการ" ขออภัยที่คิดว่า "ประชาธิปไตย" ไม่ใช่ทางออกอีกต่อไป.....

เพราะจิตวิญญาณของคนทำงานการเมือง ผมเจอคนมีอุดมการณ์จริงๆน้อยมาก ส่วนใหญ่เจอแต่พวกอุดมเงิน

และก่อนที่ประเทศจะถูกแยก ถูกหั่นเป็นชิ้นๆ ดั่งที่เกิดในภาคใต้ ผมอยากให้รัฐประหารเสียวันนี้ด้วยซ้ำ

โจโฉ นายกตลอดกาล

ข้อความใดๆในกระทู้นี้ "ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว"


#651327 เพื่อนสมาชิกชาวเสรีไทยเห็นภาพนี้แล้วมีอารมณ์ร่วมไหมครับ

โดย amplepoor on 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 13:07

รูปที่เห็นนี่คือผลงานร่วมกันระหว่าง
กอรมน. กับแนวร่วมขวาจัดติดอาวุธ ที่มีสมัคร สุนทรเวช เป็นกระบอกเสียงสำคัญ
ร่วมมือกับยุวชนคอมมิวนิสต์ที่มีสมศักดิ์ ธงชัย สุธรรมกับพวก....ฯลฯ เป็นหัวขบวน
หลอกคนมาฆ่าหมู่กลางเมือง เหมือนกันกับที่เกิดเมื่อหน้าร้อนปี 2553

กอรมน. ต้องการปราบคอมมิวนิสต์ / คอมมิวนิสต์ต้องการการลุกฮือในเมือง


กอรมน.ที่มีแกนหลักชื่อพัลลภ พัลลภที่เคยกบฎเป็นอาชีพ และจัดมหกรรมฆ่าหมู่มาแล้วหลายครั้ง ผ่านฟ้า/นางเลิ้ง กรือเซะ และคอกวัว
พัลลภที่มีลูกน้องสนิทชื่อแดง พัลลภที่เป็นมือขวาจิ๋ว จิ๋วที่เป็นนายกแพ้ค่าเงินบาท จิ๋วที่เชิญทักษิณมาร่วมแพ้ค่าเงิน
พัลลภที่เคยโดนข้อหาวางระเบิดหมายฆ่าทักษิณ และพัลลภคนเดียวกันมาเป็นผู้นำแก้วดวงหนึ่งในแก้วสามประการของทักษิณ

ที่จริงแล้ว คนบริสุทธิ์จะไม่ต้องถูกฆ่าอย่างนี้เลย ถ้าพวกยุวชนคอมฯ สมศักดิ์ ธงชัย สุธรรมกับพวกจะสลายการชุมนุมเสียก่อน
แต่พวกนี้ ก็เหมือนพวกนปช. ในปี 53 ต้องการให้นองเลือดเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
ต่างกันแต่ในปี 2519 พวกขวาจัดเริ่มใช้ความรุนแรงก่อน แต่ 2553 พวกแดงจัดใช้ความรุนแรงก่อน
สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ทั้ง 2519 และ 2553 แกนนำไม่โดนบาดเจ็บแม้แต่ปลายเล็บ

ในปี 2519 นั้น
ภายหลังจากประชาชนลุกฮือล้มล้างระบอบถนอม-ประภาสแล้ว ประเทศไทยก็เดินหน้าสู่ประชาธิปไตย
แต่ยุวชนคอมมิวนิสต์ภายใต้บงการของต่างชาติ ไม่ต้องการประชาธิปไตย ต้องการการยึดอำนาจรัฐโค่นล้มกษัตริย์
แทนที่ใช้ชื่อพรรคการเมืองแล้วจะสู้กันด้วยนโยบาย พรรคแดงนี่กลับจับอาวุธต่อสู้อำนาจรัฐ
พวกนี้ใช้กองกำลังติดอาวุธต่อสู้ในชนบท ส่วนในเมืองใช้การปลุกระดมให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งอ่อนแอ เรียกว่าป่าประสานเมือง
เพื่อให้ประชาธิปไตยล้มเหลว เมื่อรวมกับที่เวียตนามเหนือกำลังได้เปรียบ ประเทศไทยก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ง่ายๆ

ครั้นเมื่อการเคลื่อนไหวของพวกคอมมิวนิสต์ชัดเจนขึ้น ประชาชนทั้งประเทศที่เคยรักไคร่นักศึกษาก็พากันถอยห่าง
ในการจัดชุมนุมตั้งแต่ยุคเกรียงกมลเป็นผู้นำนักศึกษาเป็นต้นมา ล้วนแต่ไร้สาระไม่ได้ทำให้ประชาธิปไตยเดินหน้า
เงินทองที่ได้รับบริจาคก็เอาเข้ากระเป๋า ไม่ก็ล้างผลาญไปกับโครงการที่ตัวเองทำไม่เป็น หรือเอาไปใช้ปลุกระดมในชนบท
เมื่อโดนกอรมน. สวนกลับด้วยข้อเท็จจริงว่าพวกนี้ไม่เอากษัตริย์ ไม่เอาประชาธิปไตย ไม่เอาเสรีภาพ แต่จะเอาเผด็จการคอมมิวนิสต์
แนวร่วมที่เคยสนับสนุนก็พากันวางเฉย หรือหันหลังให้ หรือต่อต้าน

สิ่งที่พวกนี้ทำ มีแต่กดดันตัวเองเช่นกล่าวหาว่าคนที่ไม่สนับสนุนแดง เป็นพวกทาสจักรวรรดินิยม เป็นพวกไดโนเสาว์ เป็นพวกทวนกระแส
การด่าคนที่ไม่เอาด้วย ก็เหมือนกับที่เหลืองกับแดงทำ เพราะมันสมองของพวกนี้ ล้วนแต่เป็นพวกที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อันน่าสมเพธนี้ทั้งนั้น

คนที่ได้ดีจากกรณี 6 ตุลามีมาก
สมัครได้เป็นรัฐมนตรี ได้เป็นผู้ว่ากทม. ได้เป็นนายก
พวกที่หลอกเพื่อนมาฆ่าที่เรียกตัวเองว่าศูนย์นิสิตก็ถูกปล่อย อุปโลกตัวเองเป็นวีรชน
ได้ไปเมืองนอก เงินทองที่ยักยอกไว้ก็เอามาเป็นของตัวเอง กลับกลายเป็นนายทุนน้อย เข้าระบอบทุนนิยมเต็มตัว
หลายๆ คนได้เส้นจากชานวิท ส ศิวลึงค์ บินไปเรียนต่อ
หลายคนเช่นสุธรรมมาเข้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเริ่มไต่เต้าทางการเมือง

ที่สำคัญคือ ทหารกลับมามีอำนาจครอบงำประเทศ ส่งต่ออำนาจกันจนสามารถทำรสช. ได้อีกครั้ง
แล้วรสช. ก็ปูนบำเน็จให้แม้วได้ดาวเทียม

คนที่เสียจากกรณี 6 ตุลาก็คือ
1 คนบริสุทธิ์ นิสิตนักศึกษาที่ถูกเพื่อนหลอกมาเป็นโล่ห์มนุษย์ ตายไปหลายร้อยคน
2 รัฐบาลประชาธิปไตยที่มีนายกมาจากการเลือกตั้งถูกโค่นอำนาจ นายกคนนั้นชื่อเสนีย์ คนโค่นก็คือสมัครที่เป็นลูกพรรคนั่นเอง
3 สถาบัน ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้อง แม้แต่เจ้าฟ้าซึ่งวันนั้นเป็นเด็กวัยรุ่น พวกคอมฯโหดขี้แพ้ ก็หาว่าทรงมีบทบาท
4 ประเทศไทย เสียโอกาศทางประชาธิปไตยไปช่วงใหญ่ เสียคนดีๆ ที่ถูกหลอกและถูกไล่ให้เข้าป่า เศรษฐกิจซบเซากว่าจะฟื้นก็ถึงสมัยน้าชาติ

สรุป
คอมมิวนิสต์ไม่เอากษัตริย์
คอมมิวนิสต์คือศูนย์นิสิตกับพวก
ศูนย์นิสิตคือเกรียงกมล ไอ้มิ้งค์ ไอ้อ้วน ไอ้หงอก ไอ้ธง ไอ้สุธรรม....ฯลฯ
เกรียงกมล ไอ้มิ้งค์ ไอ้อ้วน ไอ้หงอก ไอ้ธง ไอ้สุธรรม....ฯลฯ คือเสื้อแดง คือสมุนแม้ว
คือพวกที่บอกว่ารักประชาธิปไตยอิ๊บอ๋าย แต่โค่นรัฐบาลจากการเลือกตั้ง
คือพวกที่หลอกชาวบ้านมาฆ่า

ที่เอี้ยสุดๆ คือ รัฐบาล 2550
มาจากคอมมิวนิสต์ที่เคยหลอกเพื่อนมาฆ่า สมสู่กับสมุนกอรมน. ที่เคยร่วมฆ่าพวกเพื่อนๆ ตัวเอง ปกครองประเทศภายใต้คำบงการของจอมฉ้อราษฎร์

เหล่านี้คือพวกเดียวกับสิงห์

 
#567432 ขออนุญาตตั้งกระทู้จากใจ : เหตุปรี๊ดแตกของผบ.ทบ.และกองทัพ ทำให้ผมเข้าใจและชื่น...

โดย ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่ on 12 มกราคม พ.ศ. 2556 - 14:34

ต่อ

 

วันนี้ประเทศชาติต้องเดินไปในทางที่ถูกต้อง

และการทำสิ่งที่ถูกต้อง เราย่อมต้องอดทนอย่างที่สุดกับการทำสิ่งที่ไม่ถูกใจเรา

เพราะแค่พลาดนิดเดียว..ทำตามอารมณ์แค่แป๊บเดียว  ทุกสิ่งที่สร้างมา...พังทลายดั่งปราสาททรายเลย

 

เหมือนที่ผมเชื่อว่ากองทัพภายใต้การนำของท่านประยุทธ์กำลังจะพังในตอนนี้

 

พ่อผมเป็นทหาร ผมรักทหาร เชียร์ทหาร  และเป็นคนหนึ่งที่เอาขนมนมเนยไปให้ทหารทั้งตอนรัฐประหาร และตอนเผาเมือง

แต่ทหารกำลังทำผิดวินัยทหาร และกำลังไม่รักษาสัจจะวาจาที่ว่า "ทหารไปร่วมม็อบไม่ได้ แต่ทหารข่มขู่สื่อได้ ถือว่าเป็นสิทธิ์"

แล้วแบบนี้ประเทศเราจะอยู่กันยังไงครับท่านประยุทธ์?

ประชาชนจะทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างไรได้ ในเมื่อผู้นำแตกแถว ทำตามใจตนเองเสียแบบนี้?

 

ในทางกลับกัน  ผมไม่เคยเห็นปชป.ระดมก่อม็อบให้ไปช่วยปชป.  

หากเป็นการมาชุมนุมให้กำลังใจย่อมทำได้ แต่ไม่ให้ชุมนุมไปข่มขู่ ไปกดดันใคร

พวกเขาเดินมาในทางที่ถูกต้องแล้วครับ

 

ใครจะว่าช้า หน่อมแน้ม ขี้ขลาด อย่างไรก็ตาม  ผลพิสูจน์แล้วว่าทุกคนปรี๊ดแตกแล้วเสียรังวัดกันหมด

 

ปราชญ์โบราณมักบอกเสมอถึงคุณค่าของความอดทนอดกลั้น

และมันคือวิธีพิสูจน์ความเป็นวีรบุรุษวีรสตรีได้ดีที่สุด
#440979 อยากเล่า...เช้าวันนี้

โดย ตะนิ่นตาญี on 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 08:48

หนึ่งในตัวละครหลายหลายตัวที่ ตะนิ่นตาญี ชื่นชอบ

ในมหากาพย์ รามายณะ นารายณ์ อวตาร ปาง รามสกุลจันทร์

หรือที่ใครต่อใครพากันเรียกว่า รามเกียรติ์ นั่นเอง ก็คือ พาลี

พาลี เป็นตัวละครที่แสดงถึงความซับซ้อนในจิตใจ มีทั้ง ความดี-ความชั่ว

ปะปนอยู่ในตัวเอง ถึงขนาดไปแย่ง นางมณโฑ จาก ทศกรรฐ์ เอามาเป็นเมีย

ก็เคยมาแล้ว โดยให้เหตุแห่งการแย่งนั้นว่า ทศกรรฐ์ พา นางมณโฑ เหาะข้ามหัวตัวเอง

ต้องบอกว่า ตะแก แถ ได้สุดสุด จะเอาเป็นเมียเสียอย่างใครจะทำไม

ดังนั้น จะเรียกว่า กึ่งธรรมะ-กึ่งอธรรม ก็ว่าได้ แต่ที่ ตะนิ่นตาญี ชอบ แก นั้น

ก็เห็นจะเป็นเพราะว่า ความ ยะโส-โอหัง ในความสามารถของตนเอง

ก่อนตายแกได้สั่งสอน สุครีพ ผู้เป็นน้องชาย ไว้ว่า...

เลือดพี่มีค่ากว่าตน.....เสียเลือด-เสียชนม์ ดีกว่า

โลหิตติดปลายโลมา.....อับอายขายหน้าฟ้าดิน


มีการผจญภัย ของ พาลี อยู่ตอนหนึ่งอ่านแล้วก็เพลินดีให้ ความคิด แก่คนที่คิดเป็นอยู่

นั่นก็คือตอนที่ พาลี ไปสู้กับ ทรพี ตรงนี้ต้องอนุญาตเพื่อนเพื่อนเกริ่นย้อนนำก่อนจะถึง

สงครามระหว่าง ลิง กับ ควาย เสียก่อน ทรพี เป็น ควาย ครับ...

พ่อของ ทรพี ชื่อ ทรพา แต่ก่อนนั้นสัญชาติของ ทรพา ไม่ใช่ ควาย นะครับ

หากมีสัญชาติดั้งเดิมเป็น ยักษ์ ทำหน้าที่เฝ้าประตู เหมือน ยักษ์วัดแจ้ง กับ ยักษ์วัดโพธิ์ นั่นประไร

วันดี-คืนดี ไม่รู้ แก ไม่รู้แกไป เมาเหล้า อีท่าไหน ดันทะลึ่งไปไล่ปล้ำ นางฟ้า เข้า

นางฟ้า วิ่งหนี สบง-สไบ ให้หลุดกระเจิง ไปฟ้อง พระอิศวร...พระอิศวร ท่านก็โมโห เข้าน่ะสิครับ

ก็เลยสาปเอา ให้ไปเกิดเป็น ควายป่า และเมื่อมี ลูก ก็ให้ ลูก นั้นเป็น ผู้ฆ่า เมื่อนั้นแหละจึงจะพ้นคำสาป

ควาย ทรพา เป็น ควาย ขี้ขลาด แต่ เจ้าชู้ ครับ มีเมียควาย หลายตัวอยู่

มีลูกเป็น ตัวผู้ เมื่อไหร่แกฆ่าทิ้งหมดเลย เฮ้อ...นรกแท้แท้ ไอ้พวก ควาย ใจต่ำเนี่ย.....

แต่ก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่หลุดรอดมาได้ เพราะเมียของ ทรพา ตัวหนึ่งชื่อ นิลา แอบท้องขึ้นมา

ผัวถามว่าท้องรึ นางนิลา เธอก็บอกว่า เปล่า...พักหลังฉันกิน หญ้า เยอะขึ้นมันก็เลยดูอวบขึ้นมาเฉยเฉย

พอผัวเผลอ นิลา ก็แอบไปคลอดลูกให้ชื่อว่า ทรพี แล้วฝาก เทวดา ๔ ตน เลี้ยงไว้ในถ้ำแห่งหนึ่ง

ส่วนตัวแกหลังจากเอา ไข่ ไปทิ้งก็กลับมา ออดอ้อน-ออเซาะ-ฉ้อเลาะ ผัวต่อไป

เทวดาใจดี ทั้ง ๔ ตน ก็เลี้ยงไป และทำหน้าที่สั่งสอน ยุทธวิธี ในการรบ และคอยดูแลอารักษ์

จน ทรพี นั้น เติบโต-เติบใหญ่ เป็น ควายเลว ไร้ คุณธรรม-จริยธรรม ไม่ต่างกับสื่อใหญ่ในทุกวันนี้.....

ความเลว ของ ควายทรพี นั้นเป็นชัดยิ่งขึ้น ในทุกทุกวัน

มันจะเอาไม้เมตร ไปวัด รอยตีน พ่อ ครับ เห็นว่า ตีน ตัวเองยังเล็กเท่าฝาหอยอยู่ก็ยังไม่ไปท้ารบ

จนเห็นว่า ตีน ตัวเองใหญ่เท่า พ่อ แล้วนั่นแหละจึงไปไล่ขวิด พ่อ-ทรพา จนตาย…..

ทรพี เป็นควายนรกส่งมาเกิดครับ คิดว่าตัวเอง เจ๋ง ตัวเอง นั้นแน่ ก็เที่ยวไปท้าไล่ขวิด

ไม่เลือก หน้าอินทร์-หน้าพรหม เทวดา ท่าน ไม่อยากยุ่งกลับ ควาย ครับ ท่านก็เลยบอกว่า

เออ...เอ็งแน่- เอ็งเก่ง-เอ็งเจ๋ง-ห้าวป้าง ถ้าอยากโชว์พาวนัก ละก้อ นู่นแน่ะ แน่จริงไปท้า พระอิศวร ดิ

*** ทรพี นี่นอกจากจะชั่ว แล้วยังโง่อีกด้วยครับ ทะลึ่งไปท้ารบกับ พระอิศวร ครับ

พระอิศวร ท่านก็ ยั้ว เอาน่ะสิครับ หนอยแน่...ไก่อ่อนพึ่งสอนขัน ดันทะลึ่งมาท้าประชัน

ก็เลยบอกว่าแน่จริงไปเอาชนะ เจ้าครองนครขีดขิน ให้ได้เสียก่อนเถอะ ไอ้หนู...

*** นี่ก็เชื่อครับ เพื่อนเพื่อน ไปท้า พาลี ผู้เป็น เจ้านครขีดขิน รบ พาลี ก็เอาสิครับ

ไม่ได้ ตบเกรียน มาเสียตั้งนาน อยู่ดีไม่ว่าดีก็มี เกรียน มาให้ตบ

รบกันอยู่ ๗ วัน ๗ คืน พาลี ก็ยังไม่ชนะเสียที ก็เลยถาม เก่งเพราะอะไร?

ไอ้ควายทรพี มันเป็น ควาย จอมเนรคุณ ครับ มันประกาศเลย “กูเก่งเพราะตัวกู”

เทวดาทั้ง ๔ ตน ที่สั่งสอนไอ้ควายนี่ให้เติบใหญ่ เป็นผู้-เป็นคน มาได้จนถึงทุกวันนี้

ปปช. เอ๊ย เทวดา ท่านได้ยินครับ ก็เลยสุมหัวกัน และมีมติเป็นเอกฉันท์ ๔ ต่อ ๐

ว่า ไอ้นี่มันคบไม่ได้ พวกเราเห็นทีจะ ดูแล-อารักษ์ มันไม่ได้เสียแล้ว

ไปดีกว่า-ไม่คุ้มครองมันดีกว่า เท่านั้นเองครับ ทรพี ก็เลย ถูก พาลี ฆ่าตาย

ที่มาเล่ามาทั้งหมดนี้ เห็นทีเป็นเพราะ อึดอัด-คับข้องก็ท่าทีของ สื่อใหญ่ ที่ให้สัมภาษณ์

ในรายการหนึ่งทางช่อง TNN. ที่ คุณโจโฉฯ ท่านแนะนำให้ดู...ดูแล้วก็ต้องรีบปิด

ปิดเพราะเมื่อ สื่อใหญ่ เช่น คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา เธอถูกถามว่า...เก่งเพราะอะไร-ดังเพราะอะไร

เธอ ตอบประมาณว่า เก่งเพราะตัวฉันเอง-ดังเพราะตัวฉันเอง.....เฮ้อ คุณสรยุทธฯ ครับ

ดูเหมือนว่า คุณฯจะลืมไปหรือเปล่าว่าที่เก่งได้ดังได้เพราะคุณฯได้รับโอกาส -ได้รับโอกาสจาก

คนที่ชื่อ สุทธิชัย หยุ่น จำได้ไหมครับ? จะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสเหมือนอย่างที่คุณฯเคยได้รับโอกาสมา

กตัญญู นั้นคือความยิ่งใหญ่ในหัวใจของมนุษย์ กตัญญู นั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องตอบแทน

แต่เป็นสิ่งที่ มนุษย์ เราต้องรู้สำนึก รู้ สำนึก ด้วยความเป็น มนุษย์ เท่านั้นเองครับ

กตัญญู ไม่ใช่การตอบแทน ไม่เช่นนั้นแล้วมันจะต่างอะไรกับ การทวงบุญ-ทวงคุณ

หรือการสร้างบุญคุณเพื่อหวังสิ่งตอบแทน เหมือนดังที่ ช่อง ๓ โดนเผา

เพราะมีคนบอกว่า ช่อง ๓ และ คุณฯ เนรคุณกู-กูเลยเผา กตัญญู ไม่ใช่การตอบแทนเยี่ยงนั้นครับ

และที่สำคัญ คุณฯ รู้จัก กตัญญู ต่อแผ่นดินนี้บ้างหรือไม่? แผ่นดินนี้ที่ได้ให้โอกาสทุกสิ่งทุกอย่างกับ คุณฯ

ตะนิ่นตาญี

วันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๘.๔๘ นาฬิกา


#931351 ดู เทพ จรกา แล้วย้อนดูตัว

โดย คนกวาดขยะ on 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 11:32

 

 
1209826_328382013964697_1565198080_q.jpg
ถูกใจแล้ว · 3 นาทีที่แล้ว 
 
 

เช้า นี้ลุงกำนันสุเทพ ทานข้าวกล่องกับชาวบ้าน อย่างเรียบง่าย ไม่เคยเห็นผู้นำคนไหน ที่ยืนเคียงข้างประชาชนรบเคียงบ่าเคียงไหล่ ทำตัวเสมอกับ ทุกคนได้แบบนี้ หายากจริงๆๆ ...
1240485_371290929673805_1720888515_n.jpg

.....................................................................

 

ไม่รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะจบอย่างไร แต่มั่นใจคุณสุเทพจะอยู่ในหัวใจคนไทยไปนานแสนนาน

 

 

ดูสุเทพแล้วย้อนดูตัวเอง

 

เทพ เดิน 17 กิโล  > ตู เดิน 2 โล โลที่ 3 อยากไปต่อต้องคลานเอา

 

เทพ มีเงินพอตัว กินข้าวกล่องได้เหมือนชาวบ้านทั่วไป  >  ตู จนเงิน แต่น้อยครั้งที่กินข้าวกล่องได้อื่ม มักไม่ถูกปากได้ไม่กี่คำ เลิก เรี่ยวแรงไม่มี

 

เทพ อยู่ม็อบ เข้าห้องน้ำห้องท่าอย่างไรไม่รู้ > ตู ไม่ได้ชักโครกเป็นอะไรที่สาหัสยิ่ง จะออกไปไหนก็เรื่องมากต้องเรียบร้อยไปจากบ้าน

 

เทพ นำม็อบ ลูกเมียอึ้ง ตาปริบๆ ไม่ถามใคร > ตู อยากไปม็อบบ้าง เมีย(ไม่แดง)ห้าม หล่อนว่าสุขภาพไม่ดีห้ามไป

 

สรุปว่าตูข้านั้นกากมาก รอเวลาสังขารหยุดนิ่งตามกาลเวลา :(

 

 

รำพึง

 

แพ้ ชนะ ไม่รู้  แม้อดีต(นานมาแล้ว) จะเคยคลางแคลงบ้างตามกระแสและความเขลาของตัวเอง

 

แต่วันนี้ยิ่งเห็นชัด คนดี คนจริง สู้เพื่อความถูกต้อง เพื่ออนาคตของชาติ ยากจะหาใครเทียบ เทพ จรกา

 

รูปชั่วตัวดำไม่ต้องตาคน ต้นทุนตั้งต้นต่ำจากรูปกายที่ไม่ต้องใจ

 

แต่วันนี้ได้พิสูจน์แล้ว รูปกายหรือจะสู้จิตใจ จากการลงมือทำอย่างยอมสละชีวิต เพื่อหยุดยั้งตระกูลชินทีกำลังกลืนกินประเทศ เราเห็นแล้ว

 

 

ถึง ท่านสุเทพ

 

แม้ ผมจะถอยมาคิดใหม่มองภาพท่านชัดขึ้นมาพักหนึ่งแล้ว แต่หลายคนยังไม่เข้าใจท่านเหมือนที่ผมเข้าใจ แต่การเสียสละครั้งนี้ มีคนมากมายที่เห็นแจ้งแล้ว 

ส่วน ไอ้พวกกลางกลวง พวกโลกสวยเกินเหตุ ช่างแม่มมมม เถอะครับ หากเราไม่ชนะเพราะพวกนี้มาเตะตัดขาด้วยความโง่ งี่เง่า เห็นแก่ตัว ปากดีใจมด ไม่ออกมาสู้พูดพล่ามให้เสียงาน ก็ปล่อยให้มันเกลียดเหลี่ยมแต่ถูกเหลี่ยมกดหัวทั้งชาติไปอย่างนั้นเถอะ

 

แต่แน่ใจได้อย่างหนึ่ง หากเราชนะ พวกนี้จะชูคอเสียงดังเรียกร้องสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาทันที ไม่ต่างจากเปรตหลังวัด

 

ขอคารวะด้วยใจจริง
#804442 เมื่อ ปชป. ประกาศศักดา พามวลชนเดินถนน เมื่อนั้น ก้อนอิฐทุกก้อนจึงปามาที่นี่แทน

โดย จูกัดขงเบ้ง on 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 10:15

ตอนยังไม่ออกมาทำม๊อบ

แต่ละคนต่างก็คิดว่า ปชป. ไม่มีน้ำยา พามวลชนออกมาหรอก

เพราะ ติดกับภาพลักษณ์ ดีแต่พูด ดีแต่วิจารณ์

แม้แต่รัฐบาล ก็ไม่คิดว่า

เช้าวันที่ 7 คนที่พามวลชน เดินขบวน กลับเป็นพรรค ประชาธิปัตย์

เห็นแล้วก็นึกถึง วันที่ สนธิ ลิ้มทองกุลนัดชุมนุมครั้งแรก ตั้งแต่ยังไม่เป็นพันธมิตร

ก็มาชุมนุมกัน ประกาศอะไรกัน แล้วพอดึกๆ ก็กลับบ้าน ไม่มีค้างคืน

นี่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งตำนาน ม๊อบพันธมิตร ที่ ทักษิณและเพื่อไทยขาสั่นทุกทีที่เห็น

 

ไม่คิดว่า

วันนี้ คนที่จะทำให้เพื่อไทยและปลวกแดงทั้งหลายขาสั่น กลับกลายเป็น

พรรคที่พวกมันดูถูกว่า "แมลงสาป"

ที่มันคิดว่า มีแต่คนเกลียด มากมาย

วันที่ถนน เต็มไปด้วยคนเต็ม ยาวเหยียดเป็นกิโล

คนเดินนำ กลับกลายเป็น นักการเมืองทั้งแก่และหนุ่ม ของ ปชป.

จริงๆแล้ว ม๊อบคนเยอะขนาดนี้ ถ้าปะทะกับตำรวจ เมื่อวานนี้

เรากล้ารับรองได้เลยว่า รัฐบาลนี้ พินาศแน่

พินาศจริงๆครับ ไม่ได้พูดเล่น เพราะเรามองแผนออก

แต่ก็ไม่ปะทะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ถูกต้องแล้ว

นี่คือ การลงถนนครั้งแรก

การนำมวลชน เดินขบวนครั้งแรก ของเขา

สงบ เรียบร้อย ดูดี มีพลัง

 

เมื่อวานนี้ ภาพมวลชน ทำให้บรรดาวอร์รูมของเพื่อไทย เรียกได้ว่า เยี่ยวเล็ด

นี่ครั้งแรกของมึน ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ

แล้วความสงบ เรียบร้อย นี่แหละ ที่จะดึงดูดคนเข้ามาร่วมในครั้งต่อไป

รับรองได้ว่า มากกว่านี้แน่นอน

และมันจะเป็น ม๊อบชนชั้นกลางในกรุงเทพอย่างแท้จริง

คิดได้อย่างนี้ ก็แทบเยี่ยวราด

ต้องรีบบงการสั่ง หน่วยก่อกวนทางไซเบอร์เข้ามาดิสเครดิต เยาะเย้ย ถากถางกันใหญ่

 

เพราะรู้ว่าจุดอ่อนของ ปชป.คือ

ผู้ดีหน้าบาง

โดนใครด่าไม่ได้ เอาไปคิดมากคิดมาย คิดจนจะบ้าตาย แล้วก็จะไม่กล้าทำอะไร

เข้ามาระดมปาก้อนอิฐกันทั้ง แดงปลวก แดงตะกวด แดงไข่เค็ม

รวมทั้งแดงชุบขึ้ที่ปลอมเป็นพันธมิตรเข้ามาร่วมด้วย

ด่าสารพัด ม๊อบนกกระจอกมั่ง เปิดตูด ทิ้งประชาชนมั่ง ทำลายความเชื่อมั่นของ ปชป.

กะเอาให้รอบหน้า สส.แกนนำไม่กล้าขึ้นเวทีกันเลยทีเดียว

 

เพราะอะไรล่ะ

ถ้าให้ ปชป.คุมม๊อบที่ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นได้เมื่อไหร่

เมื่อนั้น แม้แต่ที่เที่ยวในกทม. พวกปลวกแดงและเพื่อไทย

จะไม่มีที่เดินชอปปิ้งผลาญเงินภาษีที่โกงเราไปใช้ได้เลย

และ พลังบริสุทธิ์ มันมากกว่า เสื้อแดง จนเทียบไม่ติด

พลังมันเทียบกันไม่ได้

ถ้าลุยเมื่อไหร่ รัฐบาล พินาศทันที มันไม่ใช่ม๊อบแบบแป๊ะลิ้มแล้ว

มันเป็นม๊อบที่มีทั้งพลังบริสุทธิ์ และ พลังอำนาจทางการเมืองด้วย

 

นี่แหละ

จากนี้ไป อยากบอกให้รู้ว่า จากนี้ไป ต้องสะกัดดาวรุ่งกันเต็มที่แน่ๆ

อย่าไปสนใจพวกมัน ถ้าเราคิดว่าทำถูก ปล่อยให้มันเต้นไป

ยิ่งเต้นมาก ยิ่งปาก้อนอิฐมามาก มวลชนคนมีปัญญาเขาจะยิ่งเข้ามาที่นี่

 

อ้อ

แล้วอยากถามว่า

เมื่อไหร่จะเอาคลิปที่เก็บไว้เยอะแยะ โดยเฉพาะ วัดปทุม ออกมาแฉซะที
#1178606 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนรูปหล่อ และ คณะปลอดภัยดี ได้รับการรับรองเป็นอย่างดี

โดย โจโฉ นายกตลอดกาล on 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 21:52

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนรูปหล่อ และ คณะ ปลอดภัยดี

ได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติ ในบรรยากาศผ่อนคลาย

ปล.พูดถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ คนรูปหล่อ ที่มาพักกินมื้อค่ำที่บ้านเพื่อนผมนะครับ

เผื่อเพื่อนสมาชิกอยากทราบ จะได้หมดห่วง ว่าคนกรุงจะดูแลคนบ้านนอกอย่างไร

ปล.สอง เนื้อหากระทู้ไม่เกี่ยวกับการเมือง ต้องขออภัย

คิดซะว่าคุยกันเรื่องไร้สาระ ช่วงพักร้อนแล้วกัน เบื่อๆหาข้าวอบเป๋าฮื้อกินกับเพื่อนๆน้องๆดีกว่าพรุ่งนี้ ไม่รู้จะว่างกันหรือเปล่า 5555